Je maakt wat mee in Thailend.Het is een totaal andere wereld.

Thais news.

Elke  dag news direct online  www.udonthaniweblog.nl. 3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen

Een bijdrage van Anneke Volt Udonthani .

 

Thanyaluck Fai Phadasri werd dood op bed gevonden in het huis van haar ouders in het noordoosten van Thailand. Ze werd te midden van haar studieboeken ontdekt door haar ouders die haar wilden zeggen dat het eten klaar was. Thanyaluck had brandwonden op haar armen en rond haar nek.

Haar vader probeerde haar nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. „Mijn hart is gebroken. Ze hield van school en ging iedere dag als ze thuis was meteen naar haar kamer om huiswerk te maken”, zo vertelt Thongchai aan de Daily Mail. „We zijn zo verdrietig dat ze in haar eentje stierf en dat we niets konden doen om haar te helpen”, aldus oma Nookrai, die het meisje vond.

Volgens een agent was de elektrische schok die het meisje kreeg zo krachtig, dat ze het voorval niet kón overleven.

 

Je hebt gelijk dat het een andere wereld is.

Ik ben geen gekwalificeerde elektricien, mijn achtergrond was elektronica en telecom.

 

Een vriend kocht een huis in Bangsaray (bij Pattaya). Hij vroeg me of ik een kijkje kon nemen om erachter te komen waarom zijn satellietsysteem voortdurend door de luidsprekers zoemde als hij ernaar keek.

Ik keek en zag aanvankelijk niets mis. Toen dacht ik dat het misschien een gebrek aan aarding was dat het geluid veroorzaakte. Nee, de satellietontvanger had een voedingskabel met drie kernen.

Ik keek achter het stopcontact. Het waren alle drie pincodes. Ik realiseerde me dat er geen aarde was geïnstalleerd, alleen levend en neutraal.

 

Uiteindelijk kwam mijn vriend erachter via een buurman die een soortgelijk probleem had, de elektriciens betaalden een ‘inspecteur’ 500 Baht om te zeggen dat de installatie voldeed aan de voorschriften.

Als ze maar intelligent genoeg waren om te weten dat ze mogelijk het leven van mensen in gevaar brachten.

Door deze draad heb ik mijn dochter gebeld die bij Uni in de buurt van Bangkok is, om ervoor te zorgen dat ze niet naar haar telefoon luistert terwijl deze wordt opgeladen, of deze zelfs gebruikt tijdens het opladen. 

Hier onder ziet u de Engelse weblog

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Thai news.
Every day news directly online www.udonthaniweblog.nl. 3000 fans
They can no longer ignore us
A contribution by Anneke Volt Udonthani.

Thanyaluck Fai Phadasri was found dead in bed at her parents’ home in northeastern Thailand. She was discovered in the middle of her textbooks by her parents who wanted to tell her dinner was ready. Thanyaluck had burns on her arms and around her neck.

Her father tried to resuscitate her, but it turned out to be in vain. “My heart is broken. She loved school and went straight to her room every day when she was home to do homework, ”Thongchai told the Daily Mail. “We are so sad that she died alone and there was nothing we could do to help her,” said Grandma Nookrai, who found the girl.
According to an officer, the electric shock the girl received was so powerful that she could not survive the incident.

You are right that it is another world.
I am not a qualified electrician, my background was electronics and telecom.

A friend bought a house in Bangsaray (near Pattaya). He asked me if I could take a look to find out why his satellite system was constantly buzzing through the speakers when he looked at it.
I looked and saw nothing wrong at first. Then I thought maybe it was a lack of grounding that was causing the noise. No, the satellite receiver had a power cable with three cores.
I looked behind the socket. They were all three PINs. I realized there was no earth installed, just alive and neutral.

Eventually my friend found out through a neighbor who had a similar problem, the electricians paid an ‘inspector’ 500 Baht to say the installation was compliant.
If only they were intelligent enough to know that they might be putting people’s lives in danger.

Through this wire I have called my daughter who is at Uni near Bangkok, to make sure she is not listening to her phone while it is charging, or even using it while charging.

Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com