Je maakt wat mee in Thailand. na bezoek aan slangenfarm naar de Insectenzoo.

 

Thais news elke dag via www.udonthaniweblog.nl De site met 3000 fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Bioloog Ben de Vlugge Mier uit  Udonthani.

 

Na een bezoek aan de Snake Farm kwam ik toevallig langs de Insect Zoo. Precies wat ik eigenlijk al zocht. Wat ik namelijk graag wil zien zijn de dieren die voorkomen in Thailand. De slangen zitten er allemaal echt en die insecten ook. Na enige zalen met ingelijstte insecten en beschrijvingen met foto’s kwam buiten het echte werk.

Een vriendelijke, enthousiaste, jonge vrouw liet rupsen in mijn hand lopen, terwijl ze honderduit vertelde over poppen en vlinders, wat ze aten en waar je ze kan vinden. Daarna nam ze me mee naar bakken met kevers, meelwormen en grote zwarte schorpioenen. Al deze dieren hebben in mijn handen gelopen,

 

zelfs de enorme schorpioen. Het enige dier waar iedereen erg beducht voor was, was de grote spin die ze wel in terraria hebben zitten, maar er nooit en te nimmer uithalen. Veel te agressief! Een ander dier, waar zelfs een fors bord bijhangt om te waarschuwen, is de reuzenduizendpoot (eigenlijk een honderdpoot). Het vastpakken van dit beest resulteert zeker in een vervelende beet. Daarna heb ik nog even rondgelopen in de verschillende vlindertuinen, waar werkelijk schitterende Thaise vlinders rondfladderen.
Zeer boeiend allemaal, vooral de schorpioenen en spinnen! Allemaal dieren die je zo kunt tegenkomen in Thailand.

Noot van de readacteur lowy

Ieder zijn meug,maar ik zelf heb liever een goede steak.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

              in Inglish

After visiting the Snake Farm I happened to pass the Insect Zoo. Exactly what I was actually looking for. What I would like to see are the animals that occur in Thailand. The snakes are all really there and so are those insects. After some halls with framed insects and descriptions with photos, the real thing came out.

A friendly, enthusiastic young woman let caterpillars walk in my hand, telling a lot about dolls and butterflies, what they ate and where to find them. Then she took me to containers of beetles, mealworms and large black scorpions. All these animals have walked into my hands,

even the huge scorpion. The only animal that everyone was very worried about was the large spider that they have in terrariums, but never ever take out. Way too aggressive! Another animal, even with a large sign to warn, is the giant centipede (actually a centipede). Grabbing this beast definitely results in a nasty bite. Then I walked around in the various butterfly gardens, where truly beautiful Thai butterflies flutter around.
Very fascinating, especially the scorpions and spiders! All animals that you can encounter in Thailand.
Note from the reader lowy
Everyone is nice, but I prefer a good steak myself

Thanks to the sponsors