Kroegen en hoerententen van af woensdag 1 juli weer open

           

Al 9 jaar de beste

3000 fans.FB lowy Cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Photo: Tropic City

Over twee dagen ziet het leven er weer normaal uit, als je het reizen in of buiten het land niet meetelt.

COVID-19-woordvoerder van de taskforce Taweesilp Wisanuyothin heeft vandaag bevestigd dat pubs, bars, nachtclubs en seksmassagegewassen woensdag opnieuw kunnen openen – met eerder bekendgemaakte beperkingen – terwijl het recht om het koninkrijk binnen te reizen zal worden uitgebreid tot meer groepen.

Naast eerder aangekondigde regels, zoals geen promoties ter plaatse en sociale afstand van 2 meter, zei hij dat locaties om middernacht moeten sluiten omdat alcoholverkoop daarna niet zal worden toegestaan, ook niet in de congee-gewrichten die populair zijn in de late avond van de hoofdstad broek.

In goed nieuws voor retailers zei de woordvoerder dat warenhuizen nog een uur tot 22.00 uur open kunnen blijven en dat gemakswinkels 24/7 activiteiten kunnen hervatten. Verwacht opnieuw onverwachte gevoelens in de trein, aangezien sociale afstanden ontspannen zullen zijn in het openbaar vervoer, inclusief alle stoelen op de BTS- en MRT-lijnen.

De toestemming voor degenen die toegang tot het koninkrijk willen, ook vanaf woensdag, zal worden uitgebreid met echtgenoten en kinderen van mensen met een werkvergunning, zei Taweesilp. Buitenlandse studenten en hun voogden, en degenen die woningen in het koninkrijk bezitten, worden ook toegevoegd aan de lijst van buitenlanders die worden toegelaten.

Vorige week werd aangekondigd dat buitenlanders met Thaise families, medische en wellness-toeristen, zakenmensen, investeerders en geschoolde arbeiders het land zouden worden toegelaten.

Allen zullen op eigen kosten twee weken quarantaine moeten doorlopen.

Hij zei dat ook andere reizigers met speciale regelingen toestemming zouden krijgen, zoals genodigden van de overheid en zakenreizigers van korte duur. Die reizigers krijgen te maken met aanvullende regels. Om binnen te mogen, moeten ze tweemaal negatief testen op COVID-19 en mogen ze geen massatransport gebruiken. Ook moeten ze hun reisschema laten zien en daarvan niet afwijken. Buitenlandse regeringsfunctionarissen moeten een verbindingsfunctionaris betalen die hen gedurende de hele reis vergezelt.

Volgens de woordvoerder mogen in totaal maximaal 200 zakenreizigers op korte termijn uit Zuid-Korea, China, Singapore, Hong Kong en Japan per dag worden toegelaten.

Verwant

Expats met familie, zakenreizigers en medische reizigers kunnen volgende week worden toegelaten

Seksmassagesalons kunnen opnieuw worden geopend, maar moeten klanten melden bij de overheid

1Juli heropening voor de bars en clubs van Bangkok

XXXXXXXXXXXX

 

Inglish weblog Udonthaniweblog.nl

 

Photo: Tropic City

In two days, life will look normal again, if you don’t count travel in or outside the country.

COVID-19 spokesman for the Taweesilp Wisanuyothin task force today confirmed that pubs, bars, nightclubs and sex massage crops will be able to reopen Wednesday – with previously announced restrictions – while extending the right to enter the kingdom to more groups.

In addition to previously announced rules, such as no on-site promotions and 2-meter social distance, he said that locations should close at midnight because alcohol sales will not be allowed after that, including in the congee joints that are popular in the capital’s late night pants.

In good news for retailers, the spokesperson said department stores can stay open for an hour until 10pm and convenience stores can resume operations 24/7. Again, expect unexpected feelings on the train as social distances will be relaxed on public transport, including all seats on the BTS and MRT lines.

The permission for those seeking entry into the kingdom, including from Wednesday, will be extended to spouses and children of people with work permits, Taweesilp said. Foreign students and their guardians, as well as those who own homes in the kingdom, are also added to the list of foreigners admitted.

Last week, it was announced that foreigners with Thai families, medical and wellness tourists, business people, investors and skilled workers would be admitted to the country.

All will have to go through quarantine for two weeks at their own expense.

He said other travelers with special arrangements would also get permission, such as government invitees and short-term business travelers. Those travelers have to deal with additional rules. To enter, they must test negative for COVID-19 twice and must not use mass transport. They must also show their travel schedule and not deviate from it. Foreign government officials must pay a liaison officer to accompany them throughout the journey.

According to the spokesperson, a total of up to 200 short-term business travelers may be admitted from South Korea, China, Singapore, Hong Kong and Japan per day.