Wernemers gaan terug naar de werkplek.

al 9 jaar de beste

Eigen youtube  kanaal  3000 fans,fb  Lowy  Cremers udonthani

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!!

Een weblog tweetalig Nederlands/Engels

Ingezonden door een oner fans Huub  Werkmans Changmay

 

Werknemers keren mogelijk terug naar kantoren en verkeer in opkomst, maar de avondklok en andere limieten blijven mogelijk nog minstens een maand van kracht.

De Nationale Veiligheidsraad zei dat het nodig was om de uitdijende uitbraak van het coronavirus onder controle te houden en stelde vandaag voor het noodbesluit met een maand te verlengen.

Secretaris-generaal generaal Somsak Rungsita (dat is als een dubbele generaal) zei vandaag tijdens een vergadering dat de raad heeft voorgesteld om het tot eind juni te verlengen omdat de COVID-19-uitbraak erger zou kunnen worden als de noodtoestand niet voortduurt plaats.

Zondag is het twee maanden geleden dat premier Prayuth Chan-o-cha het nooddecreet uitvaardigde, dat de lokale autoriteiten absolute macht verleende om uitgaansverboden uit te vaardigen, reizen te beperken, bedrijven voor luiken te censureren en de media te censureren als dat nodig werd geacht. Het werd later verlengd tot 31 mei.

Somsak zei dat de National Security Council – niet te verwarren met de Council for National Security, die twee junta’s geleden regeerde – binnenkort de uitbreiding van de COVID-19 taskforce en het kabinet zal voorstellen.

Het mandaat van de National Security Council is het bestrijden van bedreigingen voor de nationale veiligheid; Prayuth noemde eerder dit jaar bedreigingen voor het koninkrijk van sociale media als een van de prioriteiten.

Mensen bekritiseerden snel het voorstel als een poging om de controle over het publiek uit te breiden in plaats van de gezondheid te beschermen.

‘Je breidt het uit om de mensen te controleren, goed of fout?’ Facebook-gebruiker Wicharn Yatkonburi schreef.

‘Je bent bang voor iets anders. Voel je alsjeblieft empathie voor die mensen die hun baan verloren. Wat je ook doet, je denkt nooit hoeveel het de mensen zou beïnvloeden. Hoe zouden mensen die van mond tot mond leven, leven? ‘ Sutuch Khutchan schreef.

Meldingen van nieuwe gevallen, die eind maart een hoogtepunt bereikten, zijn sinds 27 april elke dag in de enkele cijfers gevallen. Drie werden vandaag gemeld, zonder dat er binnen twee weken sterfgevallen waren geregistreerd.

Hier onder staat de Engelse versie even scrollen .

Met dank aan onze sponsors

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

 

Workers may be returning to offices and traffic on the rise, but curfews and other limits may remain in place for at least another month.

Saying it was necessary to keep the fading coronavirus outbreak under control, the National Security Council today proposed extending the emergency decree another month.

Secretary-General Gen. Somsak Rungsita (that’s like a double general) said today at a meeting that the council has proposed extending it until the end of June because the COVID-19 outbreak could get worse if the state of emergency doesn’t remain in place.

Sunday will mark two months since Prime Minister Prayuth Chan-o-cha enacted the Emergency Decree, which handed absolute power to local authorities to enact curfews, limit travel, shutter businesses and censor the media as deemed necessary. It was later extended until May 31.

Somsak said the National Security Council – not to be confused with the Council for National Security which ruled two juntas ago – would propose the extension to the COVID-19 task force and cabinet soon.

The National Security Council’s mandate is to combat threats to national security;  Prayuth earlier this year cited threats to the kingdom from social media as one of its priorities.

People were quick to criticize the proposal as a bid to extend control over the public rather than protect its health.

“You extend it to control the people, right or wrong?” Facebook user Wicharn Yatkonburi wrote.

“You are afraid of something else. Please feel empathy for those people who lost jobs. Whatever you do, you never think how much it would affect the people. How would people living hand-to-mouth live?” Sutuch Khutchan wrote.

Reports of new cases, which peaked in late March, have fallen into the single digits every day since April 27. Three were reported today, with no deaths logged in nearly two weeks.