Britse man beschuldigd van doodslag Pucket vrij op borgtocht.British tourist in a Thai resort and then strangling him was granted bail

                                       De beste Udonthani – Community voor iedereen!

                                          The best Udonthani – Community for everyone!

 

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!

Nu ook voor de Engels talige lezers!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van onze misdaad verslaggever AlCapone Pucket.

 

 

Strand van Pucket.
Een Noorse man die werd beschuldigd van doodslag nadat hij naar verluidt in de kamer van een Britse toerist in een Thais resort was ingebroken en hem vervolgens had gewurgd, is borgtocht verleend, zei de politie zondag.
Autoriteiten zeiden dat de Noorse nationaliteit Roger Bullman vroeg op woensdag door het balkon de kamer van Amitpal Singh Bajaj bestormde in het Centara Grand Resort in Phuket, waar hij verbleef met zijn vrouw en jonge zoon.

“Ze vochten, en vanwege zijn militaire achtergrond wurgden de Noor het slachtoffer,” vertelde Karon politie-majoor Techin Deethongon aan AFP, eraan toevoegend dat Bullman ook werd belast met een invasie van eigendom.

“Hij bekende en zei dat hij niet dacht dat zijn daad het slachtoffer zou doen sterven.”
Techin zei dat de handgemeen uitbarstte nadat Amitpal had geklaagd over lawaai van de volgende kamer die de slaap van zijn familie verstoorde.
Bullman, die tot 15 jaar gevangenisstraf krijgt als hij wordt veroordeeld, kreeg een borgtocht van 400.000 baht (ongeveer US $ 13.200), zei Techin.

Noch de Britse, noch de Noorse ambassades in Bangkok reageerden op verzoeken om commentaar.
De politie zei dat de vrouw van Amitpal een Singaporese burger is.

Toerisme is goed voor ongeveer een vijfde van de economie in Thailand, dat dit jaar 40 miljoen bezoekers hoopt te verwelkomen.

Regaren op artikel?Het kan zelfs anonim via   lowy.cremers.senior@gmail.com

Het eiland Phuket is een van de populairste bestemmingen.

Met dank aan onze Sponsors:

                                                       Het beste Restaurant Udonthani     De beste TV kanalen Euro TV.Asia

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The best Udonthani – Community for everyone!

For our English friends

From our Crime reporter AlCapone  Pucket.

Pucket

A Norwegian man accused of manslaughter after allegedly breaking into the room of a British tourist in a Thai resort and then strangling him was granted bail, police said Sunday.
Authorities said that the Norwegian nationality Roger Bullman stormed Amitpal Singh Bajaj’s room early Wednesday through the balcony at the Centara Grand Resort in Phuket, where he was staying with his wife and young son.
“They fought, and because of his military background, the Norwegian strangled the victim,” Karon police major Techin Deethongon told AFP, adding that Bullman was also charged with an invasion of property.

“He confessed and said he didn’t think his act would cause the victim to die.”
Techin said the scuffle erupted after Amitpal complained about noise from the next room that disturbed his family’s sleep.
Bullman, who is sentenced to 15 years in prison if convicted, received a bail of 400,000 baht (about US $ 13,200), Techin said.

Neither the British nor the Norwegian embassies in Bangkok responded to requests for comment.
Police said Amitpal’s wife is a Singaporean citizen.

Tourism accounts for around a fifth of the economy in Thailand, which hopes to welcome 40 million visitors this year.
The island of Phuket is one of the most popular destinations.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Editors
Dear English-speaking readers, please comment how you think we now publish in English.
Let us know via email lowy.cremers.senior@gmail.com

Our   Sponsors:

  The best restaurant in town Udonthani   The best TV Channels Euro TV Asia

Pedo die 4 jarig kind betaste gedood.Geef daders een lintje .Ze hebben het verdiend ,die pedo kan het nooit meer doen.

           De beste Udonthani – Community voor iedereen!

 

Nu ook voor de Engels talige lezers!!!!

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

300 volgers online, eigen YouTube kanaal, FB Thaise Lowy

 

Een bijdrage van een lezer uit Bangkok Hr Arie Pedemans.

In  Assen is vanmiddag een man, die op ongepaste wijze aan een vierjarig kind zou hebben gezeten, dood aangetroffen onder een groep van vijf mannen.

Politie was op de melding dat er een kind werd lastig gevallen afgekomen, maar deze mannen hadden er eerder lucht van gekregen en zijn met zn vijven verhaal gaan halen. Met fatale afloop. Ik Ben doodsbang voor pedo’s en sta niet voor mijzelf in als er eentje aan mijn kind komt. Maar dit gaat toch echt te ver.

Ik las ergens dat deze man een bekende pedo was.

Bekende pedo’s horen voor eeuwig achter slot en grendel is mijn mening. Of ze moeten chemisch gecastreerd worden. Een bekende pedo zal altijd het risico lopen dat iemand het recht in eigen hand Dus beter voor de samenleving en beter voor de pedo. Het is nl. geen aandoening dat genezen kan worden. Achter slot en grendel hoeft niet totaal onprettig te zijn. Als ze maar nooit vrijkomen. Mee eens of zijn er andere oplossingen?

Het is  als het allemaal waar is de beste oplossing.

Deze man kan het nu nooit meer doen.

En de daders moeten allemaal een lintje krijgen en onmiddellijk  vrij gelaten worden .

De redactie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

For our  English and Americans Friends.

In Assen this afternoon, a man who is said to have improperly served a four-year-old child was found dead among a group of five men.
Police had come to report that a child was being harassed, but these men had heard of it before and went to get a story with five of them. With a fatal outcome. I am terrified of pedos and do not vouch for myself if one comes to my child. But this really goes too far.
I read somewhere that this man was a famous pedo.

Well-known pedos belong forever under my lock and key. Or they must be chemically castrated. A well-known pedo will always run the risk that someone will have the right in their own hands. So better for society and better for the pedo. It is not a condition that can be cured. Locking and locking does not have to be totally unpleasant. As long as they are never released. Agree or are there other solutions?

It is when it is all true the best solution.
This man can never do it again.
And the perpetrators must all receive a ribbon and be released immediately.

Editors

Dear English-speaking readers, please comment how you think we now publish in English.
Let us know via email lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

Our Sponsors:

                                                        The best Udonthani Restaurant     The best TV Channels  Euro tv Asia.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grappenhaus heeft weinig of niets bereikt in Thailand,Grappenhaus catches bone in Thailand

       De beste Udonthaniweblog – Community voor iedereen!

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,  FB  Thaise  lowy

Een bijdrage van de redactie  ook in het Engels!!!!!

 

BANGKOK: – Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sprak vrijdag in Bangkok met de Thaise regering over coffeeshopmanager Johan van Laarhoven die 75 jaar gevangenisstraf uitzit in Thailand. Samen met de Thaise autoriteiten gaat hij op zoek naar een oplossing om de Tilburger terug te brengen naar Nederland.

Minister Ferd Grapperhaus hoopt dat de Thaise autoriteiten Van Laarhoven zijn straf in Nederland zullen laten uitzitten. De minister sprak met premier Prayut Chan-o-cha en zijn minister van Justitie. Hij noemde het naderhand ‘een bemoedigend gesprek’.
Volgens NOS-verslaggever Albert Bos zullen de ministeries van beide landen “zoeken naar een oplossing die niet in strijd is met de Thaise wetgeving”
Van Laarhoven is veroordeeld tot 75 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld. Hij moet minstens twintig jaar buiten zitten.
De Tilburger werd veroordeeld nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie in 2014 het land had gevraagd om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige coffeeshophouder

Vervolgens was er scherpe kritiek op deze gang van zaken, onder andere van de Nationale Ombudsman. Het is uitzonderlijk dat een minister persoonlijk bij een zaak wordt betrokken.
NRC meldde deze week dat het Openbaar Ministerie niet blij was met de tussenkomst van de minister. Ferd Grapperhaus sprak die boodschap tegen en zei dat het bezoek was voorbereid in overleg met het Openbaar Ministerie Breda.

Met dank aan onze Sponsors:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  The best weblog  in Thailand  www. udonthaniweblog.nl

First edition in English for our friends.

BANGKOK: – Minister Ferd Grapperhaus (Justice and Security) spoke to the Thai government on Friday in Bangkok about coffee shop manager Johan van Laarhoven who is serving a 75-year sentence in Thailand. Together with the Thai authorities, he will look for a solution to bring the Tilburger back to the Netherlands.
Minister Ferd Grapperhaus hopes that the Thai authorities will get Van Laarhoven to serve his sentence in the Netherlands. The minister spoke with Prime Minister Prayut Chan-o-cha and his Minister of Justice.

He called it “an encouraging conversation” afterwards. According to NOS reporter Albert Bos, the ministries of both countries will “look for a solution that is not contrary to Thai law”.
Van Laarhoven has been sentenced to 75 years in prison for money laundering. He has to sit out for at least twenty years.

The Tilburger was sentenced after the Dutch Public Prosecution Service had asked the country in 2014 for help with a criminal investigation into the former coffee shop owner.
Subsequently, there was sharp criticism of this state of affairs, among others from the National Ombudsman. It is exceptional for a minister to be personally involved in a case.
NRC reported this week that the Public Prosecution Service was not happy with the intervention of the minister. Ferd Grapperhaus contradicted that message and said that the visit was prepared in consultation with the Public Prosecution Service Breda

Dear English-speaking readers, please comment how you think we now publish in English.

Let us know via email lowy.cremers.senior@gmail.com

Our Sponsors:

                                          The best restaurant in Town              For all your tv  channels Eurotv

lowy.cremers.senior@gmail.com

www.udonthaniweblog gaat binnenkort ook publiceren in de Engelse taal.We hebben belangstelling uit USA.

Binnen korte tijd  kan men  onze weblog www.udonthaniweblog ook in het Engels  volgen.

Daar wij al enkele  verzoeken  hebben ontvangen gaat Lowy op zijn eigen manier  ook de artikelen in het Engels  op zijn site publiceren.

Zo doende  zijn we wat moderner dan  sommige andere blogs.

Het Engels van Lowy die slechts 4 klassen lager onderwijs heeft gevolgd  zal niet altijd perfect zijn maar wel leesbaar.

Word vervolgd houd ons in de gaten USA en Engeland here we come.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Within a short time one can also follow our weblog www.udonthaniweblog in English.
Since we have already received a few requests, Lowy will also publish the articles in English in his own way on his site.
In this way we are more modern than some other blogs.
Lowy’s English that has only attended 4 primary education classes will not always be perfect, but it will be readable.
To be continued, keep an eye on us USA and England here we come.

Pedo gedood die 4 jarig meisje betaste.Goed gedaan direct aanpakken dit soort lui.Broekje van kind gevonden?

Als het mijn kind of kleinkind aangedaan was ,had  ik hem ook even geholpen dat zweer ik .

Een bijdrage van een onzer lezers Hr Fred de Zeeuw  Bangkok.

Grappenmaker  kan zich hier beter  druk om maken dan een crimineel  die in Thailand zit  te bezoeken.

Nu moet deze Grappenhaus deze mannen onmiddellijk vrijlaten en ze een lintje geven  wegens goed burgerschap.

Want dit is de enigste manier om te voorkomen dat die man het nogmaals  probeerd te doen.

„Je moet gewoon van kinderen afblijven. Dat is z’n dood geworden. Hij had al een hersenbloeding gehad. Ik ken hem”, zegt een buurtbewoner. Een andere buurtbewoonster reageert: „Serieus, als het mijn kindje zou zijn, was ik ook geflipt. Dan word ik één of andere ’ninjamoeder’, of zoiets.”
Volgens een buurjongen zou de man doodgeschopt zijn door een groepje mannen die op een verjaardagsfeestje aanwezig waren. De buurjongen vertelt daarbij dat „die mannen zagen dat die kerel een jong meisje lastigviel.”
Het overlijden van de man is „een zeer tragische, schokkende gebeurtenis”, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Meer wil de bewindsman nog niet over de zaak kwijt, omdat het onderzoek nog „volop loopt.”

De politie moet nu „ongestoord haar werk kunnen doen zodat duidelijk kan worden wat er gebeurd is”, laat Grapperhaus weten. Dat „is in het belang van de rechtsgang.”

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zich zaterdagmiddag laten bijpraten door de politie. Ook is hij in de wijk om buurtbewoners te spreken. „Het is een mooie, rustige buurt waar helaas iets ernstigs is gebeurd”, reageert Out tegen een verslaggever van deze krant. „Ik hoor de wildste verhalen en lees natuurlijk allerlei geruchten op sociale media, maar laten we nu met elkaar wachten met conclusies trekken. Het is aan de politie om goed onderzoek te doen. Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan.”

Uit gesprekken met mensen in de wijk is burgemeester Out duidelijk geworden dat veel wijkbewoners erg zijn geschrokken. „Door het mooie weer zaten veel mensen buiten. Ik weet niet hoeveel mensen het incident daadwerkelijk hebben gezien, maar er is nogal geschreeuwd, dus velen hebben het gehoord.”

De burgemeester en gemeente gaan de komende dagen in de gaten houden of mensen in de wijk ondersteuning nodig hebben. „We blijven goed kijken wat er leeft. Verder is er een familie van wie iemand is overleden, en zijn er vijf families van wie er eentje is meegenomen voor verhoor.

Ook die families gaan we ondersteunen.” Slachtofferhulp vangt getuigen en andere betrokkenen op.
De buurtspeelplaats is inmiddels vrijgegeven. Volgens aan het speeltuintje wonende bewoners is een fiets die door de politie in beslag is genomen van de overledene. „Daar ergens lag ook nog haar broekje.”
„Nu zitten vijf moeders zonder hun man thuis, vergeet dat niet hè. Die hebben gewoon die man vastgehouden, verder niets”, zegt een van de buurtbewoners.

Geef uw reactie  .

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Meisje van 4 jaar betast in Assen en dader Pedo gedood goede oplossing.

                                              De beste Udonthani – Community voor iedereen!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

 

Nederlands nieuws.

Pedo die meisje van 4 jaar betaste  gedood in Assen in de speeltuin!!!

 

Mannen die dit deden speelden voor rechter, zij  verdienen een lintje ,is de beste oplossing doet de dader het nooit meer!!!

Drugs is voor loosers.Mening van Hugo Pannekoek op udonthaniweblog.nl

       De beste Udonthani – Community voor iedereen!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

 

300 volgers online, eigen YouTube kanaal, FB Thaise Lowy

 

 

Een bijdrage van  Hugo      Pannekoek  Haarlem

WAT ZIJN DRUGS?

Drugs  gaan bijna altijd samen met Crimineelgedrag.

Definitie: een geneesmiddel of andere stof die een fysiologisch effect heeft wanneer het wordt ingenomen of anderszins in het lichaam wordt ingebracht.

Oké, dus in wezen is het elke substantie die een soort effect heeft als we het in ons lichaam opnemen. Begrepen. Als dat het geval is, moeten we erkennen dat er VERSCHILLENDE KLASSEN geneesmiddelen zijn om te overwegen.

Er zijn de algemeen verboden medicijnen, zoals amfetamine, methamfetamine, ijs, cocaïne, snelheid, heroïne, paddo’s, LSD, cannabis, DMT, mescaline, MDMA etc.
Er zijn de medisch geaccepteerde medicijnen, zoals ritalin, adderall, methadon, suboxon, oxycodon, valium, xanax, codeïne, DXM (hoestsiroop), stikstofoxide (lachgas) etc.

Er zijn sociaal aanvaardbare medicijnen, zoals alcohol, tabak / nicotine, koffie / cafeïne etc.
Er zijn slimme medicijnen / cognitieve verbeteringsmedicijnen, bekend als nootropics, waaronder piracetam, aniracetam, modafinil, l-theanine (groene thee), bacopa, phenibut, noopept, enz.

Het is dus niet logisch om alle stoffen die een fysiologisch effect op het lichaam hebben in één categorie samen te voegen, wanneer er duidelijk verschillende toepassingen voor zijn. Als we het over drugs hebben, of als we naar iemand luisteren die over drugs praat, moeten we verduidelijken – welke drugs? Wat bedoelen ze?? En waarom?

DRUGS ZIJN ESSENTIEEL GEREEDSCHAP.
Laten we een moment nemen en drugs als hulpmiddelen beschouwen. Hulpmiddelen voor het lichaam en hulpmiddelen voor de geest. We kunnen ervoor kiezen om deze tools te gebruiken om bepaalde resultaten te bereiken die we wensen.

Deze resultaten kunnen positief zijn en ze kunnen negatief zijn. Neem bijvoorbeeld een hamer: het kan worden gebruikt om een ​​prachtig huis te bouwen, of het kan worden gebruikt om er iemand over het hoofd mee te bonken.

We weten dat drugs schadelijk kunnen zijn en zeker het potentieel hebben om iemands leven te ruïneren. Verslaving is een grote epidemie. Maar wat zijn de belangrijkste medicijnen die verslaving veroorzaken? Veroorzaken medicijnen daadwerkelijk verslaving, of komt verslaving eigenlijk voort uit een veel diepgaander probleem?

Wat zijn de gebruikelijke medicijnen die schadelijk zijn voor het leven, of dat nu fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel is? Wat zijn de medicijnen die het meest schadelijk zijn voor onze relaties, onze gezondheid en welzijn, onze verbinding met onszelf, anderen en de wereld om ons heen?

Nou, we weten dat sommige van de verboden medicijnen zoals cocaïne, heroïne, meth, ijs enz. Ongelooflijk destructief en verslavend kunnen zijn. Er zijn ook tal van medisch voorgeschreven medicijnen waarvan we ook weten dat ze schadelijk en / of verslavend zijn, zoals ritalin, adderall, methadon, oxycodon, dxm, valium, xanax en een hele reeks antidepressiva! Wordt westerse geneeskunde niet geacht mensen te heroriënteren naar een leven van gezondheid en welzijn?

Geneesmiddelen hebben hun plaats en zijn nuttig voor velen, maar de risico’s en schade kunnen niet over het hoofd worden gezien. Een groot probleem is dat allopathische geneeskunde vaak niet de oorzaak van iemands lijden en ziekte aanpakt; vaak spiraalvormig hen in een donkere afgrond van verder lijden en verslaving. Het kan een beetje lijken op het plaatsen van een pleister op een kogelwond.

Dan zijn er de sociaal geaccepteerde legale drugs, zoals koffie, nicotine, alcohol en zelfs suiker. We weten dat deze stoffen negatieve effecten kunnen hebben op iemands leven, zelfs de dood! Er is veel onderzoek, onderzoek en anekdotisch bewijs dat deze beweringen ondersteunt.

Ze zijn gemakkelijk toegankelijk en niet moeilijk te vinden, en hoewel deze het potentieel hebben om schade aan te richten in iemands leven, suggereren velen dat dit een gezondheidsprobleem is, geen crimineel probleem.

Dus waar vallen dan verschillende psychedelica en sjamanistische medicijnen ??

PSYCHEDELICS ZIJN SCHEMA 1 DRUGS.
Psychedelica zijn op de meeste plaatsen op onze planeet verboden. Maar als sociaal legale en medisch voorgeschreven medicijnen een aanzienlijke hoeveelheid schade veroorzaken, net zoveel als, zo niet meer dan verboden medicijnen, kunnen we dan echt op legaliteit vertrouwen om de gezondheidsvoordelen of risico’s te bepalen?

Nou ja, misschien niet. Laten we dat van dichterbij bekijken. Psychedelica worden beschouwd als schema 1-medicijnen in Amerika, wat betekent “aanzienlijk potentieel voor misbruik en afhankelijkheid” en hebben “geen erkende medicinale waarde.”
(Ze zijn schema 9 in Australië – beschouwd als een verboden stof)

Hmm, dat is een interessante claim, omdat er nog steeds onderzoek wordt verricht op het gebied van neurowetenschappen, geneeskunde, psychologie en psychotherapie, en deze onderzoeken kijken naar veel van deze psychedelische geneesmiddelen uit schema 1 en verboden stoffen,

en hun effectiviteit om aandoeningen zoals depressie, angst, PTSS, harde verslavingen zoals heroïne, alcoholisme en andere drugsverslavingen, en zelfs terminaal zieke patiënten helpen om doodsgerelateerde angst te overwinnen, om er maar een paar te noemen.

De klinische gegevens laten geweldige resultaten zien; het benadrukken van het therapeutische potentieel voor veel van deze psychedelische stoffen. De resultaten zijn onmogelijk te negeren of te betwisten. Deze psychedelica en sjamanistische medicijnen worden al duizenden jaren gebruikt in verschillende ceremonies, rituelen en overgangsrituelen. Ze worden nog steeds gebruikt, omdat ze door veel mensen in de westerse samenleving en cultuur zijn geadopteerd, om soortgelijke redenen als onze inheemse voorouders.

Redenen zijn onder meer:
Zelfontdekking
Psychologische of fysiologische genezing
Vrijgeven van emotionele bagage, lasten en diepgeworteld trauma
Behandeling voor aandoeningen waarbij westerse medicijnen en geneesmiddelen niet effectief zijn geweest

Diepere verbinding met zichzelf, anderen, gemeenschap en natuur
Het goedmaken, de kloof overbruggen en familiebanden helen
Antwoorden zoeken voor diepgaande en zinvolle levensvragen
Om inzichten te ontdekken over hoe je je leven kunt verbeteren

Om meer duidelijkheid, richting, betekenis en doel te vinden
Om de angst voor de dood uit te dagen en te overwinnen

Om ongelooflijke visionaire bewustzijnstoestanden te ervaren en te onderzoeken die ertoe leiden dat we de aard van de realiteit in twijfel trekken en of er iets anders is dat mogelijk buiten de domeinen van ons standaardmodel van wetenschappelijk fysiek materialisme bestaat; voorbij onze normale vijf zintuigen van de dagelijkse normale realiteit.

Sommige van deze sjamanistische geneesmiddelen en psychedelische stoffen zijn cannabis, ayahuasca, iboga, kambo, DMT, san pedro, peyote, psilocybine, LSD, MDMA en ketamine. Over de hele wereld zijn er letterlijk duizenden accounts van mensen die sjamanistische medicijnen en psychedelica gebruiken – opzettelijk, veilig en verantwoord; hierdoor levensveranderende voordelen ontvangen.

Zelfs in verschillende klinische onderzoeken meldden mensen dat deze ervaringen enkele van de meest betekenisvolle ervaringen van hun leven waren.

Het staat buiten kijf dat deze stoffen een enorm potentieel hebben om iemands leven volledig te transformeren. Om dit niet te beseffen, blijven vasthouden aan verouderde overtuigingen, om je identiteit zo vast te houden aan je eigen gevoel van gelijk te hebben in plaats van het juiste antwoord te zoeken, in plaats van de nederigheid te hebben om je tekortkomingen te erkennen en je perspectieven te herformuleren, is waanzin.

Maar zo gauw iemand onder invloed van drugs gaat auto rijden,of een misdaad pleegd dan  moet de overheid daar krachtig tegen optreden,ook wanneer er via drugs verkoop miljoenen aan belasting  enz  ontweken gaat worden!!En dan is een lange gevangenis straf vooral in Thailand op zijn plaats.

Hugo        Pannekoek    Haarlem

 

Met dank aan onze Sponsors:

Haring handel Thailand ligt op zijn gat.Prijzen te hoog en kwaliteit belabbert

                                       De beste Udonthani – Community voor iedereen!

      lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

300 volgers online, eigen YouTube kanaal, FB Thaise Lowy

 

Een bijdrage van  een lezer  van ons  Rinus Goudvis  Pattaya.

We kregen een email uit Pattaya onder ogen waarin enen Haringhandelaar zei er mee  te stoppen.Hij zou terug naar Nederland gaan binnenkort.

Zijn hele haring verkoop  was al geruime tijd naar de klote in Pattaya.

Waarom?

Ten eerste   veel te duur en ten 2e slechte kwaliteit.

De zich vis en kaasboer  noemende handelaar had net zo veel verstand van zaken doen als een Kat van Piano spelen.

De enige echte goede visboer was ene Heer Jos van den Berg.Dat was een echte  zakenman.

Maar ja de man is terug gegaan naar Nederland jammer toch.

Eerst wilde hij niet leveren en nu zit hij met een overschot van enkele honderden haringen.En loopt er mee te leuren.

Hij bied ze nu aan voor 100 thb per stuk,maar je moet wel 200 stuks minimaal van hem kopen.

En vooraf betalen  dat  doet geen mens he 20.000 thb  overmaken voor je iets in huis hebt  das  link hoor!

Hij kan ze aan de straatstenen niet kwijt voor  100 thb per stuk.

Iemand adviseerde hem dan ook steek ze in je reet  want ze zijn al langer dood dan dat ze geleefd hebben.

In Thailand  was het vroeger goed haring eten  die gingen er in via Pim.Maar die is  ook  al gestorven

En de man in Changmai stuurd ze per vliegtuig op zo dat je er een flinke vracht en verpakkings kosten bij geleverd krijgt.

Dan is er nog iets als Jhoma snacks die kocht ze dan van de man in Pattaya en verkocht ze door  aan hun klanten.

Met gevolg  dat ze soms 30 dagen onderweg waren.

 

En dan heb je nog de site Hollandse maaltijden die heeft meer huishoudelijke regels  op zijn site staan dan artikelen die ze trachten te verkopen.

Al met al  zaken doen met snacks en haring en zgn maaltijden distribiteurs  is  bij voorbaat  gedoemd  te sterven.En de Nederlanders  willen alles hebben maar het liefst zitten ze allemaal 1e rang en willen dan met de taxi thuis gebracht worden.

De man in Udonthani zag alles op tijd in en schakelde over op een handel die  internationaal wel sukses blijkt te gaan krijgen.

Momenteel   kan je daar voorwerpen  van metaal laten vergulden.

En echt de kwaliteit is  enorm goed.

Een grote  ring  goud vergulden  kost weinig en het blijft  jaren goed onder garantie.

Doe er uw voordeel mee neem desnoods contact op met  www.udonthaniweblog.nl Met hun kan je zaken doen op allerlei gebied

Ze hebben er nu in de verkoop zware gebruikte maar goede gereedschappen.

En ze verkopen als enigste in Thailand sjoel bakken nieuw .

Ook kan je er  voor 100 thb 50  cd met films en series er op kopen.

Of je koopt er  een TV box en kijkt  alle Fox sport en Ziggo gratis in Thailand.Geen abonnements kosten gewoon eenmalig  tv kastje kopen ze komen het aan leggen en je betaald pas als het werkt wel omgeving Udonthani.

mvg Rinus de Goudvis

Met dank aan onze Sponsors.

 

Minister Grappenhaus laat van Laarhoven daar zitten aub.

 

Een bijdrage van onze wietdeskundige  Johan  Leeflang Bangkok.

Minister Ferdinand Grapperhaus   GRAPPENMAKER                           (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft vrijdag in Bangkok een gesprek met de premier en de minister van Justitie van Thailand om hen te bewegen de gedetineerde Brabantse coffeeshophouder Johan van Laarhoven aan Nederland uit te leveren.
De bewindsman wil dat Van Laarhoven (58), die in Thailand een straf van twintig jaar cel uitzit wegens het witwassen van drugsgeld, om humanitaire redenen in Nederland verder wordt vervolgd.

 

Het was beter geweest als  men van Laarhoven aan Indonesia of de filepijnen had uitgeleverd ,dan waren we nu al van die zweer verlost geweest.

De interventie van Grapperhaus valt slecht bij het Openbaar Ministerie in Breda, dat van mening is dat een minister zich niet moet bemoeien met een lopende strafzaak. De actie van de minister zou lopende onderhandelingen over een schikking met Van Laarhoven en medeverdachten in Nederland ernstig bemoeilijken.

Laat die crimineel van Laarhoven daar maar zitten,en scheep ons de belastingbetaler niet met  de kosten op .

Hij is en blijft een  crimineel en DRUGS IS VOOR LOOSERS.

Van Laarhoven, oprichter van vier coffeeshops in Brabant, werd vijf jaar geleden door de Thaise politie opgepakt nadat de Nederlandse justitie een rechtshulpverzoek aan Thailand had gestuurd. Van Laarhoven rentenierde sinds 2008 in de plaats Pattaya in Thailand.

Hij werd samen met zijn Thaise vrouw gearresteerd toen het Nederlandse OM informatie vroeg in een onderzoek dat sinds 2011 in Nederland loopt. Johan van Laarhoven, zijn broer Frans en nog een aantal werknemers van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company (TGC) worden in Nederland verdacht van witwassen van drugsgeld, grootschalige belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens het OM hebben de verdachten zo’n 20 miljoen euro via fraude verdiend. Het geld is voor een groot deel geïnvesteerd in Thailand.

Moet jij als  ondernemer en trouwe belastingbetaler  eens een keer 100 Euro te weinig belasting afdragen in Nederland.

Dan verkopen ze je huis onder je reet vandaan.

En deze charmeur  heeft de staat voor miljoenen opgelicht.

Hij kocht alle weed in zonder faktuur via de achterdeur.

Laat hem maar rotten in de Thaise bajes kan hij nadenken hoeveel huishoudens  hij de vernieling in heeft geholpen met die rommel aan de jeugd te verkopen.

 

Hert dood gevonden 3kg plastic in maag Thailand. Ook dit is Thailand,Protesteer hier tegen!!

      De beste Udonthani – Community voor iedereen!

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

300 volgers online, eigen YouTube kanaal, FB Thaise Lowy

 

Een bijdrage  van onze hertendeskundige  Bambi  het hert.

BANGKOK:- Chananya Kanchanasaka, een veeboer die werkt voor Staatsbosbeheer postte op haar Facebook pagina foto’s van een dood hert met stukken plastic, waaronder een vork in zijn buik. Er werd bij sectie maar liefst 3 KILO plastic in het hert gevonden.

Waar het hert gevonden is schreef ze niet, maar ze beschreef wel de steeds ergere situatie van plastic in Thailand. Dat begint nu een serieuze crisis te worden, en mensen moeten snel en dringend hun gedrag veranderen.

“Wij produceren plastic afval, en brengen het in het bos. Niet alleen [doejong] Mariam overleed omdat ze plastic gegeten had, andere wilde dieren in hun natuurlijke omgeving doen dat ook.

Zoals olifanten en herten in de nationale parken van Thailand.

Dat plastic afval is door toeristen daar achtergelaten. Maar het zijn niet alleen die toeristen die dit doen.

Het zijn dikwijls de Thaise mensen zef die   overal een plastic zakje om doen en dat na gebruik gewoon op straat en overal deponeren.

 

We moeten wetten veranderen, en mensen hun gezonde verstand laten gebruiken om dit probleem op te lossen,” schreef ze.

Wat hebben ze  in Thailand nu aan wetten veranderen ,nee ze moeten meer en beter handhaven.

En agenten die achter helmen aan jagen inzetten om te deze vervuilers  aan te pakken.

Maar zo als het er nu naar uitziet veranderd er niets in Thailand wat plastic afval aan gaat.

Ze lopen 100 jaar achter bij de rest van de wereld.

Onder het mom van cultuur zit veel ellende verborgen.

 

Ze leren het nooit.

 

Weiger daarom  in elke supermarkt  plastic

zakken  om uw aankopen in te doen.

 

Protesteer hier tegen laat de  kassa winkel juf

weten dat u dat niet wil.

Doe boodschappen met uw eigen tas.

Geef het goede voorbeeld.

 

Met dank aan onze Sponsors:

                                                                               Het beste Restaurant van Udonthani       De beste TV kanalen in Asia  Eurotv .nl  Asia

Wat denkt u als lezer van dit verhaal.?
Geef gerust uw mening.
Heeft u er een eigen mening over?
Laat het ons weten en reageer op dit artikel via een formulier onder aan het artikel

of mail ons   lowy.cremers.senior@gmail.com

           udonthanicityweblog@gmail.com