Reactie op overlast pitbulls.

Thais news elke dag .

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Even reageren op het geval van de pitbulls. Door  Mario Mastino uit Pathum Thani.

De eigenaar van zeven pitbullhonden in de provincie Pathum Thani probeerde naar verluidt zelfmoord te plegen door uit een ambulance te springen nadat ze gedwongen was de flat te verlaten vanwege klachten van haar buren.

Op 7 september hadden bewoners van het flatgebouw de media gevraagd om het probleem van op te lossen een buurman die regelmatig zeven Amerikaanse Pitbulls vrijliet uit de kooi om door het hele gebouw te razen en uitwerpselen op de gangen achter te laten.

De pitbull-minnaar werd later gevraagd haar kamer binnen drie dagen te verlaten. Ze besloot haar spullen direct in te pakken en verhuisde vrijdag (11 september). Slechts zes van haar honden vergezelden haar, aangezien er naar verluidt een was overleden.

Workpoint Channel en Watchdog Thailand verklaarden dat ze haar nieuwe huisvesting zouden subsidiëren ten behoeve van de dieren, maar ze weigerde.

Ze werd later op zaterdag (12 september) aan de kant van de weg gezien terwijl ze op de grond lag met slechts drie honden. Ze vertelde politieagenten van het Pak Khlong Rangsit-station, die haar kwamen redden, dat ze gestrest was en geen plek kon vinden om in te wonen.

Tijdens een rit naar een ziekenhuis probeerde ze naar verluidt de achterdeur van de ambulance te openen en eruit te springen omdat ze geen oplossing voor haar probleem kon bedenken.

Waakhond Thailand nam vervolgens opnieuw contact met haar op en zei dat ze tijdens haar behandeling voor de honden zouden zorgen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inglish.

 

Thai news every day.
They can no longer ignore us.
Let me comment on the case of the pit bulls. By Mario Mastino from Pathum Thani.
The owner of seven pit bull dogs in Pathum Thani province reportedly attempted suicide by jumping out of an ambulance after she was forced to leave the flat over complaints from her neighbors.

On September 7, residents of the apartment building had asked the media to solve the problem of a neighbor who regularly released seven American Pit Bulls from the cage to rage around the building, leaving feces in the hallways.
The pit bull lover was later asked to vacate her room within three days. She decided to pack her things immediately and moved Friday (September 11). Only six of her dogs accompanied her, as one was reported to have died.
Workpoint Channel and Watchdog Thailand stated they would subsidize her new housing for the benefit of the animals, but she declined.
She was later seen on the side of the road on Saturday (September 12) lying on the ground with only three dogs. She told police officers from Pak Khlong Rangsit station who came to rescue her that she was stressed and could not find a place to live.
On a drive to a hospital, she reportedly tried to open the ambulance’s back door and jump out because she couldn’t think of a solution to her problem.

Watchdog Thailand then contacted her again and said they would take care of the dogs during her treatment.

Thanks  to the Sponsors.