Thai Airways to fly 5 Phuket routes to Europe

Al 10 jaar de beste weblog ook een Engelse editie

3000 Fans/volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

(bron internet news)

 

Een bijdrage van onze Fan ; Nelis de  Vlieger Udonthani.

Al 10 jaar de beste weblog ook een Engelse editie
3000 fans/volgers
Ze kunnen niet meer om ons heen !!!
(bron internetnieuws)
Een bijdrage van onze Fan ; Nelis de Vlieger Udonthani.

Met verschillende luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten die op 1 juli heropening van vluchten naar Phuket aankondigen, heeft Thai Airways eindelijk plannen aangekondigd om vanuit Europa van en naar het eiland te vliegen. Naarmate het Phuket Sandbox-plan steeds dichter bij de officiële goedkeuring komt, plannen luchtvaartmaatschappijen vluchten. Nu heeft Thai Airways vanaf 2 juli rechtstreekse vluchten aangekondigd vanuit 5 Europese steden.

Volgens een aankondiging op de Facebook-pagina van de worstelende luchtvaartmaatschappij zullen vluchten van Thai Airways naar Phuket opereren vanuit de belangrijkste Europese reisknooppunten Londen, Parijs, Frankfurt, Kopenhagen en Zürich. Thai Airways lijkt vanaf 2 juli ook vluchten van Hong Kong naar Phuket te hebben gepland.

Als Nick Thomas-Symonds zijn zin krijgt, kan die route Phuket-Londen moeilijkheden ondervinden, aangezien de minister van Binnenlandse Zaken van de Schaduw van het Verenigd Koninkrijk heeft opgeroepen om Thailand toe te voegen aan de Rode Lijst en alle reizigers die uit Thailand komen het VK verbiedt.
De vluchten van Thai Airways zullen samenvallen met de heropening van de sandbox van Phuket voor volledig gevaccineerde internationale toeristen, die onlangs de eerste stap van het goedkeuringsproces van de regering heeft doorstaan. Het kabinet keurt het plan naar verwachting morgen goed en wacht dan op publicatie in de Staatscourant, waarmee het voorstel officieel is goedgekeurd.

De heropening heeft echter kritiek gekregen, want hoewel het het gemak bood om doorgang via Bangkok toe te staan ​​en de regels voor reizende kinderen te verduidelijken, is het belangrijkste voorbehoud dat de aandacht van reizigers heeft getrokken de uitbreiding van 7 dagen naar 14 dagen dat aankomsten op Phuket moeten blijven . Hoewel ze mogen ronddwalen en vrij zijn van een volledige quarantaine, zal het toeristen verboden zijn het eiland te verlaten, zelfs niet op populaire dagexcursies naar nabijgelegen eilanden.

De aankondiging door Thai Airways komt nadat verschillende luchtvaartmaatschappijen deze week Phuket-vluchtschema’s hebben vrijgegeven.

Berichten als deze   zijn geheel vrijblijvend en geven geen garantie dat het ook doorgaat.

Qatar Airways als eerste aangekondigd, met 4 lijnvluchten per week. Etihad Airlines en Emirates Airways volgden de volgende dag, met respectievelijk 3 vluchten en 4 vluchten per week. KLM was wat aarzelend en kondigde aan dat Phuket pas vanaf oktober op hun vluchtschema’s zou staan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weblog  in Inglish.

With several airlines in the Middle East announcing July 1 reopenings of flights to Phuket, Thai Airways has finally announced plans to fly in and out of the island from Europe. As the Phuket Sandbox plan climbs closer and closer to being officially approved, airlines are scheduling flights. Now Thai Airways has announced direct flights from 5 European cities beginning July 2.

 

According to an announcement on the struggling airline’s Facebook page, Thai Airways flights will operate to Phuket from the key European travel hubs of London, Paris, Frankfurt, Copenhagen, and Zurich. Thai Airways appears to also have planned flights from Hong Kong to Phuket beginning on July 2.

If Nick Thomas-Symonds gets his way, that Phuket-London route may face difficulties, as the Shadow Home Secretary of the United Kingdom has called for Thailand to be added to the Red List, forbidding all travellers coming from Thailand to enter the UK.

 

The Thai Airways flights will coincide with the sandbox reopening of Phuket to fully vaccinated international tourists, which recently passed the first step of the government’s approval process. The Cabinet is expected to approve the plan tomorrow and then it awaits publication in the Royal Gazette, making the proposal an officially approved plan.

The reopening has met criticism though, as while it did offer the convenience of allowing transit via Bangkok and clarifying the rules for children travelling, the main caveat that has snagged travellers attention is the expansion from 7 days to 14 days that arrivals must stay on Phuket. While allowed to wander, and free from a full quarantine, tourists will be forbidden from leaving the island even on popular day excursions to nearby islands.The announcement by Thai Airways comes following several airlines releasing Phuket flight schedules this week. Qatar Airways announced first, with 4 scheduled flights a week. Etihad Airlines and Emirates Airways followed suit the next day, with 3 flights and 4 flights a week respectively. KLM was a bit more hesitant, announcing that Phuket would be on their flight schedules only from October on.

Thanks to the Sponsors.

Apartment in Udonthani Chanin Chanok Place/

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                                    udonthanicityweblog@gmail.com

                                           Ludovicuswcremers80@gmail.com

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com