Een dag uit het leven van Lowy Cremers. Het is uit het leven gegrepen.

 

 

3000 fans

FB.Instagram.Twitter.TikTok.YouTube  eigen  kanaal..Kijk op google de 1000 levens van lowy cremers.

Ze kunnen niet meer om ons heen

We zijn al 10 jaar de beste weblog voor ieder een ook in het Engels.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bijdrage van de redactie

Oke een dagje uit het leven van Lowy

Ik sta smorgens op om 0600 uur.Ga mijn  vogels verzorgen  van af 0730 uur.Ga met mijn Honnybee de mooiste vrouw van Udonthani ontbijten.Zij eet dan met mij een broodje echte hollandse kaas drinkt net als ik een vers geperst glas orange sap en we drinken koffie samenDan om 0900 uur ga ik alle meestal vervelende emails lezen.En die emails die zonder op de man te spelen zijn gestuurt beantwoord ik direct en netjes zo als het hoort.Daarna kijk ik even op de weblog van soortgenoten Thailandblog en Hieristhailand.nlMaar aangezien die nooit iets echts spannends te melden hebben ga ik daarna mijn eigen weblog bewerken.In den beginne kreeg ik veel van die vervelende emails van een Aap die zich op fb Edwin Udon noemde.

Die is echter geblokkeerd  omdat hij  een vervelende stalker was.Daarna ga ik kranten lezen en het nieuws bekijken.Om 1200 uur ga  in hartje Udonthani een goede middagmaal gebruiken.In het beste Restaurant van Udonthani Brickhouse Inn Soi Sanpam.Om 1400 uur even wat boodschappen doen.En 1x per week meestal rond 1700 uur.bezoek ik dan het meisjes kinder weeshuis in Udonthanin die ik eerder reeds een door mij gefabriceerde nieuwe sjoelbak kado gaf.

Dan rond 2200 uur ga ik met de buuurman ook een Nederlander tegenover mijn huis een glaasje drinken.

Ik combineer ook wel eens het bezoek aan de gehandicaptenhuis wat ik sponser met het een en ander.Ik heb het gehandicaptenhuis waar veel mensen wonen die na een ongeluk niet alleen hun arm of benen verloren maar ook hun familie verloren.Die kijken niet meer om naar deze mensen en dat doe ik dan wel.

Dit was zo maar een greep uit een gemiddelde dag van mij.

Mijn boek heb ik in het Nederlands en Engels geschreven en het is inderdaad reeds door ruim 3000 mensen per email gratis door mij verstuurt en ontvangen.

U kunt het boek  gewoon nog per email aanvragen dan heeft uhet per omgaande  in uw mailbox.

Let niet op taal fouten ik heb slechts 4 klassen lager onderwijs gevolgt maar weet me te plaatsen beseffend  dat de inhoud meer zegt dan de verpakking.

En tegen mensen die me soms onaardig proberen weg te zetten op o.a. forums  etc kan ik alleen het volgende zeggen.

Ik steek voor niemand de kop in het zand.

3000 fans is nie niks.

En tegen hen die  me niet mogen heb ik maar een advies hang deze spreuk boven je bed en geniet van hetleven,want soms duurt het maar even.

En men is altijd langer dood dan dat men leefde.Dus kijk goed naar de spreuk.

Men vroeg me ooit Lowy wat is de beste reclame?

Ik zei das zelfmoord,dan praten ze nog jaren over je na je dood,terwijl bij gewoon dood gaan zijn ze je na 6 maanden al vergeten.

mvg Lowy cremers

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog udonthani

Okay, a day in the life of Lowy
I get up in the morning at 0600 a.m. Go to take care of my birds from 0730 a.m. Go and have breakfast with my Honnybee the most beautiful woman in Udonthani She then eats a sandwich with real Dutch cheese with me, drinks a freshly squeezed glass of orange juice and we drink coffee together Then at 0900 am I go to read all the usually annoying emails. And those emails that were sent without playing on the man I answer immediately and neatly as it should. After that I take a look at the weblog of peers Thailandblog and Hieristhailand.nl Since they never have anything really exciting to say I will edit my own blog afterwards. In the beginning I got a lot of those annoying emails from a Monkey who called himself Edwin Udon on fb.

However, he was blocked because he was an annoying stalker. Then I go to read the newspapers and watch the news. At 1200 in the heart of Udonthani have a good lunch. In the best Restaurant of Udonthani Brickhouse Inn Soi Sanpam. And once a week usually around 5 p.m. I then visit the girls’ children’s orphanage in Udonthanin, which I previously gave a new shuffleboard that I had manufactured.
Then around 2200 hours I go with the neighbor also a Dutchman opposite my house for a drink.
I sometimes combine a visit to the disabled home, which I sponsor with a few things, I have the disabled home where many people live who not only lost their arm or legs after an accident, but also lost their families. these people and I will.
This was just a sampling of an average day of mine.
I wrote my book in Dutch and English and it has indeed been sent and received by me for free by more than 3000 people by email.
You can still request the book by email and you will have it in your mailbox immediately.
Do not pay attention to language errors I have only attended 4 classes of primary education but I know how to place myself realizing that the content says more than the packaging.
And to people who sometimes try to put me off unkindly on forums etc I can only say the following.
I don’t put my head in the sand for anyone.
3000 fans is nothing.
And to those who don’t like me, I only have one piece of advice, hang this saying above your bed and enjoy life, because sometimes it only takes a while.
And one has always been dead longer than they lived, so take a good look at the spell.

I was once asked Lowy what’s the best advertisement?
I said suicide, then they will talk about you for years after you die, while just dying they forget you after 6 months.

Iedereen  kan en mag reageren per email mag zelfs anoniem via

lowy.cremers.senior@gmail.com.

U kunt tot 30 December oliebollen reserveren en ze dan 31 December  op afspraak afhalen.

Ambachtelijke oliebollen uit de keuken van Honnybee Cremers met appels.krenten etc.

mvg Lowy cremers

Thanks to the Sponsors.

 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.