Je kunt wat mee maken in Thailand.

 

Thais news

3000 Fans,Instagram,FB,Youtube.TikTok,Twitter Ze kunnen  niet meer om ons heen

Afgelopen zomer ontving ik een e-mail van Herman de Goede , die jaren in Thailand heeft gewoond. Hij had heel andere ervaringen met dit land. Voor de overzichtelijkheid  Hieronder lees je zijn mail.

Tip: Meer weten over welke verzekeringsopties je hebt als je naar het buitenland gaat of in het buitenland woont?

Een land bekijken met toeristenogen is heel iets anders als er daadwerkelijk wonen.

Weleens geprobeerd in Thailand een stuk land met een huis erop te kopen? ONMOGELIJK.

Ja, op naam van je Thaise dame. En dan maar hopen dat ze je niet dumpt.

Dit was Herman  overkomen.   Het huwelijk staat niet in Thailand geregistreerd, want dan verliest zij o.a. het recht om land te bezitten, een bedrijf te hebben, enzovoort. Na acht jaar een bar te hebben gerund, moest Herman  plotseling een zak geld betalen. Zijn ‘vrouw’ was die dag met een Thai getrouwd. Ze had zijn kleren in een plastic zak voor de deur gezet.

 

 

 

En een appartementje kopen dan? Dat kan alleen als voor DAT PAND een vrijstelling geldt. En dan nog mag maar maximaal 40% in handen van buitenlanders zijn. Bovendien is de prijs voor buitenlanders fors hoger dan de prijs die voor de Thais zelf geldt.

 

Een bedrijf beginnen kan alleen als je met 7 personen een BV opricht. Minimaal 51% moet in Thaise handen zijn en deze Thais mogen geen aandelen houden voor buitenlanders. De sanctie hiervoor is het confisqueren van de overige 49% en het land uitgezet worden.

 

Stel je voor: je rijdt lekker op je scootertje, netjes met je helm op, en je wordt aangehouden door de politie. Waarom? Omdat ze je ogen niet konden zien achter het windscherm van je helm. Boete: 300 baht. De Thais betalen maar 200 baht, maar jij als farang hebt geld, dus dan moet dat kunnen.

Een farang die een rechtszaak wint van een Thai? Heb ik in 17 jaar als eigen ondernemer zaken doen met dat land nog nooit van gehoord.

Etendrinkenkledingopenbaar vervoer: tja, dat is goedkoop mits je buiten de toeristengebieden bent.

Appartement of huis huren: 7000  baht per maand. is niet  duur voor buitenlanders.

Sta er in de taxi altijd op dat de meter wordt ingeschakeld en zorg dat de chauffeur de weg weet, want anders is een sightseeing tour inbegrepen.

Nationaal park in. Toegang voor westerlingen: 200 THB. En in Thaise letters staat: 20 THB.

Uit eten gaan met Thais: ze kwekken de hele tijd onderling in het Thais, totdat de rekening op tafel verschijnt die jij dan kan betalen..En ze eten dikwijls met hun mond open.

Met pensioen: er moet 65,000 THB per maand uit het buitenland binnen komen, anders wordt je retirement visa na één jaar niet verlengd. Heb je een appartement, auto enz. in Thailand, dan verkoop je die toch (voor een habbekrats)? Ieder jaar opnieuw diezelfde onzekerheid. Een handje losse bahts erbij en alle papieren zijn plotseling minder nodig. Hetzelfde geldt voor bedijfsverlenging, BTW en afdrachten voor vennootschapsbelasting.


Herman  schept een beeld van een geldbeluste en corrupte bevolking, die erop uit is om buitenlanders een poot uit te draaien. Gelukkig wist hij ook met een positief punt te komen:

De wachttijd wordt in Nederlandse ziekenhuizen in weken uitgedrukt, maar in Thailand in minuten. De kwaliteit en kunde is minstens op West-Europees niveau in Bumrungrad International Hospital (behoort tot de top-10 medische bestemmingen ter wereld).

 

Om eerlijk te zijn vond ik Hermans mail nogal negatief. Daarom heb ik getwijfeld of ik hem zou publiceren op dit blog. Maar goed: ik was al blij dat ze nu vanwege corona de sextoeristen en zuipschuiten buiten de deur houden.

Omdat er ongetwijfeld lessen uit Herman’s ervaringen te trekken zijn, deel ik zijn mail toch. Hoeveel je hieruit meeneemt tijdens je eigen reis of verhuizing naar Thailand, is natuurlijk aan jou.

Positief denken

Het mag duidelijk zijn dat ikzelf een positievere instelling heb. Een instelling waarmee ik op elke bestemming een leuke tijd beleef.  Ik had leuke mensen om me heen en de mogelijkheid om ervan daan paradijselijke plekjes op de Thaise eilanden  te bezoeken. Door me aan te passen en niet als expat maar juist als een local te leven, gaf ik ook weinig aanleiding tot afzetterij.Ben tenslotte een jongen die al meer op de harde weg is geweest.

Ben jij het met Herman  eens?

Wat zijn jouw ervaringen met Thailand? Heb jij ooit de verschillen mogen ervaren tussen op reis gaan naar een land en er wonen? Wat is jouw instelling in het buitenland? Laat hieronder je reactie achter of discussieer met andere bezoekers.

reageren kan vialowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onze Engelse weblog.

Last summer I received an email from Herman de Goede, who lived in Thailand for years. He had very different experiences with this country. For the sake of clarity I have numbered it. Below you can read his mail.
Tip: Want to know more about what insurance options you have when you go or live abroad? Ask here for free advice about the various options and rates.
Viewing a country with tourists’ eyes is completely different from actually living there.
Ever tried to buy a piece of land with a house on it in Thailand? IMPOSSIBLE.
Yes, in the name of your Thai lady. And then just hope she doesn’t dump you.
This had happened to Herman. He is a Fleming who married his Thai woman in Belgium. The marriage is not registered in Thailand, because then she will lose the right to own land, to run a business, etc. After running a bar for eight years, Herkman suddenly had to pay a bag of money. His “wife” was married to a Thai that day. She had put his clothes in a plastic bag outside the door.

And then buy an apartment? This is only possible if an exemption applies to THAT PROPERTY. And even then, only a maximum of 40% may be in the hands of foreigners. Moreover, the price for foreigners is considerably higher than the price for the Thais themselves.

You can only start a company if you set up a BV with 7 people. At least 51% must be in Thai hands and these Thais are not allowed to hold shares for foreigners. The sanction for this is to confiscate the other 49% and be deported.

 

Imagine: you are riding your scooter, neatly with your helmet on, and you are stopped by the police. Why? Because they couldn’t see your eyes behind the windshield of your helmet. Fine: 300 baht. The Thais only pay 200 baht, but you as a farang have money, so that should be possible.
A farang who wins a lawsuit against a Thai? In 17 years as an entrepreneur doing business with that country I have never heard of it.
Food, drinks, clothing, public transport: well, that is cheap if you are outside the tourist areas.
Rent an apartment or house: 7000 baht per month. is not expensive for foreigners.
In the taxi, always insist that the meter is turned on and make sure the driver knows the way, otherwise a sightseeing tour is included.
National park. Entry for Westerners: 200 THB. And in Thai letters it says: 20 THB.
Going out to dinner with Thais: They chug in Thai all the time among themselves until the bill appears on the table, and they often eat with their mouths open.
Retired: THB 65,000 per month must come in from abroad or your retirement visa will not be renewed after one year. Do you have an apartment, car, etc. in Thailand, can you still sell it (for next to nothing)? The same uncertainty every year. A handful of loose bahts and all the papers are suddenly less needed. The same applies to business renewals, VAT and corporate tax payments.

Herman paints a picture of a money-hungry and corrupt population, who are out to make a difference to foreigners. Fortunately, he also managed to come up with a positive point:
The waiting time is expressed in weeks in Dutch hospitals, but in minutes in Thailand. The quality and expertise is at least at a Western European level in Bumrungrad International Hospital (one of the top 10 medical destinations in the world).

Thanks to the Sponsors.

 1. WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  lowy.cremers.senior@gmail.com