stichting Nederlanders overzee luid de noodklok. Dutch overseas foundation sounds the alarm bell.

                          The best Udonthani – Community for everyone

 De weblog  www.udonthaniweblog.nl  

kunt u nu ook in het Engels  zien even naar beneden scrollen.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers

Een bijdrage van een onzer lezers  Hr Hugo Pannekoek  .

Ze redden het niet  en luiden de noodklok.

 

Wat zou de reden zijn?

Omdat de schoenlapper niet bij zijn leest blijft zal het doek eerdaags wel vallen voor deze stichting.

De stichting is opgericht door  een persoon die was eerst schoenmaker.Daarna probeerde hij het met hele dure snacks te verkopen via Hollandse maaltijden.

kijk maar wat zijn Nederlanders buiten Europa  nu echt voorsteld 3x niets.

Zorgkosten verzekering Is haast niet te betalen in Thailand.
Opstal verzekering    Doet niemand in Thaqiland aan mee.
Auto en motor verzekering,    Bij nieuwe motor altijd eerste jaar gratis  door Dealer daarna  kost het 3x niks
Reisverzekering .  Kan je overal in Thailand afsluiten voor 2 euro per dag.
Ongevallen verzekering. complete ongevallen verzekering voor alles 1e klas  tot en met dodelijk ongeval kost  pe3r jaar 7500  bij je bank  ongeacht je leeftijd.2 miljoen  thb bij overlijden.
Levensverzekering.Doet bijna geen Falang  is aan leeftijd gebonden in Thailand.
Verblijf in Thailand .Is ieders eigen keuze 
Visa (allen typen) en immigratie service.  Kan iedereen zelf regelen  gewoon zorgen dat al je papieren in orde zijn  en er genoeg geld op de bank staat is er niks aan de hand.   
Visa run.        Dat doet haast geen mens meer gewoon jaar visa aanvragen desnoods met multi reantree geen probleem .
Rechtshulp – advocaat – notaris (Nederlandstalig)  Heb je in Thailand niets aan.Er heeft nog nooit een Nederlander van een Thai een rechtzaak gewonnen je verliest altijd dus niet doen.
Thaise bankrekening openen.    Heb je geen hulp bij nodig ga naar een bank laat  genoeg batjes zien en je bent klant voor je het weet.
Eigendomsoverdracht – landafdeling   Je kunt geen grond kopen. wel een huis maar nooit de grond,als het fout loopt ben je gewoon alles kwijt.
Overschrijven – auto -motor  Nooit geen probleem zorg dat je een geel boekje hebt ga na emigratie die regelen alles voor je mits je betaald.
Boekhouding – belasting – jaaropgave Heb je niet nodig  voor Thailand.
Onroerend goed .    je kan geen grond bezitten dus niet aan beginnen.
Algemeen   ga op tijd  vissen of fietsen.
Huisonderhoud – reparatie – verbouwing  maak zelf goede afspraken met makelaars en aannemers .
Tuinman.    Is.  voor luie mensen  heb je niet nodig goeie klusjes mannen genoeg in Thailand voor weinig Batjes.
Schoonmaakservice  Je huurd al een goede schoonmaakster voor 400 thb per dag.
Verzorging aan huis bij ziekte.   voor 10.000 thb per maand  kan je al een interne verzorgster  in huren.Je geeft haar een gratis kamer en gratis eten er bij.
Ongedierte bestrijding   Flink spuiten  en er is overal goed gif te koop tegen ratten en muizen.
Zakelijk.      Ook via kvk thailand.
Bedrijf openen registratie .    ga naar de Thaise kamer van koop handel kan je alles zelf regelen neem Thai mee om te vertalen .
Werkvergunning.     is geschikt voor studenten.Gewone  touristen of expad  krijgen dat nooit zo maar ,moeilijk  aan te komen.

 

Zo als je ziet is overal een oplossing voor.

En die stichting  kan niks meer bereiken dan dat je zelf kan ondernemen.Het kost je alleen geld  want die stichting werkt echt niet voor niets voor jouw.

Ze luiden niet voor niets nu al de nood klok na  zo een kort bestaan.

Zie hun oproep:

Stichting Nederlanders Overzee
Hallo Lowy EHV,
Stichting Nederlanders Overzee Beheerder stuurt je een bericht:

Beste sympathisanten,

Momenteel heeft Stichting Nederlanders Overzee geen sponsors.

Er zijn maandelijkse lasten die voldaan moeten worden denk hierbij aan bank, website en internetkosten.

We doen een beroep op mensen die de stichting een warm hart toe dragen.

Mochten er niet genoeg baten zijn dan zien we ons genoodzaakt om ,

onze service en hulp drastisch te gaan verminderen of te stoppen.

klik hier om te sponsoren.

 

Reactie van de redactie van www.udonthaniweblog.nl is de volgende.

Waarom moet het een stichting  zijn?

Waarom moet je lid worden. Door die gedachten is destijds ook  de site Thailander naar de filestijnen gegaan.

 

Uw club heeft geen enkele meerwaarde voor  ons de echte Thailandganger.

 

Wij werken al 10 jaar als zelfstandige  en hebben 3000 volgers en eigen YouTube kanaal  en Thaise lowy fb die doet alles alleen.

Wij hebben geen nieuwsbrief en je hoeft niet te registreren en iedereen mag reageren en chatten etc.

Kortom wij zijn er voor iedereen!!

Wij hebben zonder moeite 2 goede sponsors  die we dankbaar zijn.

                                                                                                               Het beste  restaurant van Udonthani   De beste tv kanalen  via Eurotv.nl Asia.

Reageren kan via   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Special for our English and American Friends The best Udonthani – Community for everyone

What would be the reason?
Because the cobbler does not stick to his reading the curtain will soon fall for this foundation.
The foundation was founded by a person who was first a shoemaker. After that he tried to sell it with very expensive snacks via Dutch meals.
just look at what are Dutch people really outside of Europe 3x nothing.
Health insurance costs It is almost impossible to pay in Thailand.
Building insurance Does nobody in Thailand participate.

Car and motorcycle insurance, With new motorcycle always first year free by Dealer then it costs 3x nothing
Travel insurance. You can close anywhere in Thailand for 2 euros a day.
Accident insurance. Complete accident insurance for everything 1st class up to and including fatal accident costs 7500 euros at your bank regardless of your age. 2 million thb upon death.
Life insurance. Does almost no Falang is age-related in Thailand.
Stay in Thailand. Is everyone’s own choice

Visa (all types) and immigration service. Anyone can arrange for themselves, just make sure that all your papers are in order and that there is enough money in the bank, there is nothing wrong.
Visa run. Almost no one does that anymore, just apply for a year visa if necessary with multi reantree.

Legal aid – lawyer – notary (Dutch) You have nothing in Thailand.There has never been a Dutchman of a Thai won a lawsuit you always lose so do not.
Open Thai bank account. If you don’t need any help go to a bank and show enough bats and you are a customer before you know it.
Transfer of ownership – land department You cannot buy land. a house but never the ground, if everything goes wrong you just lose everything.
Transfer – car – motorcycle Never a problem make sure you have a yellow book go after emigration who arrange everything for you if you pay.
Accounting – tax – annual statement Do you not need for Thailand.

 

Property . you can’t own any land so don’t start.
Generally go fishing or cycling on time.
Home maintenance – repairs – renovations Make good agreements with real estate agents and contractors.
Gardener. Is. for lazy people you don’t need good odd jobs men enough in Thailand for little Batjes.
Cleaning service You already hire a good cleaning lady for 400 thb per day.

 

Home care in case of illness. for 10,000 thb per month you can hire an internal caregiver. You give her a free room and free food.
Pest control Flink spraying and there is good poison for sale everywhere against rats and mice.
For Business. Also via kvk thailand.
Open company registration. go to the Thai room of sale you can arrange everything yourself take Thai to translate.
Work permit. is suitable for students. Regular tourists or expad never get that, hard to come by.

So as you see there is a solution for everything.
And that foundation can achieve nothing more than you can undertake yourself. It only costs you money because that foundation really does not work for you for nothing.
It is not for nothing that they sound the alarm after such a short existence.
See their call:

Dutch Overseas Foundation
Hello Lowy EHV,
Stichting Nederlanders Overzee Beheerder will send you a message:
Dear sympathizers,
Stichting Nederlanders Overzee currently has no sponsors.
There are monthly charges that must be met, such as bank, website and internet costs.
We appeal to people who have a warm heart for the foundation.
If there are not enough benefits, we are forced to,
drastically reduce or stop our service and assistance.

Our Sponsors :

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.    

  lowy.cremers.senior@gmail.com.

 

 

via onze gratis advertentie rubriek Te koop aangeboden diverse 2e hands goederen.

Op dit moment aangeboden . 1 zware klop boormachine 1.000 thb

Grote haakse slijper 1.000 thb

1 Boorkolom machine   1.000 THB

1  nieuwe  sjoelbak met 30 stenen  nu afgehaald  2.800 thb.

Verders  16.000  (16.000 films series  engels  samen voor 1000 thb.

er zitten 50 films in 1 spindel veel crime en complete series alles goed .

Dan hebben we nog een wasmachine   met een defect  goed voor  de onderdelen   500 thb

2 goud vergulde zware ringen samen 1000thb        

Alles te bezichtigen op afspraak op de  redactie!!

Alles vaste prijzen dus u kunt niet afdingen.

www.udonthaniweblog.nl

  lowy.cremers.senior@gmail.com

tel 085 000 2613        soi donudom 80/4 udonthani

Buitenlanders gaan het dubbele betalen in Thais hospitaals. Foreigners are going to pay double in Thai hospitals.

       The best Udonthani – Community for everyone

   lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

 

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers.

 

Dubbel betalen of dood gaan aan u de keuze. bijdrage van  de redactie.

 

De vraag is  HOE JAGEN  ZE DE MENSEN WEG UIT THAILAND????

Als u nog steeds op weg bent naar een pensionering in Thailand, kunt u van gedachten veranderen!
Wat met de nieuwe financiële vereisten voor immigratie, de gevreesde TM30-puinhoop en geruchten over verplichte particuliere ziektekostenverzekering, degenen die een permanente ontsnapping uit de westerse politiek en het Britse weer hebben gepland, kunnen nog een schok krijgen. Voor degenen die expatforums en sociale media op de voet hebben gevolgd om een ​​idee te krijgen van waar ze zich voor hebben aangemeld, is dit laatste schoknieuws misschien wel een game-wisselaar.
Na jaren van klachten over massale overbelasting door het netwerk van particuliere ziekenhuizen in Thailand, slaakte de expatgemeenschap collectief een zucht van verlichting toen de regering nieuwe wetten invoerde om de winstgevende excessen in te tomen, vooral duidelijk in de kosten voor geneesmiddelen op recept. Veel posters op lokale forums zeiden dat ze altijd goede service hadden gehad van lokale openbare medische faciliteiten, en dat degenen die de privéziekenhuizen gebruikten, op zijn zachtst gezegd losgeslagen waren. Shock horror sloeg toe op maandag, toen een Engelstalige nieuwswinkel de nieuwste ontwikkeling publiceerde – openbare ziekenhuizen mogen nu expats hogere tarieven vragen voor hun diensten.
De dubbele prijsstelling van Thailand voor buitenlanders is altijd een twistpunt geweest onder de expatgemeenschap, met musea, nationale parken en pretparken die buitenlanders mogen vragen wat ze maar wilden. Wat nu legaal is voor openbare ziekenhuizen is veel erger, want er zijn vier niveaus van tarieven, gebaseerd op de visumstatus van elke patiënt. De goedkoopste kosten zijn gereserveerd voor Thaise onderdanen, met expats uit naburige ASEAN-landen in de tweede rij en expats die werken op niet-immigrantenvisa op de derde. De vierde groep moet de hoogste prijzen betalen en bestaat uit toeristen en gepensioneerden.
Een standaard screening op antilichamen kost een Thaise of ASEAN-persoon bijvoorbeeld 130 baht, terwijl werkende expats 190 baht betalen, terwijl toeristen en gepensioneerden 260 baht betalen. Aan de hoge kant variëren de kosten van een spinale MRI van 18.700 voor Thais en hun buren, maar werkende expats betalen 23.375 en gepensioneerden of toeristen moeten 28.050 ophoesten. De nieuwe tarieven zijn van kracht vanaf de 29e van deze maand en zullen zeker weer een paniek veroorzaken onder gepensioneerden, vooral degenen die een vrouw, kinderen en het gezin van de vrouw ondersteunen. Rechtvaardigingen voor de flagrante, binnenkort legale, dubbele prijsstelling kunnen al dan niet worden gegeven, of als ze zijn zullen ze lijken op de redeneringen van Thaise politici wanneer ze worden geconfronteerd met de TM30-protesten

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

  For our English and American Friends

If you’re still heading for a Thailand retirement, the latest news might have you change your mind!

Pay or go to hel  Ha ha

The question is HOW DO THEY HAVE THE PEOPLE FROM THAILAND ????

What with new immigration financial requirements, the dreaded TM30 mess and rumours about compulsory private medical insurance, those who’ve planned a permanent getaway from Western politics and the British weather might have another shock coming. For those who’ve closely followed expat forums and social media in order to get some idea of what they’ve let themselves in for, this latest shock news might well be a game changer.

After years of complaints about being massively overcharged by Thailand’s network of private hospitals, the expat community collectively breathed a sigh of relief when the government brought in new laws to rein in the profit-making excesses, especially obvious in charges for prescription drugs. Many posters on local forums said they’d always had good service from local public medical facilities, adding those who used the private hospitals were unhinged, to put it mildly. Shock horror struck on Monday, as an English language news outlet published the latest development – public hospitals are now legally allowed to charge expats higher rates for their services.

Thailand’s dual-pricing for foreigners has always been a bone of contention amongst its expat community, with museums, national parks and amusement parks allowed to charge foreigners whatever they liked. What’s now legal for public hospitals is far worse, as there are four tiers of rates, based on each patient’s visa status. The cheapest charges are reserved for Thai nationals, with expats from neighbouring ASEAN countries in the second tier and working expats on non-immigrant visas on its third. The fourth group is to be charged the highest prices and is composed of tourists and retirees.

For example, a basic antibody screening costs a Thai or Asean person 130 baht, whereas working expats will pay 190 baht, with tourists and retirees paying 260 baht. At the high end, a spinal MRI’s cost ranges from 18,700 for Thais and their neighbours, but working expats will pay 23,375 and retirees or tourists must cough up 28,050. The new rates will be law from the 29th of this month, and are certain to provoke yet another panic amongst expat retirees, especially those who’re supporting a wife, children and the wife’s family. Justifications for the blatant, soon legal, dual pricing may or may not be given, or if they are they’ll resemble the reasonings of Thai politicians when confronted with the TM30 protests.

Tropische storm in 40 jaar’ dompelt het Thaise noordoosten onder. tropical storm in 40 years’ submerges Thai northeast

 

  The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers.

 

Een bijdrage van onze  overstromings  deskundige  Marinus  Watermans   Khon Kaen.

Hele gezinnen en hun huisdieren zijn gestrand boven huizen die vandaag in Khon Kaen zijn overstroomd met meer dan drie meter overstromingswater.
Verblijf in die en andere noordoostelijke provincies voelden de intensiteit van de tropische storm Podul toen deze vanuit de Zuid-Chinese Zee binnenviel. Hele wijken zijn sinds vrijdagavond getroffen door flitsoverstromingen in enkele van de zwaarst getroffen gebieden.
Lees: zet je schrap Thailand, tropische storm ‘Podul’ komt eraan en het gaat regenen (Kaarten)

Foto: Moui / Twitter
Suparb Maungsri, 57 van het subdistrict Sa-at in Khon Kaen, vertelde verslaggevers dat zijn huis vrijdagavond omstreeks 20.00 uur onder water staat en dat de waterstanden blijven stijgen. Zijn familie en buren hebben op het dak gekampeerd, wachtend op de autoriteiten om hulp te bieden.

Suparb zei dat de twee zwaarst getroffen buurten ongeveer 1.000 gezinnen hebben.
“Dit is de grootste overstroming in 40 jaar, zowel in ernst als in omvang”, zei hij, eraan toevoegend dat gemeenschappen onmiddellijke hulp nodig hebben.

 

Podul verzwakte toen het aan land kwam en werd vandaag gedegradeerd tot een categorie 1 storm. Donderbuien en stortregens zullen naar verwachting doorgaan over een groot deel van het koninkrijk tot en met zondag.
Ongeveer 16 provincies hebben tot nu toe overstromingen meegemaakt, volgens een regeringsverklaring.
Iedereen die hulp nodig heeft, moet contact opnemen met hotline 1784 of de irrigatie-afdeling op 1460

Met dank aan onze Sponsors:

  Het beste Restaurant in Udonthani   de beste tv zenders inAsia  Eurotv.nl asia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

          The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com

.

For our English and American Friends.

Entire families and their pets were stranded atop homes inundated with over three meters of floodwater today in Khon Kaen.
Residence throughout that and other Northeast provinces were feeling the intensity of tropical storm Podul as it swept in from across the South China Sea. Entire neighborhoods have been hit with flash flooding since Friday night in some of the hardest-hit areas.

Read: Brace yourselves Thailand, tropical storm ‘Podul’ is coming and it’s gonna rain (Maps)

Photo: Moui / Twitter
Suparb Maungsri, 57 of Khon Kaen’s Sa-at sub district, told reporters that his house has been flooded since around 8pm Friday night with water levels continuing to rise. His family and neighbors have been camped on the roof, waiting for the authorities to provide relief.
Suparb said the two neighborhoods hardest hits have about 1,000 families residing in them.

“This is the biggest flood in 40 years both in severity and scope,” he said, adding that communities need immediate help.Podul weakened as it came ashore and was downgraded today to a Category 1 storm. Thundershowers and torrential rains are expected to continue over much of the kingdom through Sunday.

About 16 provinces have experienced flooding so far, according to a government statement.
Anyone needing assistance should contact hotline 1784 or the Irrigation Department at 1460.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.

 

Our Sponsors ;

The best restaurant in Udonthani  the best tv channels Asia

 

Dank betuiging aan onze volgers. 42% meer lezers via FB. Thanks to our followers. 42% more readers via FB.

 

    The best Udonthani – Community for everyone

        lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

 

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers.

 

Van de redactie.

 

Geachte  en gewaardeerde Lezers,met grote vreugde kunnen we u mede delen dat onze geheel vernieuwde weblog  www.udonthaniweblog.nl  nu  met 42%  meer gelezen  wordt.

Wij waarderen dat standpunt van onze lezers ten zeerste.

Ook het feit dat onze weblog nu  elk artikel ook in het Engels  er bij zet  maakte  dat we nu ook meer  buitenlandse  lezer4s er bij hebben gekregen.

We hebben zelfs al een reactie uit America  ontvangen.

Via fb kan je dus gewoon op onze  site een vraag stellen onverschillig waar over.Dan kunt u de vraag stellen via onze email  lowy.cremers.senior@gmail.com.

Dan staat uw vraag binnen 30 minuten online .

Lezers die een filmpje  over onze redacteur willen zien  over vroeger kunnen via google of YouTube kanaal  de teks lowy Cremers  ingeven,dat is voldoende om een inzicht te geven in de 1000 levens van Lowy Cremers.

En mensen die het door hem geschreven boek  dat is leven willen zien  incl de foto,s  kunnen via  het email adres  het boek gratis krijgen.

Stuur uw vragen en of opmerkingen  in wij zijn er blij mee en reageer via een email op onze berichten.

Indien u het wenst  kunnen we  uw bijdrage geheel anoniem  er bij zetten.

Wij  werken niet met  news brieven en niemand krijgt ongewild  een email van ons.

Namens de redactie   bedanken we iedereen die ons volgt.

Laat uw mening horen.

mvg Redactie

Lowy Cremers senior

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

          The best Udonthani – Community for everyone

English for our English and American Friends.   lowy.cremers.senior@gmail.com
Dear and valued Readers, with great joy we can inform you that our completely renewed weblog www.udonthaniweblog.nl is now read by 42% more.
We greatly appreciate that view of our readers.
Also the fact that our weblog now adds every article also in English, means that we have now also received more foreign readers.
We have even received a response from America.
So via fb you can simply ask a question on our site regardless of what. Then you can ask the question via our email lowy.cremers.senior@gmail.com.
Then your question will be online within 30 minutes.
Readers who want to see a video about our editor about the past can enter the text lowy Cremers via google or YouTube channel, which is enough to give an insight into the 1000 lives of Lowy Cremers.
And people who want to see the book written by him that is alive, including the photos, can get the book for free via the email address.
Send us your questions and / or comments, we are happy with it and respond to our messages via email.
If you wish, we can add your contribution completely anonymously.

 

We do not work with news letters and nobody gets an e-mail from us.
On behalf of the editors, we thank everyone who follows us.
Express your opinion.
mvg Editorial staff

 

De Thaise Baht zal verder stijgen. The Thai Baht will continue to rise.

The best Udonthani – Community for everyone!

   lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers.

Een bijdrage van onze econoom Het goede Heertje. Udonthani

 

De  Thaise baht zal verder stijgen als een bijwerking van de laatste escalatie van de handelsoorlog tussen China en de VS. Economen zeggen dat de meest recente handelssancties de buitenlandse kapitaalinstroom naar de ‘veilige haven’-obligatiemarkt in Thailand zullen versnellen, terwijl de Amerikaanse Federal Reserves opnieuw de rente kunnen verlagen, waardoor de situatie meer brandstof krijgt.
Ondertussen zal de Thaise exportsituatie naar verwachting blijven verslechteren.


China kondigde op 23 augustus een reeks vergeldingsrechten aan van tussen de 5-10% op $ 75 miljard aan Amerikaanse goederen. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde door de bestaande tarieven op $ 300 miljard aan Chinese goederen met 15% te verhogen, met ingang van 15 december

Markten reageerden afgelopen vrijdagmiddag slecht en vervolgens maandagochtend opnieuw toen markten in Azië openden.
Met name de Thaise economie staat in een vuurzee van de handelsspanningen, aangezien het land elektronische onderdelen en landbouwproducten produceert die naar China worden verzonden voordat ze naar de VS worden verzonden. Vandaar dat de tarieven die tussen de twee landen worden opgelegd rechtstreeks van invloed zijn op de eigen export van Thailand, waardoor het verzendvolume van het land in de eerste helft van 2019 daalt.

 

Het verslechterende sentiment in de wereldeconomie zal een nadelige invloed blijven hebben op Thailand, dat een exportafhankelijke economie is, zei Mana Nimitvanich, eerste vice-president van de Global Business Development and Strategy Group van Krungthai Bank.
Bovendien zal het baht waarschijnlijk sterker worden in de komende maanden als de handelsoorlog doorgaat, omdat de Amerikaanse Federal Reserves meer geneigd zullen zijn om opnieuw de rente te verlagen, zei Chatree. Dit zal ervoor zorgen dat de Amerikaanse dollar verder in waarde daalt ten opzichte van de Thaise valuta, voegde hij eraan toe.
“Thailand wordt gezien als een veilige haven voor internationale beleggers en als de handelsoorlog langer duurt, zullen beleggers blijven investeren in de obligatiemarkt van Thailand, waardoor de stijging van de baht ten opzichte van de Amerikaanse dollar wordt versneld.

 

De Bank of Thailand heeft al geprobeerd de instroom van heet geld in het Koninkrijk te beperken en heeft zelfs de beleidsrente van het land verlaagd in een poging om de baht-kracht onder controle te houden. De impact van deze maatregelen moet echter nog effect sorteren.
Standard Chartered Bank voorspelt dat de baht de rest van 2019 sterk zal blijven op 30,5 baht per US dollar.
“We weten niet zeker of de baht-kracht de komende maanden onder controle kan worden gehouden door de centrale bank terwijl de instroom van veilige havens doorgaat op de obligatiemarkt van Thailand,” zei Tim Leelahaphan, econoom van StanChart.
“De kracht van de baht zal negatieve gevolgen hebben voor de export- en toerismecijfers van Thailand. Zolang de handelsoorlog voortduurt, zal deze negatieve impact blijven, “zei Chatree.

 

U kunt reageren op dit artikel via   lowy.cremers.senior@gmail.com

met dank aan onze Sponsors:

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   The best Udonthani – Community for everyone!lowy.cremers.senior@gmail.com

For our English and American Friends.

The Thai baht is set to soar further as one side effect of the latest escalation of the China-US trade war. Economists say the latest tit-for-tat trade sanctions will hasten foreign capital inflows into Thailand’s “safe haven” bond market while the US Federal Reserves may again cut interest rates, adding more fuel to the situation.
Meanwhile the Thai export situation is expected to continue to worsen.
China announcing on August 23 a set of retaliatory tariffs of between 5-10% on $75 billion worth of US goods. US President Donald Trump responded by raising existing tariffs on $300 billion worth of Chinese goods by 15%, effective December

 

Markets reacted badly last Friday afternoon and then again on Monday morning when markets opened across Asia.
Thailand’s economy, in particular, stands in the cross-fire of the trade tensions as the country produces electronic parts and agricultural products that are sent to China before being shipped into the US. Hence, the tariffs imposed between the two countries directly impact Thailand’s own exports, causing the country’s volume of shipments to decline in the first half of 2019.
The worsening sentiment in the global economy will continue to have an adverse impact on Thailand, which is an export-reliant economy, said Mana Nimitvanich, first vice president of Krungthai Bank’s Global Business Development and Strategy Group.

Furthermore, the baht is likely to get stronger in the upcoming months if the trade war continues as the US Federal Reserves will be more inclined to again lower interest rates , Chatree said. This will cause the US dollar to depreciate further against the Thai currency, he added.
“Thailand is seen as a safe haven for global investors and if the trade war is prolonged, investors will continue to invest in Thailand’s bond market, accelerating the baht’s rise against the US dollar.”

The Bank of Thailand has already tried to limit hot money inflow into the Kingdom and even lowered the country’s policy interest rate in an attempt to keep the baht strength under control. However, the impact of these measures are yet to take affect.
Standard Chartered Bank predicts that the baht will remain strong at 30.5 baht per US dollar for the rest of 2019.
“We are not sure if the baht strength can be kept under control by the central bank in the upcoming months as safe haven inflows continue into Thailand’s bond market ,” said Tim Leelahaphan, a StanChart’s economist.
“The baht’s strength will lead to negative impacts on Thailand’s exports and tourism figures. As long as the trade war continues, this negative impact will stay,” Chatree said.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

Our Sponors:

The best Restaurant in Udonthani     Het beste TV kanaal in Asia  Euro TV

 

2 mannen gedood tijdens wilde zwijnen jacht Udonthani. TWO LAOTIANS HAVE BEEN KILLED DURING THEIR EVER PURPOSE HUNTING

The best Udonthani – Community for everyone!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers.

 

 Een bericht van onze  jacht expert  Ronny De Jager. Udonthani  ( bron  internet correspondent Udon News)

 

IN UDON THANI ZIJN TWEE LAOTIANEN DOODGESCHOTEN TIJDENS HUN JACHT OP EVERZWIJNEN

 

UDON THANI:- Daar zijn deze morgen twee mannen uit Laos die in Udon Thani werken als rubbertappers dood aangetroffen in een bos waar ze op wilde zwijnen waren gaan jagen, zo maakte de politie bekend.
Het politiebureau van Nam Soam in het district Nam Soam van Udon Thani werd gistermiddag om 17.00 uur gewaarschuwd dat de lichamen van twee mannen waren ontdekt in een beboste vallei grenzend aan het district Pak Chom van Loei. Beide waren doodgeschoten.

Ambtenaren moesten ongeveer vijf kilometer lopen om de lichamen van de 24-jarige Boon Kaewwilai en de 25-jarige Ken Wilanee terug in de bewoonde wereld te krijgen. Ken had een pistoolwond links van zijn hoofd, terwijl Boon boven het rechteroog en in zijn linkerhand was neergeschoten met kogels uit een zelfgemaakt jachtgeweer. De lichamen bleken dichtbij elkaar te liggen.
De dorpsbewoners vertelden de politie dat de twee vrienden uit Laos kwamen die in Thailand waren komen werken om rubberbomen te tappen en dat ze vaak het bos in gingen om op wilde zwijnen te jagen.

De twee waren dinsdag de jungle ingegaan en toen ze niet terugkwamen, gingen dorpelingen op zoek naar hen en vonden hun lichamen gisteren vroeg in de middag.
De politie sprak het vermoedden uit dat de twee, die elk een zelfgemaakt jachtgeweer hadden, uit elkaar gingen op zoek naar wilde zwijnen en één van hen schoot de andere neer, waarvan hij dacht dat het een everzwijn zou zijn.

Toen hij ontdekte dat hij zijn vriend had neergeschoten, richtte hij het pistool op zichzelf.

Maar de politie sluit moord niet uit en heeft de lichamen voor autopsie naar het Srinakharin-ziekenhuis gestuurd.

Het kan ook zo zijn dat  de wapens eigen makelei  de verkeerde kant op schoten soort terugslag.

De politie zal contact opnemen met de Laotiaanse ambassade om de repatriëring van de lichamen te regelen.

 

Met dank aan onze Sponsors:

                                                                          Het beste  Restaurant van Udonthani  De beste tv  kanalen in Asia  Euro TV.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

  The best Udonthani – Community for everyone!

For our  English and American Friends.

IN UDON THANI, TWO LAOTIANS HAVE BEEN KILLED DURING THEIR EVER PURPOSE HUNTING

UDON THANI: – Two men from Laos working in Udon Thani were found dead this morning as rubber tappers in a forest where they had started hunting wild boar, police announced.
Nam Soam police station in Udon Thani’s Nam Soam district was warned yesterday afternoon at 5 p.m.

that two men’s bodies had been discovered in a wooded valley adjacent to Pak Chom district of Loei. Both were shot.

Civil servants had to walk about five kilometers to get the bodies of 24-year-old Boon Kaewwilai and 25-year-old Ken Wilanee back into civilization. Ken had a gun wound to the left of his head, while Boon was shot above the right eye and in his left hand with bullets from a home-made shotgun. The bodies were found to be close to each other.

The villagers told the police that the two friends were from Laos who had come to work in Thailand to tap rubber trees and that they often went into the forest to hunt wild boar.
The two had gone into the jungle on Tuesday, and when they did not return, villagers went looking for them and found their bodies early in the afternoon yesterday.

The police expressed the suspicion that the two, each with a self-made hunting rifle, broke up looking for wild boar and one of them shot the other, which he thought would be a wild boar.
When he discovered that he had shot his friend, he aimed the gun at himself.

But the police do not exclude murder and have sent the bodies for autopsy to the Srinakharin hospital.
It is also possible that the weapons of your own makelei were shot in the wrong direction.
The police will contact the Laotian embassy to arrange the repatriation of the bodies.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,

how you think we now publish in English.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Dodelijk gerecht: het vis menu dat je kanker kan geven. Raw fish on the menu that can cause liver cancer

 

 

                           The best Udonthani – Community for everyone  

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

 

3000 volgers.eigen youtube kanaal.FB Thaise Lowy

Een bijdrage van onze specialist Dokter Poisewies uit Pucket.

 

De man heeft lever kanker  ,

hij at elke dag  de vis  die  de kanker veroorzaakte

 

Artsen proberen mensen van een visschotel af te blijven ,

die leverkanker kan veroorzaken

Het werk van Banchob houdt in dat mensen de juiste toiletten gebruiken, in plaats van het meer in te gaan en de eieren te verspreiden. Tot dusverre zijn zijn inspanningen een succes gebleken en de infectiegraad in dorpen waar hij heeft gewerkt, neemt af, zei hij.
“Ik denk dat 60 procent de oorzaken van leverkanker begrijpt”, zei Banchob tegen de BBC, “ze zijn zich bewust van de leverbot.
“Maar 10 procent eet nog steeds rauwe vis. Ik geloof dat 10 procent waarschijnlijk niet kan veranderen. We moeten dus de omgeving veranderen, de vis schoner maken, om minder infecties te krijgen.

 

Vleesetende bacteriën gevonden op de kusten van Florida doden twee mensen
Nieuwe gevallen van ebola duiken op na meldingen van achteruitgang van het dodelijke virus
Uitbraak van Mers in Zuid-Korea: zwangere vrouw onder 122 geïnfecteerde mensen

 

Dr. Banchob Sripa leidt het team en hij vertelde de BBC dat de universiteit deze link al meer dan 30 jaar in onze laboratoria bestudeert. Ze ontdekten dat in sommige gebieden 80 procent van de bewoners de worm droeg.

 

In 2011 begonnen de gezondheidsautoriteiten het probleem aan te pakken en kondigden plannen aan om mensen te gaan screenen op de botwormen.
“Iedereen ouder dan 30 jaar krijgt jaarlijks een onderzoek naar ontlasting om te controleren op botteieren” Pongsadhorn Pokpermdee, gezondheidseconoom en volksgezondheid plaatsvervanger voor de provincie Nongbualanpoo in het noordoosten,

 

Het werk van Banchob houdt in dat mensen de juiste toiletten gebruiken, in plaats van het meer in te gaan en de eieren te verspreiden. Tot dusverre zijn zijn inspanningen een succes gebleken en de infectiegraad in dorpen waar hij heeft gewerkt, neemt af, zei hij.

“Ik denk dat 60 procent de oorzaken van leverkanker begrijpt”, zei Banchob tegen de BBC, “ze zijn zich bewust van de leverbot.
“Maar 10 procent eet nog steeds rauwe vis. Ik geloof dat 10 procent waarschijnlijk niet kan veranderen. We moeten dus de omgeving veranderen, de vis schoner maken, om minder infecties te krijgen

Met dank aan onze Sponsors:

 Het beste restaurant in Udonthani  De beste tv kanalen in Asia  euro tv

U mag reageren op dit artikel!!!

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

                                    The best Udonthani – Community for everyone

www.udonthaniweblog.nl     lowy.cremers.senior@gmail.com

For our English and American Friends

 

 

The man  has lever cancer by eating this fish.

Doctors try to put people off fish dish that can cause liver cancer

Thai medics are stepping up efforts to warn people of the dangers of eating a dish made out of raw fish that can cause liver cancer.
Koi Pla is a popular dish in the north-eastern Isaan area, which is made with finely chopped up raw freshwater fish, herbs, lime juice and live red ants and it is, the BBC reported, one of the most common causes of cancer in the region.

Fish used in koi pla carry fluke worm parasites which would be killed if it were cooked.

If they are ingested they can cause infection in the which, if untreated, can develop into cancer of the bile ducts in the liver. Even if a person contracts the parasite young, they will typically not develop cancer until middle age.

According to the World Health Organisation (WHO) there are nearly 70 million people at risk of getting this worm. In 2012, there were nine million people known to be infected in Thailand, Vietnam, Cambodia and Laos.

In fact, liver cancer makes up half of all cancer cases in the north east of Thailand, according to the BBC, while worldwide it comprises just 10 per cent.

spcial effort is being made to educate communities in region of the dangers of eating koi pla. A team from the Tropical Disease Research Laboratory in Khon Kaen University is leading an outreach programme in villages along Lawa Lake where liver fluke infection rates are among the highest.

 

Flesh-eating bacteria found on Florida’s coastlines kill two people

New cases of Ebola emerge after reports of decline in deadly virus

Mers outbreak in South Korea: Pregnant woman among 122 people infected
Dr Banchob Sripa is heading up the team and he told the BBC that the university had been “studying this link in our labs for over 30 years.“ They found that in some areas, 80 per cent of residents carried the worm.
In 2011, health authorities began addressing the problem and announced plans to start screening people for the fluke worms.

”Everyone above 30 years of age will get an annual stool examination to screen for fluke eggs” Pongsadhorn Pokpermdee, health economist and public health deputy for Nongbualanpoo province in the northeast,

Banchob’s work will involve getting people to use proper toilets, instead of going in the lake and spreading the eggs. So far, his efforts are proving a success and infection rates on villages where he has worked are, he said, dropping.

“I think 60 per cent do understand the causes of the liver cancer” Banchob told the BBC, “they are aware of the liver fluke.
”But 10 per cent are still eating raw fish. I believe that 10 per cent probably cannot change. So we should change the environment, make the fish cleaner, to get fewer infections.“

Editors
Dear English-speaking readers, please comment how you think we now publish in English.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Our Sponsors:

    The best Restaurant in Udonthani    The best TV channels in asia  eurotv.nlAsia

,

Twee-jarige jongen verscheurd door luipaard nadat opa deur van kooi open liet in Thaise dierentuin.granddad opened the leopard’s cage door

The best Udonthani – Community for everyone!

  lowy.cremers.senior@gmail.om

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers.eigen youtube kanaal.FB Thaise Lowy

 

Een bijdrage van onze dieren expert Driek  de Oppasser

 

Twee-jarige jongen verscheurd door een luipaard nadat idioot opa de deur van de kooi helemaal open heeft gelaten in de Thaise dierentuin
Waarschuwing

Dit bracht de grote kat ertoe dichter bij de familie te komen, voordat hij naar hen toe snelde. Credit: Viral Press
De familie had een ritje met de olifant afgemaakt voordat ze naar de pen van de luipaard liep om foto’s te maken.
Maar de grootvader van hun jongen heeft naar verluidt per ongeluk de deur van de pen van de grote kat geopend – wanhopige scènes aangewakkerd toen de zesjarige luipaard Tony barstte en op het jong sloeg.

De man verwachtte naar verluidt dat de luipaard kalm zou zijn geweest zodat de toeristen er foto’s mee konden maken.
Maar de grote kat rende toen de behuizing uit en viel het jong aan.
De jongen, genaamd Orr Burns, leed tijdens de aanval aan een gebroken jukbeen.
Later werd hij afgebeeld met bloed dat uit wonden op zijn gezicht stroomde.

Iedereen was bang. We geloofden niet dat zo’n ramp zou gebeuren
Rafi BurnsOrr’s vader
Voorbijgangers moesten tegen het hoofd van de luipaard schoppen om de jongere te redden.
Hij zei: “De luipaard wordt verondersteld slaperig, wazig en niet agressief te zijn. Er zou een persoon naast de kooi van het dier moeten zijn.
“Er was daar geen ambulance en ze wisten niet hoe ze hem moesten evacueren.
“We voelden ons alsof we hulpeloos waren. Ik rende naar de auto’s en vroeg hem om naar het ziekenhuis te worden gebracht.
“Iedereen was bang. We geloofden niet dat zo’n ramp zou gebeuren. ”
HET GILLEN IN PIJN
De oom van de kleine jongen, Rafe Benvenisti, zei dat het gezin op een olifantentocht was gegaan.
Aan het einde van de route zei hij dat de gids ze naar de deur voor het luipaard stuurde zodat ze foto’s met hem konden maken.
Rafe zei: “We wachtten op de deur en deze was gesloten met een haak. Niemand wist wat er achter de deur was, dus opende een van de mannen het handvat en de luipaard rende naar de deur en ontsnapte.
“Er was geschreeuw. Het luipaard sprong op Orr’s moeder, ging onder haar voeten en sprong toen naar het kind.

Er was geschreeuw. Het luipaard sprong op Orr’s moeder, ging onder haar voeten door en sprong toen naar het kind.
“De luipaard sloot vier of vijf seconden op zijn gezicht. Hij liet Orr pas los toen een van de lokale bevolking de luipaard in het hoofd schopte. Iedereen was geschokt.
“We waren op zoek naar iemand om ons naar het ziekenhuis te brengen. We begonnen te schreeuwen totdat iemand een voertuig reed en ons meenam.”

Hij (luipaard) liet Orr pas los toen een van de lokale bevolking de luipaard tegen  het hoofd schopte
De oom van Rafe BenvenistiOrr
Rafe zei dat de jongere schreeuwde van de pijn na de aanval. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een scan, waar hij werd gevonden als hij een gebroken jukbeen had opgelopen.
Hij voegde eraan toe: “Het luipaard wordt verondersteld te worden gedrogeerd en slaperig. Mensen worden verondersteld het alleen binnen te brengen nadat het is gevoed en in slaap is. Dat was niet het geval.
“Iedereen die Thailand heeft bezocht, heeft foto’s met deze luipaard. Het is normaal om dat te doen. ”
HORROR LETSEL
CCTV-opnamen van het incident laten zien hoe het luipaard snel in minder dan tien seconden in zijn kooi werd teruggewrongen.
Dierentuinhouder Naphat Pleumsut zei dat de eigenaren van het safaripark de kosten van medische behandeling voor de jongere hadden vergoed.
Hij zei: ” Familieleden van de jongen hebben per ongeluk de deur geopend en ze konden deze niet op tijd sluiten. Het luipaard ontsnapte toen.
” Het personeel reageerde snel en duwde de luipaard in minder dan tien seconden terug in de kooi

Autoriteiten van het safaripark brachten de gewonde jongen naar Bangkok Hospital Samui. Hij had een wond op het gezicht en een gebroken jukbeen. “
Hij voegde eraan toe: “De dierentuin zorgde voor elk probleem, inclusief verblijfskosten en medische kosten en gecoördineerd met de verzekeringsmaatschappij. ”
Naphat zei dat de ouders van de jongen het park hadden bedankt voor het helpen met de behandeling van de jongen.
De familie is nu teruggekeerd naar Israël, waar de jongere meer ziekenhuisbehandeling krijgt voor zijn verwondingen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The best Udonthani – Community for everyone!

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

For our English  and Americans Friends.

 

The toddler and his relatives, all from Rishon LeTsiyon, Israel, were visiting the safari park in Koh Samui, Thailand.

The boy’s granddad opened the leopard’s cage door.

This prompted the big cat to come closer to the family, before rushing at themCredit: Viral Press
The family had finished an elephant ride before walking over to the leopard’s pen to take pictures.
But their boy’s grandfather is reported to have accidentally opened the door to the big cat’s pen – sparking desperate scenes when the six-year-old leopard Tony burst out and pounced on the youngster.

‘POURING BLOOD’
The man was reportedly expecting the leopard to have been calm in order for the tourists to have their pictures taken with it.
But the big cat then dashed out of the enclosure and attacked the youngster.
The boy, named Orr Burns, suffered a fractured cheek bone in the attack.
He was later pictured with blood pouring from wounds on his face.

Rafi Burns, Orr’s dad, said that the leopard pinned the boy to the ground.

Everyone was scared. We didn’t believe such a disaster would happen
Rafi BurnsOrr’s dad
Passers-by had to kick the leopard’s head to save the youngster.
He said: “The leopard is supposed to be drowsy, fuzzy and not aggressive. There should be a person next to the animal’s cage.
“There was no ambulance there and they didn’t know how to evacuate him.
“We felt like we were helpless. I rushed to the cars and asked for him to be taken to the hospital.
“Everyone was scared. We didn’t believe such a disaster would happen.”
SCREAMING IN PAIN
The little boy’s uncle, Rafe Benvenisti, said the family had gone on an elephant riding trip.

At the end of the route, he said the guide sent them to the door in front of the leopard so they could take pictures with him.
Rafe said: “We waited at the door and it was closed with a hook. Nobody knew what was behind the door, so one of the men opened the handle, and the leopard ran to the door and escaped.
“There were screams. The leopard jumped on Orr’s mother, passed under her feet then leapt at the child.
“The leopard locked onto his face for four or five seconds. He didn’t release Orr until one of the locals kicked the leopard in the head. Everyone was shocked.
“We were looking for someone to take us to a hospital. We started screaming until someone drove a vehicle and took us.”

He (leopard) didn’t release Orr until one of the locals kicked the leopard in the head
Rafe BenvenistiOrr’s uncle
Rafe said the youngster was screaming in pain after the attack. He was taken to hospital for a scan where he was found ho have suffered a fractured cheek bone.
He added: “The leopard is supposed to be drugged and sleepy. People are supposed to be brought into it only after it is fed and asleep. That was not the case.

HORROR INJURIES
CCTV footage from the incident shows how the leopard was quickly wrestled back into its cage in under ten seconds.
Zoo keeper Naphat Pleumsut said that the owners of the safari park had covered the costs of medical treatment for the youngster.
He said: ”Relatives of the boy opened the door by mistake and they were not able to close it in time. The leopard then escaped.
”Staff quickly responded and pushed the leopard back into the cage in under ten seconds.

”Authorities from the safari park took the injured boy to Bangkok Hospital Samui. He had a wound on the face and a broken cheekbone.”
He added: “The zoo took care of every issue, including accommodation costs and medical fee and co-ordinated with the insurance company.”
Naphat said that the parents of the boy had thanked the park for helping with the treatment of the boy.
The family have now returned to Israel where the youngster is receiving more hospital treatment for his injuries.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment how you think we now publish in English.
                lowy.cremers.senior@gmail.com

Our Sponsors:

 

 

 

 

 

www.udonthaniweblog.nl

PSV  Speeld van avond  reeds om 00.00 uur Thaise tijd dan is het in Nederland  1900 uur.tijdverschil is 5 uur  tussen NL en TH
Eredivisie
UEFA Champions League 

PSV moet al vroeg in het seizoen pieken om Europees voetbal veilig te stellen. In eigen land hoopt de ploeg prijzen te pakken. Dit is het schema.
De Eindhovenaren grepen vorig seizoen nipt naast de landstitel en ook de beker werd niet gewonnen door een vroege misstap tegen RKC Waalwijk. In de Champions League liet PSV wel mooie dingen zien tegen Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale, maar werd men toch in de groepsfase uitgeschakeld. In de nieuwe jaargang ging het in de kwalificatie al mis en moet via de voorrondes van de Europa League alsnog Europees voetbal worden afgedwongen. Dit is (in afwachting van de loting voor het bekertoernooi) de volledige speelagenda van PSV in seizoen 2019/20:

 

29/08/2019
19.00 uur
Apollon Limassol – PSV
Vierde voorronde EL

31/08/2019
19.45 uur
RKC Waalwijk – PSV
Eredivisie