Inwoners van Phuket lijden honger nadat de hulp van de lokale overheid op is

Thais news direct online.

3000 fans,eigen youtube kanaal. Weblog ook in het Engels

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van Eduart Puckmans uit Pucket.

Inwoners van Phuket lijden honger nadat de hulp van de lokale overheid op is

Inwoners van Phuket lijden honger nadat de hulp van de lokale overheid op is | De Thaiger

 

Inwoners van Phuket, met name degenen die in en rond de townships aan de westkust wonen, lijden naar verluidt honger omdat het gemeentelijke budget van de regering om voedsel te verstrekken op is. Ondanks pogingen om het toerisme in het gebied nieuw leven in te blazen, hebben duizenden mensen nog steeds voedsel nodig om te overleven en blijven ze elke dag in de rij staan ​​voor gedoneerd voedsel. Een PR-medewerker van de gemeente Patong zegt dat er helaas geen budget is om in de nabije toekomst nog meer voedseluitgaven te doen en dat er geen woord is over wanneer en of er nog meer hand-outs zullen zijn.

De loco-burgemeester van Phuket vertelde aan The Phuket News dat er slechts 2 uitreikingen zijn geweest sinds de pandemie het toeristisch afhankelijke gebied trof. Eén hand-out was in maart, terwijl de laatste hand-out in juni was, waarbij de burgemeester zei dat 28 miljoen baht was uitgegeven aan die twee hand-outs. Ondertussen levert een aantal buitenlandse inwoners in de stad al maanden voedsel voor de wachtrijen om de arme inwoners te helpen.

Een expat in Phuket zegt dat de meerderheid van de getroffenen in het Patong-gebied Birmese arbeidsmigranten zijn, met lange rijen voor particuliere donaties die nog steeds in de straten van Patong te zien zijn. Dergelijke particuliere donaties zijn het resultaat van liefdadigheidsevenementen die overal op het eiland worden gehouden met de hulp van toegewijde vrijwilligers.

Net als de Thaise afdeling voor geestelijke gezondheid, maken velen zich zorgen over de impact die voedselonzekerheid heeft op degenen die worstelen. Volgens het ministerie hadden in de eerste helft van 2020 2.551 mensen in Thailand zelfmoord gepleegd, een stijging van 22% op jaarbasis. Als reactie hierop kreeg het Nationale Hervormingscomité voor Arbeid op 11 september de opdracht amnestie te verlenen voor alle uitstaande schulden, terwijl financiële steun werd verleend aan iedereen die werkloos blijft op het eiland.

 

Tijdens een recente bijeenkomst werden andere verzoeken gedaan, waaronder het geven van stimulansen voor meer Thais om het eiland te bezoeken en om socialezekerheidsfondsen en zachte leningen te gebruiken als ondersteuning voor lokale ondernemers. Voorlopig is de situatie grimmig, aangezien de inwoners van Phuket hun toevlucht nemen tot particuliere liefdadigheidsinstellingen voor voedseldonaties.

Phichet, de vice-gouverneur van Phuket, zegt dat Phuket zwaar is getroffen door de Covid-crises, en heeft drie verzoeken ingediend bij het Permanent Comité voor Toerisme van de Senaat … om de financiële steun van het Bureau voor Sociale Zekerheid met nog eens drie maanden te verlengen, werknemers uit andere provincies toe te staan ​​om hun huisregistratie overbrengen naar Phuket, zodat de regering van Phuket meer geld kan ontvangen om hen betere zorg te bieden, en het ministerie van Arbeid vragen om hulp te bieden aan minstens 1.000 werklozen in Phuket.

Terwijl de regering plannen onthulde voor een “Phuket-model” om het toerisme op het eiland nieuw leven in te blazen, liep het op niets uit, ondanks een delegatie van hoge macht van ministers en ambtenaren uit Bangkok die Phuket 2 weekenden geleden bezocht.

Een van die liefdadigheidsinstellingen is ingesteld om een ​​lied op te nemen door vooraanstaande Phuket-muzikanten in de hoop de mensen in nood op het eiland te blijven voeden.

XXXXXXXXXXXX

www.udomthani in Inglish.

Residents of Phuket, particularly those living in and around the west coast townships, are reportedly starving as the government’s municipal budget to provide food is running out. Despite efforts to revitalize tourism in the area, thousands of people still need food to survive and continue to queue for donated food every day. A public relations officer from Patong Municipality says there is unfortunately no budget for further food spending in the near future and there is no word on when or if there will be more handouts.

The Deputy Mayor of Phuket told The Phuket News that there have been only 2 awards since the pandemic hit the tourist dependent area. One handout was in March, while the last handout was in June, with the mayor saying 28 million baht had been spent on those two handouts. Meanwhile, a number of foreign residents in the city have been supplying food for the queues to help the poor residents for months.

An expat in Phuket says the majority of those affected in the Patong area are Burmese migrant workers, with long lines for private donations still on display on the streets of Patong. Such private donations are the result of charity events held all over the island with the help of dedicated volunteers.
Like Thailand’s Mental Health Department, many are concerned about the impact food insecurity has on those struggling. According to the ministry, 2,551 people in Thailand committed suicide in the first half of 2020, an increase of 22% year-on-year. In response, the National Labor Reform Committee was ordered on September 11 to grant amnesty to all outstanding debts, while providing financial support to anyone who remains unemployed on the island.

Other requests were made at a recent meeting, including incentives for more Thais to visit the island and to use social security funds and soft loans to support local entrepreneurs. For now, the situation is grim as Phuket residents resort to private food donation charities.
Phichet, the vice-governor of Phuket, says Phuket has been badly hit by the Covid crises, and has made three requests to the Senate Standing Committee on Tourism … for financial support from the Social Security Bureau extend another three months, allow workers from other provinces to transfer their home registration to Phuket so that the Phuket government can receive more money to provide them with better care, and ask the Ministry of Labor to provide assistance to at least 1,000 unemployed in Phuket.
While the government unveiled plans for a “Phuket model” to revive tourism on the island, things came to nothing, despite a high-power delegation of ministers and officials from Bangkok who visited Phuket 2 weekends ago.

Thanks to the sponsors.

 

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

In bangkok is een pijp bar. Dan maak je echt wat mee in Thailand.

Ook dit is Thailand.

www.udonthaniweblog.nl de website met voor elk wat wils.

3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage  van de redactie.

Zijn moedertje zei toen  hij met 15 jaar ging varen in 1955  Lowy jongen je kan met je edele deel nog veel meer dan alleen maar plassen.

En het mens had nog gelijk ook.

Hij had er veel over gehoord en wilde het mee maken.

Hij  ging naar een pijpbar in Bangkok

Als ex zeeman die  alle hoeren van de wereld  zo wat gezien had  was ik op een weekend  in Bangkok verbaast toen ik  hoorde dat er een pijpbar was.

Ik had  dat vroeger  in Brasil Santos al eens  mee gemaakt ,maar dat was destijds daar heel simpel.Je zat aan een bar en onder de toog ging een luik open en zaten de dames om je te pijpen.

Maar hier in Bangkok  anno 2000 was het  veel moderner zie reportage.

Uitsluitend uit nieuwschierigheid wilde ik het mee maken.

Dr. BJ’s Salon is de McDonalds onder de hoerenkasten: snel, goedkoop, klinisch, en na afloop sta je buiten met een rare smaak in je mond.

De pijp bar in Bangkok bezocht wat een belevenis.

 

Ik ging naar een pijpbar in Bangkok: Dr. BJ’s Salon

 DR. BJ’S SALON IN BANGKOK, THAILAND.

Bangkok is een van de diepste poelen van zonde en verderf ter wereld. Vrijwel alle perversiteiten die er op seksueel gebied ooit uitgevonden zijn, krijg je hier op een gouden bordje voorgeschoteld – met heel veel drank en drugs erbij. Er zijn ontelbaar veel massagesalons, bordelen en sekslijnen om de gigantische sekstoerisme-industrie te voeden. Dus hoe kun je als jonge ambitieuze lover  hier van genieten.Ondergetekende kwam al in 1956 voor het eerst  naar Thailand Bangkok met een schip.En ook toen waren er al veel hoeren in Bangkok .

 

 

2014-07-13---KTW-DRBJ-059-X2

De salon is vlakbij het station Nana gevestigd, en net achter het chicste winkelcentrum van de stad. Bij de ingang van Dr. BJ’s word je verblind door het licht van veertien identieke neonborden, die deze oergeile salon vrij moeilijk te negeren maken. Binnen is het spierwit, hard verlicht, en ontworpen om op een medische kliniek te lijken.De eigenaar – een Britse man die graag alleen als ‘Dr. BJ’ bekend wil staan – heeft een achtergrond in het verkopen van stereo-installaties en heeft een goed gevoel voor marketing. Dr. BJ is ervan overtuigd dat alle bedrijven moeten streven om zo duidelijk mogelijk te zijn over de diensten die ze aanbieden, dus waarom niet ook in de seksindustrie?

“Ik denk dat de naam best goed overbrengt wat we doen,” vertelde hij me toen ik hem opzocht in de salon. “Het is makkelijk te onthouden en het logo is makkelijk te herkennen. Toen ik in de seksindustrie terecht kwam, begreep ik niet goed waarom niemand de moeite had genomen om op te vallen – waarom ze geen voorbeeld namen aan echte retailexperts. We hebben goed gekeken naar McDonald’s en KFC hebben gedaan. Daar zie je overal dezelfde indeling, en Ronald McDonald en de Kolonel van KFC. Dat wilden wij ook. Dr. BJ is de Ronald McDonald van de seksindustrie.”

 

Bij binnenkomst is de receptie niet anders dan die van een dokterspraktijk. Ook is er een simpel menu met prijzen en diensten. De meiden zijn verdeeld in twee niveaus van bekwaamheid: zusters en consultants. De zusters dragen wit en de consultants – die beschouwd worden als de pijpexperts – dragen zwart. Prijzen beginnen bij 700 baht (16 euro) per half uur met een zuster en 1,000 baht (23 euro) per half uur met een consultant. Ze rekenen 5,000 baht (116 euro) voor een hele nacht met een consultant.Er is een vide boven de lobby waar de meiden zich verzamelen om vervolgens gekozen te worden door de klant. “Ze deden me denken aan cirkelende aasgieren of een rij kraaien op een koord. Het is  fijn om door twintig meiden aangestaard te worden. 

Veel van de meiden hebben foto’s, beoordelingen en recensies op de site – inclusief een paar opmerkelijk eerlijke recensies die door het management zelf geschreven zijn. In ééndaarvan staat onder andere: “Ze is erg populair en ik heb geen idee waarom. Een klant gaat naar de kamer, komt beneden, betaalt, gaat weer weg en komt vervolgens voor dezelfde meid weer terug. Ik begrijp niet waarom, want ze is niet de knapste.”Maar men zegt de beste Pijpster.

 

De bar is  ontworpen om je thuis in te voelen. De meiden hangen niet buiten rond om mannen naar binnen te lokken. Dat is bij bijna alle buren wel het geval. De straat waar Dr. BJ’s aan gevestigd is, Soi 7/1, zit vol massagesalons die een happy ending aanbieden. Maar de naam en vormgeving van Dr. BJ’s garanderen dat niemand er toch binnenloopt voor een voet- of nekmassage. Waar de buren metaforisch in de oren van de klanten fluisteren, schreeuwt Dr. BJ’s door de straten: “Hey, kom ‘es! Wij nemen je lul in onze mond voor geld!”
“Nadat ik had betaald,”  “gingen we naar de derde verdieping. De kamers zijn opgesteld als enorme bezemkasten op een rij, dichtbij elkaar en in een schemerige lange gang. De meiden dragen plastic manden met zich mee, met daarin mondspoeling, condooms, glijmiddel en wat andere spullen. In de kamer is er een zwarte leren ligstoel, een kruk en speciale wasbakken zoals bij de kapper. Je kan wel raden waar die voor zijn.” Als je geraden had dat ze voor het wassen van je piemel zijn, dan heb je goed geraden. “Ze gaan je pijpen, dus dat is wel een goed idee,” Ik vroeg Janny over hoe goed ze was, of het middelbareschoolgeklungel was of een luxueuze ervaring. Zij antwoorde in iets meer detail dan ik had verwacht: “Er is  veel diversiteit in het pijpen. Ze begon bij de bovenkant en gebruikte haar handen om op en neer te gaan. Vervolgens speelde ze met de eikel terwijl ze de rest van mijn lul kuste – ze was eigenlijk best getalenteerd en ze heeft me ook gedeepthroat. Ik was erg onder de indruk.”

“Ik was bang dat ik te snel zou komen,” , “maar toen ze al bijna een half uur bezig was, leek ze gefrustreerd te raken omdat ik niet klaarkwam. In het begin hield ze haar kleren aan, maar toen duidelijk werd dat ik niet snel zou komen, deed ze haar shirt uit en mocht ik haar aanraken. Maar geen titty fucking ofzo. Ik denk dat je daar een extra 1000 baht voor moet betalen.
 Detail. “De ervaring was vreemd, onwerkelijk en een beetje pervers. Ik voelde me vies, maar niet op een goede manier. I Alleen hoe goed het ook voelde, het zou tien keer beter hebben gevoeld als het met iemand was om wie ik gaf. Ik denk niet dat ik nog een keer ga, maar het was wel een goede ervaring.

Er is gewoon zo iets interessants aan die plek. Het heeft een hoge belevingswaarde. Het is niet fris om te zeggen dat je gepijpt bent door een hoer, maar het is juist interessant om te zeggen dat je naar een plek bent geweest die ‘Dr. BJ’s’ heet en gepijpt bent door een nepzuster.

Hier kan geen echt hospitaal tegenop dacht ik toen.

 

toeristen aankomsten in oktober hervatten via Bangkok. tourists will resume arrivals in October via Bangkok.

Thais News Online  elke dag

www.udonthaniweblog.nl de weblog voor iedereen.Geef uw mening wij plaatsen alles.

Ze kunnen ons  niet meer missen  met ruim 3000 fans

Een ingekomen bericht van Ministerie van toeristen beheer Bangkok ( bron Internet)

 

 

Ministerie wil toeristen aankomsten in oktober

hervatten via Bangkok.

Reizigers gezien op de luchthaven Don Muang in Bangkok in september

Het Ministerie van Toerisme heeft beloofd om tegen oktober de eerste lichting internationale toeristen naar Thailand te brengen, met Bangkok als belangrijkste bestemming.

“Touroperators kunnen beginnen met het promoten van arrangementen voor lang verblijfvia het speciale toeristenvisum (STV) naar potentieelklanten nu, “zei Phiphat Ratchakitprakarn, minister van Toerisme en Sport.

Het belangrijkste is dat toeristen alle vereiste documenten verstrekkenmet betrekking tot hun reisschemaaan ambtenaren, inclusief betaling voor alternatieve staatsquarantaine(ASQ) of alternatieve lokale quarantaine(ALSQ) faciliteit, accommodatie na quarantaine, chartervluchten of privéjetboekingen, Covid-vrij certificaat en reis- en ziektekostenverzekering.

Nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken alle documenten heeft goedgekeurd, zal het een certificaat van geschiktheid afgeven(COE) en STV om toeristen te laten doorgaan met reisplannen.

“Als het visumproces op tijd kan worden afgerond, kunnen toeristen het land tegen 1 oktober bezoeken”, zei Phiphat.

Bangkok is waar de eerste bezoekers 14 dagen quarantaine ondergaan, aangezien de stad voldoende biedtASQ-faciliteiten.

Tijdens de eerste fase van de heropening zullen internationale vluchten beperkt zijn tot drie vluchten per week met 100 toeristen per vlucht of 1.200 toeristen per maand, volgens het Centre for Covid-19 Situation Administration.

Veel reizigers hebben al hun intentie getoondom Thailand opnieuw binnen te komen, zei de heer Phiphat.

“Als de operaties in de eerste maand soepel verlopen zonder opnieuw een uitbraak, willen we de capaciteit vergroten in de volgende fase, “zei hij.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

The Ministry of Tourism has pledged to bring the first batch of international tourists to Thailand by October, with Bangkok as the main destination.
“Tour operators can start promoting long-stay packages through the Special Tourist Visa (STV) to potential customers now,” said Phiphat Ratchakitprakarn, Minister of Tourism and Sports.
Most importantly, tourists provide all required documents regarding their itinerary to officials, including payment for alternative state quarantine (ASQ) or alternative local quarantine (ALSQ) facility, post-quarantine accommodation, charter flights or private jet bookings, Covid-free certificate, and travel and health insurance.
After the State Department approves all documents, it will issue a Certificate of Eligibility (COE) and STV to allow tourists to proceed with travel plans.
“If the visa process can be completed on time, tourists can visit the country by October 1,” Phiphat said.
Bangkok is where the first visitors are quarantined for 14 days as the city offers plenty of ASQ facilities.
During the first phase of the reopening, international flights will be limited to three flights per week with 100 tourists per flight or 1,200 tourists per month, according to the Center for Covid-19 Situation Administration.
Many travelers have already expressed their intention to re-enter Thailand, Mr Phiphat said.
“If operations go smoothly in the first month without another outbreak, we want to increase capacity in the next phase,” he said.

Thanks to the sponsors.

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

Rus in Pattaya biedt 100.000 baht beloning voor vermiste kat

Thais nieuws elke dag online.Rus in Pattaya biedt 100.000 baht beloning voor vermiste kat | De Thaiger

 

3000 fans ,eigen youtube kanaal.fb lowy.cremers Udonthani

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een  ingekomen  email van Sjaan het Katten vrouwtje  Pattaya.

Rus in Pattaya biedt 100.000 baht beloning voor vermiste kat

 

Een Russische inwoner van Pattaya biedt een forse beloning uit aan iedereen die haar vermiste kat van 9 maanden oud vindt. De vrouw, de 46-jarige Oksana Kobzar, heeft vandaag een ontmoeting gehad met Associated Pattaya Press om de beloning voor het vinden van haar geliefde witte Main Coon-harige vriend te verspreiden.

Kobzar zegt dat haar dierbare poesje eerder deze week haar huis in het Bang Lamung-district in de provincie Chonburi heeft verlaten en dat haar familie geen geluk heeft gehad het te vinden. Ze zegt dat de kat een zeldzaam ras is in Thailand en dat ze hem had gekocht voor de verjaardag van haar dochter. De oude expat merkte ook op dat er de afgelopen maanden andere katten in haar buurt zijn vermist.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

]

Thai news every day onlime.

3000 fans, own youtube channel.fb lowy.cremers Udonthani
They can no longer ignore us.
An email from Sjaan the Cat female Pattaya.
Rus in Pattaya offers 100,000 baht reward for missing cat

A Russian resident of Pattaya offers a hefty reward to anyone who finds her missing 9-month-old cat. The woman, 46-year-old Oksana Kobzar, met with Associated Pattaya Press today to spread the reward for finding her beloved white Main Coon furry friend.

Kobzar says her precious kitten left her home in Bang Lamung District of Chonburi Province earlier this week and her family has been unlucky to find it. She says the cat is a rare breed in Thailand and that she bought it for her daughter’s birthday. The longtime expat also noted that other cats have been missing in her neighborhood in recent months.

Thanks to the Sponsors.

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

.

 

tropische storm.Het blijft uitkijken. tropical storm, keep looking out.

 

    Thais news

                             3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Storm

& # 8216; Noel & # 8217; wordt sterker terwijl het de centrale kustlijn van Vietnam binnendringt & # 8211; VIDEO | De Thaiger

De tropische storm Noul slaat de kust van Centraal-Vietnam binnen, het oog van de storm die naar verwachting net ten noorden van Da Nang zal treffen, nadat hij deze week sterker werd toen hij de Zuid-Chinese Zee in westelijke noordwestelijke richting overstak. Er wordt nu gemeld dat het de tyfoonsterkte heeft bereikt. De storm zal deze ochtend op volle kracht de Vietnamese kust oversteken.

Tegen laat vanavond / vroege zaterdagochtend zou de storm Laos zijn overgestoken, aangezien het verzwakt om een ​​tropische lage druk te worden. Maar er wordt verwacht dat stortregens onderweg zullen storten. De gevolgen van de storm zullen vanaf morgen invloed hebben op de noordoostelijke provincies van Thailand, maar afgezien van zware regenval zal de storm blijven verdwijnen terwijl hij naar het westen trekt. De kracht van de storm zal naar verwachting vocht aanzuigen vanuit de Golf van Thailand en de Indische Oceaan, waardoor er tijdens het weekend veel regen valt in Midden- en Zuid-Thailand.

De directeur van het Vietnam’s National Center for Hydrometeorological Forecasting, Mai Văn Khiêm, zegt dat Noul dit jaar de vijfde storm van deze kracht is die de Zuid-Chinese Zee (in Vietnam bekend als de Oostzee) binnendringt. Er zijn winden tot 160 kilometer per uur geregistreerd op zee en langs kustgebieden van Quảng Bình tot de provincie Qu Provinceng Nam. De gemiddelde windsnelheden liggen rond de 100 – 120 km / u.

Er worden zware regenval en harde wind voorspeld terwijl de storm de oostkust passeert tot in ieder geval vanavond, met waarschuwingen van kracht voor overstromingen in rivieren, plotselinge overstromingen en aardverschuivingen. Ambtenaren van de provincies Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế en de stad Đà Nẵng hebben tot 1,1 miljoen mensen uit de regio geëvacueerd.

De premier van Vietnam heeft ministeries, hulpverleners en lokale raden geïnstrueerd om de ontwikkeling van de storm nauwlettend in de gaten te houden en zich voor te bereiden om inwoners te helpen en dringende reparaties aan diensten uit te voeren. Hij waarschuwde ook voor plotselinge overstromingen en aardverschuivingen in bergachtige gebieden na de hevige regenval, en zei dat “maatregelen nodig zijn om de veiligheid van reservoirs te waarborgen” terwijl de storm naar het westen trekt.

“Voordat de tyfoon aan land komt, is dit een gouden kans om de evacuatie te voltooien, huizen te versterken en visserskooien in veiligheid te brengen.”

Studenten in de provincies Quảng Nam en Thừa Thiên-Huế vertrekken vandaag ook vanwege de tyfoon. Van scholen in provincies ten zuiden van Da Nang wordt ook verwacht dat studenten vandaag thuis kunnen blijven.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglis weblog

Tropical Storm Noul hits the coast of Central Vietnam, the eye of the storm expected to hit just north of Da Nang, after gaining strength this week as it crossed the South China Sea in a westerly northwest direction. It is now reported that it has reached typhoon strength. The storm will cross the Vietnamese coast at full speed this morning.

By late tonight / early Saturday morning, the storm would have crossed Laos as it weakened to become a tropical low pressure. But torrential rains are expected to pour down along the way. The effects of the storm will affect Thailand’s northeastern provinces from tomorrow, but aside from heavy rains, the storm will continue to dissipate as it moves west. The strength of the storm is expected to draw in moisture from the Gulf of Thailand and the Indian Ocean, causing a lot of rain in central and southern Thailand during the weekend.

The director of Vietnam’s National Center for Hydrometeorological Forecasting, Mai Văn Khiêm, says Noul is the fifth storm of this force to enter the South China Sea (known in Vietnam as the Baltic Sea) this year. Winds of up to 160 kilometers per hour have been recorded at sea and along coastal areas from Quảng Bình to Qu Provinceng Nam Province. The average wind speeds are around 100 – 120 km / h.
Heavy rains and high winds are forecast as the storm traverses the east coast until at least tonight, with warnings in effect for river flooding, flash floods and landslides. Officials from Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế and the city of Đà Nẵng have evacuated up to 1.1 million people from the region.
Vietnam’s prime minister has instructed government ministries, relief workers and local councils to closely monitor the storm’s development and prepare to assist residents and make urgent repairs to services. He also warned of flash floods and landslides in mountainous areas following the torrential rains, saying that “measures are needed to ensure the safety of reservoirs” as the storm moves west.
“Before the typhoon makes landfall, this is a golden opportunity to complete the evacuation, fortify homes and move fishing cages to safety.”
Students in Quảng Nam and Thừa Thiên-Huế provinces are also leaving today because of the typhoon. Schools in provinces south of Da Nang are also expected to allow students to stay at home today.

Thanks to the sponsors.

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

Je maakt wat mee in Thailand. Man wint 48 miljoen THB in Thaise loterij..

Thais news online.

     

                                  3000 fans.

                          Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

                                        Een bijrage van Guus Geluk uit                                                                            Udonthani

Loterijwinnaar had 8 winnende loten, een totale meevaller van 48 miljoen baht

 

Loterijwinnaar had 8 winnende loten, een totale meevaller van 48 miljoen baht | De Thaiger

 

Het winnende nummer van de tweemaandelijkse Thaise loterij van gisteren was 244083, waardoor een aantal gelukkige Thais direct miljonair werd. Een winnend ticket ontvangt 6 miljoen baht. Andere nummers worden getrokken met lagere prijzen in de uitgebreide en zeer populaire live-uitzending van de trekking van de nummers.

De winnaar van maar liefst 48 miljoen baht – 8 winnende tickets – is een 36-jarige autoverkoper uit de provincie Chaiyaphum, Paisarn. Hij is vrijgezel (hoewel we vermoeden dat hij binnenkort een vernieuwde reeks romantische aanbiedingen zal krijgen) en werkt in een Toyota-showroom in het stadsgebied van Chaiyaphum… voorlopig toch.

Paisarn vertelde Khaosod media dat, terwijl hij aan het dineren was met een vriend de avond voor de trekking, een loterijverkoper zijn tafel naderde waar hij aan het eten was. De verkoper liet de winnaar zijn laatste set kaartjes zien, 8 kaartjes met hetzelfde nummer. De verkoper vroeg Paisarn om de resterende tickets te kopen, zodat hij het zich kon veroorloven terug te keren naar zijn huis in Loei (Noordoost-Thailand). Paisarns vrijgevigheid bij het helpen van de kaartverkoper heeft zeker zijn vruchten afgeworpen!

Toen de loterijnummers gisteren werden aangekondigd, controleerde Paisarn de nummers en was geschokt omdat ALLE 8 loten loten wonnen, die elk de prijs van 6 miljoen opleverden. Zoals de wet is, ging de winnaar snel aangifte doen bij de lokale politie als bewijs dat de tickets van hem waren.

Paisarn zegt dat hij schulden zal afbetalen en geld aan zijn ouders zal geven “voor al het goede dat ze voor hem hebben gedaan”. Paisarn zegt dat hij “het geld zorgvuldig zal gebruiken voor de zekerheid van zijn toekomst”.

Noot voor de Toyota showroom in Chaiyaphum… je kunt maar beter op zoek gaan naar een nieuwe verkoper.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog

Loterijwinnaar had 8 winnende loten, een totale meevaller van 48 miljoen baht | De Thaiger

The winning number of yesterday’s bi-monthly Thai lottery was 244083, making some lucky Thais instant millionaires. A winning ticket will receive 6 million baht. Other numbers are drawn with lower prizes in the extensive and very popular live broadcast of the numbers drawing.

The winner of a whopping 48 million baht – 8 winning tickets – is a 36-year-old car salesman from Chaiyaphum province, Paisarn. He’s single (although we suspect he’ll be getting a revamped set of romantic offers soon) and works in a Toyota showroom in the Chaiyaphum urban area… for now anyway.

Paisarn told Khaosod media that while dining with a friend the night before the draw, a lottery seller approached his table where he was eating. The seller showed the winner his last set of tickets, 8 tickets with the same number. The seller asked Paisarn to purchase the remaining tickets so that he could afford to return to his home in Loei, Northeast Thailand. Paisarn’s generosity in helping the ticket seller has certainly paid off!
When the lottery numbers were announced yesterday, Paisarn checked the numbers and was shocked that ALL 8 tickets won lottery tickets, each bringing in the prize of 6 million. As is the law, the winner quickly filed a report with the local police as proof that the tickets were his.
Paisarn says he will pay off debts and give money to his parents “for all the good they have done for him”. Paisarn says he will “use the money carefully for the security of his future.”
Note to the Toyota showroom in Chaiyaphum… you’d better look for a new seller.

Thanks to the sponsors.

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

Je kan wat mee maken in Thailand .reactie van Harry Naaidgraag.

Thais news online

 

Een bijdrage van   Harry NaaidGraag Bangkok

Hebben we  maanden geleden genoten van Peter  van Thailandblog die vertelde dat een hoer hem bij zijn ballen viet toen hij de drankjes niet wilde voldoen in de hoerentent.

 

Nu  zagen we weer een broodje aap verhaal over een man  Theo Tromp die elke  dag  als hij die hoer naatde van haar

100 Thb kreeg voor bewezen diensten.

En zijn vrouw  maakte elke morgen zijn bed  weer in orde ,wat een onzin.

Wat een broodje aap verhaal he?

 

Bert Vos zegt op 

17 september 2020 om 11:12

Sorry hoor, maar hier geloof ik niets van. Een barmeisje dat jou 100 bath betaalt om bij je te mogen slapen en extra benefits.

Maar ja uiteindelijk  gaf hij  dat vrouwtje elke nacht het beste van zijn lichaam.

Het verhaal doet de ronde dat als hij een scheet liet onder het wippen dat hij dan  smorgens  een extra premie kreeg van 200 Thb.

Ja ik heb zelf ook wel eens  iets raars met een Hoertje in Bangkok mee gemaakt.

Ik vroeg haar wat kost het  ze zei 500 Thb.

Ik zei oke maar dan wil ik  het staande beens doen en dan moet jij mijn  beide oren vast houden.

Ze zei oke maar waarom moet ik dan je oren vast houden?

Ik zei dan kan je  mijn portemonai niet uit mijn kontzak halen.

Harry naaidgraag. Pattaya

 

Waarschuwing zware storm verwacht via het Noordoosten van Thailand.

Thailand nieuws

3000 fans,elke dag news online.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een ingekomen weers waarschuwing van Hein   Stormachtige.

 

Het hoofd van de Meteorologische Afdeling heeft gewaarschuwd dat de tropische storm Noul zich zou kunnen ontwikkelen tot een tyfoon en dat de impact ervan al op vrijdag Thailand zou kunnen bereiken, te beginnen met het noordoosten.

 

Somsak Khaosuwan zei dat de storm donderdagochtend ongeveer 600 kilometer ten zuidoosten van Danang, Vietnam was, met windsnelheden nabij het epicentrum van ongeveer 80 kilometer per uur.

Vrijdag werd zware regen voorspeld voor delen van het noordoosten, oosten en zuiden. Het zou zich op zaterdag uitbreiden naar het noorden en de centrale vlakten, inclusief het grotere Bangkok, en op zondag doorgaan, behalve in het noordoosten.

 

Het zou landen in centraal Vietnam en vervolgens Thailand van vrijdag tot zondag bestrijken. Hij verwachtte in die periode zware regenval in het hele land, aangezien de zuidwestelijke moesson nog steeds de Andamanse Zee bedekte en de Golf van Thailand sterker zou worden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog

 

Thailand news
3000 fans, news online every day.
They can no longer ignore us.
An incoming weather warning from Hein Stormzame.

The head of the Meteorological Department has warned that Tropical Storm Noul could develop into a typhoon and its impact could reach Thailand as early as Friday, starting with the northeast.

Somsak Khaosuwan said the storm was about 600 kilometers southeast of Danang, Vietnam on Thursday morning, with wind speeds near the epicenter of about 50 miles per hour.

It would cover countries in central Vietnam and then Thailand from Friday to Sunday. He expected heavy rains across the country during that period, as the southwest monsoon still covered the Andaman Sea and the Gulf of Thailand would strengthen.

Thanks to the sponsors.

 

 

Je maakt wat meein Udonthani. De Crazy Charley uit Udonthani als kwade geest.

 Thais news online.

3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van  de gezamelijke Horeca ondernemers  uit de Sanpam hoerenbuurt van Udonthani.

Artikel door redactie ingekort  ivb met scheld woorden  aan Charley gericht.

 

 

Een kwade geest.Charley (bijnaam Crazy Charley)  uit Udonthani.

 Een echtpaar was pas  getrouwd hoewel ze steeds ruzie maakten.

Hij wist altijd alles beter.

Het ging meestal om het feit dat hij altijd  in horeca gelegenheden  verwachte dat de eigenaar hem  wat gratis wijntjes gaf.

De hele buurt genoot mee van vooral de scheldkanonnades Van de man die zijn vrouw voor rotte vis en alles en nog wat uitmaakte.

Regelmatig dreigde hij zijn vrouw ook na zijn dood nog lastig te vallen door zich uit zijn graf een weg naar boven te graven en dan haar als kwade geest het leven zuur te gaan maken.

Buren en bekenden vreesden dat dit geen loos dreigement zou hoeven zijn omdat de man zich ook bezig hield met HORECA EIGENAREN IN EEN KWAAD DAGLICHT TE ZETTEN VIA THAILANDBLOG.NL

. Kortom, de man was plaatselijk niet bijzonder geliefd. Integendeel. Niemand leek het dan ook heel erg te vinden toen de man op zekere dag kort na zijn huwelijk  een hartaanval kreeg en stierf.

Er werd een uitvaartdienst gehouden en de man werd begraven. Zijn vrouw week niet van de kist. Meteen nadat de grond boven de kist gesloten was, haastte de vrouw zich naar het plaatselijk Cafe en zette het op een feesten alsof haar leven ervan af hing.

Buurtgenoten die ook in het cafe waren spraken de vrouw, die van geen ophouden leek te weten enigszins bezorgd aan, en vroegen haar of ze niet bang was dat de man spoedig zou komen spoken. ‘Welnee’, zei de vrouw, laat hem maar graven, ik heb gezorgd dat hij omgedraaid Met zijn kop naar beneden in de grond werd gestopt.

Met dank aan de sponsors.