Hard schreeuwen en weinig doen Thailandblog. Het is uit het leven gegrepen. Nr

 

Heel veel reacties op TB over  hulp aan hongerige  Thais bieden.Maar men doet niks als beheerder.

 

Al ruim 10 jaar de beste weblog. Ook in Inglish.

3000 fans/Volgers

 

Om ons kunnen  ze niet meer omheen.

 

 

Doe maar of het allemaal niets is.

 

Het is grote schande.

 

 

Heeft de schrijver echt het idee dat alleen de lokale ‘farang’ zich bezighouden met voedsel uitdelen? Waar komt dat waanidee toch vandaan? Dat ‘wij’ het land en de economie draaiende houden?

 

Misschien zijn het alleen expats die zichzelf zo uitvoerig op de borst kloppen en hun naam in alle sociale media terug willen zien op bvb Thailandblog.nl

 

 

 

Destijds  stelde een lezer van TB  de beheerder de vraag kunnen wij de lezers deze arme hongerige Thaise mensen misscchien helpen?

 

 

Het antwoord van de beheerder was nee dat doe ik niet want als ik  dat via mijn weblog doe koen er straks steeds meer verzoeken om financiele hulp

De deze man die elke dag met grote letters  op zijn weblog zet  we hebben 275.000 lezers elke maand.

 

 

Zijn dus al die lezers blind of zo??

Waarom werd er geen reactie op die stelling van Khun Peter geplaatst

Was men bang  dan geweigerd te worden of in de ban gedaan te worden.

Want wie op de maat van die beheerder danst  gaat er uit.

Dat zal dus wel gelogen zijn van die 275.000 lezers elke maand, is trouwens nergens te controleren.

 

 

Als tb  al zijn lezers vraagt  dus 275.000 keer heeft u misschien 1 euro over   om deze mensen van voedsel te voorzien,en er  zouden slechts  150.000 van de 275.000 beweerde lezers ieder 1 euro overmaken kon men daar eenmalig  vele hongerige  mensen in Thailand  van voeden.

 

Maar  uiteindelijk blijkt dat er veel meelopers  huichelaars op tb  zitten die  meer van broodje aap verhalen houden dan van echt hulp bieden  aan de medemens.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weblog in Inglish.

 

Lots of reactions to TB about offering help to hungry Thais, but they don’t do anything as an administrator.

The best weblog for over 10 years. Also in English.

3000 Fans / Followers

They can no longer ignore us.

 

 

Pretend it’s all nothing.

It’s a great shame.

Does the writer really feel that only the local ‘farang’ are involved in distributing food? Where does this delusion come from? That ‘we’ keep the country and the economy going?

Perhaps it is only expats who pat themselves on the back so extensively and want to see their name in all social media on e.g. Thailandblog.nl

At the time, a TB reader asked the administrator the question, can we help the readers these poor hungry Thai people?

 

 

The manager’s answer was no I don’t because if I do that via my weblog, there will soon be more and more requests for financial help

The this man who puts on his weblog every day in big letters we have 275,000 readers every month.

So are all those readers blind or something?
Why was there no response to Khun Peter’s statement
They were afraid of being refused or banned.
Because whoever dances to the beat of that manager will go out.

That must have been a lie of those 275,000 readers every month, and it is nowhere to be checked.

If tb  asks all its readers, so 275,000 times you might have 1 euro left to provide these people with food, and only 150,000 of the 275,000 claimed readers would transfer 1 euro each and could feed many hungry people in Thailand.

 

But in the end it turns out that there are many follower hypocrites in TB who love sandwich monkey stories more than offer real help to their fellow man.

Thanks to the Sponsors.

Bed and Breakfast Nederlands of Thais.

Even tueel Vip bus met chauffeur beschikbaar per dag.

We spreken Nederlands/Duits.Engels en Thais.

Per dag 2 personen met ontbijt netto 12 euro 50 per dag.

We kunnen Thais eten serveren  of echte Hollandse gerechten.

met dank aan onze sponsors.

Reserveren minimaal 2 weken  via email vraag voorwaarden.

Lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                                    udonthanicityweblog@gmail.com

                                           Ludovicuswcremers80@gmail.com

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.