Verbod op massa-bijeenkomsten bij de begroeting nieuwjaar. Je kunt het meemaken in thailand.

3000 fans.10 jaar de beste weblog.

Altijd de eerste met echt nieuws.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

De weblog voor iedereen  ook in het Engels.

Verbod op massa-bijeenkomsten
Een feestelijke nieuwjaarsgroet is donderdagavond te zien bij het drukke kruispunt Ratchaprasong. Het kruispunt wordt verlicht door lichtversieringen om Kerstmis te vieren en het nieuwe jaar in te luiden. Foto door Varuth Hirunyatheb
Openbare nieuwjaarsvieringen en drukke evenementen zijn in Bangkok en veel provincies verboden.
Het Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) heeft donderdag een kleurcoderingssysteem aangekondigd om te bepalen welke gebieden het meest kwetsbaar waren voor Covid-19-uitbraken.
Bangkok is uitgeroepen tot “oranje zone” – en heeft strikte maatregelen. Het is echter ontsnapt aan een totale lockdown.
CCSA-woordvoerder dr. Taweesilp Visanuyothin kondigde vier zones aan voor Covid-19-controlemaatregelen.
Voor de verschillende zones worden rood, oranje, geel en groen gebruikt.
De rode zone betekent maximale controle en een groot aantal Covid-19-gevallen. De enige provincie met deze categorie met het hoogste risico is Samut Sakhon, het epicentrum van de laatste uitbraak.

In deze zone zijn crowd-activiteiten verboden en wordt maximale Covid-19-preventie opgelegd op werkplekken, fabrieken en slaapzalen voor arbeiders.
Risicovolle gebouwen moeten hun openingstijden sluiten of beperken.
Maatregelen in de drie andere zones zijn meer versoepeld.
De op een na hoogste controlezone (oranje) omvat provincies rond Samut Sakhon – Bangkok, Samut Songkhram, Ratchaburi en Nakhon Pathom.
Het hoge toezichtsgebied (geel) omvat 25 provincies, het toezichtsgebied (groen) voor provincies zonder besmettingsgevallen.

Dr. Taweesilp zei dat nieuwjaarsvieringen in de rode zone verboden zijn, tenzij volledig online. Openbare feesten zijn verboden in controle- of oranje zones, waaronder Bangkok. Feesten kunnen hier gehouden worden, mits het aantal aanwezigen beperkt is.

Als reactie op het bevel van de CCSA hebben twee grote aftelvieringen voor het nieuwe jaar in de hoofdstad hun plannen gewijzigd. CentralWorld en Iconsiam hebben donderdag hun countdown-concerten afgezegd. Beiden zullen echter nog steeds doorgaan met hun vuurwerk, met de nadruk op een live-uitzending als een aftellende gebeurtenis op 31 december.

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

Inglish weblog

Ban on mass gatherings

A festive New Year overhead greeting is seen near the busy Ratchaprasong intersection Thursday evening. The intersection is illuminated by light decorations to celebrate Christmas and herald in the New Year. Photo by Varuth Hirunyatheb

Public New Year celebrations and crowded events have been banned in Bangkok and many provinces.

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Thursday announced a colour-coding system to identify which areas were most vulnerable to Covid-19 outbreaks.

Bangkok has been declared an “orange zone” — and has strict measures. However, it has escaped a total lockdown.

CCSA spokesman Dr Taweesilp Visanuyothin announced four zones for Covid-19 control measures.

Red, orange, yellow and green are used for the different zones.

The red zone means maximum control and a high number of Covid-19 cases. The only province given this highest at-risk category is Samut Sakhon, the epicentre of the latest outbreak.

In this zone, crowd activities are banned and maximum Covid-19 prevention is imposed at workplaces, factories and workers’ dormitories.

At-risk premises must close or limit their operating hours.

Measures in the three other zones are more relaxed.

The second-highest control zone (orange) covers provinces surrounding Samut Sakhon — Bangkok, Samut Songkhram, Ratchaburi and Nakhon Pathom.

The high surveillance zone (yellow) comprises 25 provinces, while the surveillance zone (green) applies to provinces without infection cases.

Dr Taweesilp said New Year celebrations are banned in the red zone, unless entirely online. Public celebrations are banned in control or orange zones, including Bangkok. Parties can be held here, provided the number of attendees is limited.

In response to the CCSA order, two major New Year countdown celebrations in the capital have changed their plans. CentralWorld and Iconsiam on Thursday cancelled their countdown concerts. However, both will still go ahead with their firework displays, focusing on a live broadcast as a countdown event on Dec 31.