Eenzame harten,nieuwe rubriek op deze weblog. lonely hearts wanted on this weblog.

The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.

3000 volgers.eigen youtube kanaal

Thaise lowy fb

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!

 

Eenzame harten  nieuwe rubriek voor vrouwen en mannen die zich eenzaam voelen.

Een bijdrage van de redactie .

Om dat er steeds meer mensen zich eenzaam voelen  heeft de redactie  besloten  om er een artikel aan te wijden  dat soms tot een oplossing kan komen.

Er zijn mensen die zich verlaten voelen,die zich eenzaam voelen ,maar die wel een nieuwe partner zoeken.

Nu zijn er  honderden datings sites ,de meesten vragen of  geld voor bemiddeling of ze hebben veel fake foto,s op hun site staan .

Wij gaan dit geheel anders aanpakken.

Bent u die eenzame vrouw of man die gaarne in contact wil komen met een partner dan is dit misschien de oplossing.

U meld zich bij ons aan via speciaal email adres udonthanicityweblog@gmail.com

U geeft uw  wensen daar op  uw leeftijd uw geslacht en wat u zoekt.

Dan gaan wij voor u geheel gratis opzoek naar iemand die zich net als u  ook eenzaam voeld.

Dat kan in Nederland zijn of in Thailand.

 

 

Na dat we wat meer van u weten stuurd u ons via email een foto van u zelf  op.

Wij plaatsen die dan in onze rubriek eenzame harten.En  dan kunnen mensen via onze weblog en de rubriek eenzame harten  een  bericht terug verwachten wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

Bent u een man en zoekt u een thaise vrouw in Thailand.

Bent u een vrouw en zoekt u een mannelijke partner?

 

 

Laat ons uw wensen weten zo dat we misschien ook u kunnen helpen aan een partner.

Alles is gratis. Wij registreren niets van u en uiteindelijk hopen we dat u via ons een goede partner vind.

De rubriek is voor mannen en vrouwen  minimaal 18 jaar.

 

 

Heeft u intresse  laat het ons weten en dan gaan we voor u op zoek naar een partner.

Weduwe/gescheiden/of verlaten door man of vrouw  iedereen kan zich aanmelden.

Een email aan onze redactie  met vermelding  eenzame harten  is voldoende.

onze sponsors

iedereen kan en mag reageren ,zelfs anoniem ook als een andere weblog u weigerde.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com.

 

======================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   The best Udonthani – Community for everyone

www.udonthaniweblog.nl

Specialy for English readers!!!!!   lowy.cremers.senior@gmail.com

lonely hearts wanted

There are people who feel abandoned, who feel lonely, but who are looking for a new partner.
Now there are hundreds of dating sites, most ask or money for mediation or they have a lot of fake photos on their site.
We will approach this completely differently.

 

If you are that lonely woman or man who wants to get in touch with a partner, this might be the solution.
You register with us via special email address udonthanicityweblog@gmail.com
You give your wishes there at your age, your gender and what you are looking for.

 

Then we will look for you completely free of charge for someone who feels lonely just like you.
That can be in the Netherlands or in Thailand.
After we know more about you, you send us a photo of yourself via email.

 

We then place it in our lonely hearts section. And then people can expect a message back through our weblog and the lonely hearts section about what the possibilities could be.
Are you a man and are you looking for a Thai woman in Thailand?
Are you a woman and looking for a male partner?
Let us know your wishes so that we may also be able to help you with a partner

Our sponsors

                                   Resort   swimmingpool          fishing pool           best restaurant    Gold plated shop.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Man heeft sex met dood meisje in Thailand.

  The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!
lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

3000 volgers eigen YouTube kanaal.

Een bijdrage van onze misdaad verslaggever AlCapone  Udonthani.

De politie arresteerde vanmorgen Rachadech Wongthabutr, het mannelijke model in het midden van een smerig verhaal dat het koninkrijk heeft geklonken, en beschuldigde hem van seksueel misbruik van de vrouw die dood in zijn flatlobby was gevonden.
Rachadech werd om ongeveer vijf uur ’s ochtends gearresteerd nadat het Thonburi-strafhof een bevel op drie aanklachten had goedgekeurd, waaronder valse gevangenisstraf en seksuele mishandeling, zei politiecommissaris Sutthipong Wongpin op een woensdagochtend politiebriefing. Hij zei dat de 25-jarige man volhoudt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Bewijsmateriaal vrijgegeven door de politie suggereert dat Rachadech minstens zes uur met het levenloze lichaam van Thitim “Bell” Noraphanpiphat doorbracht, inclusief de tijd die hij haar in zijn kamer had. Onder druk van journalisten om details van de beschuldiging van seksuele aanval vast te stellen, zei Sutthipong dat bewijsmateriaal haar ondersteunde, maar niet in details ging.

Te midden van beschuldigingen dat de gastheren die Thitim inhuurden op de dag van haar dood haar en mogelijk andere vrouwen misbruikten, zei Sutthipong dat er meer arrestaties zouden kunnen komen als iemand anders een rol zou spelen in de dood van de vrouw, algemeen bekend als Lunlabelle

 

Op dit moment arresteren we [Rachadech]. … We onderzoeken ook anderen die aanwezig zijn op het feest in het district Bang Bua Thong om te zien of iemand anders wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de dood van Lunlabelle, “zei Sutthipong.

 

Thitim, een populair promotiemodel dat bekend staat als een mooie, werd dood gevonden in de vroege uren van 17 september in de lobby van het condominium van Rachadech. Hij ontkende wangedrag en zei dat hij haar mee naar huis had genomen van het feest, waar ze allebei waren aangenomen om te entertainen, omdat ze te dronken was om hem te vertellen waar ze woonde.

Op dinsdag kondigde de politie aan dat ze op 16 september tussen 15.00 en 19.00 uur was overleden, wat betekent dat ze al minstens zes uur overleden was voordat Rachadech haar lichaam in zijn lobby achterliet.

Met dank aan onze sponsors

Beste restaurant   swimmingpoool         Fishing pool        Beste restaurant   Gold foor your  jewels.   088979002

Reageren mag iedereen via   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

===========================================================================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  The best Udonthani – Community for everyone

For our English readers.  lowy.cremers.senior@gmail.com

Police this morning arrested Rachadech Wongthabutr, the male model at the center of a sordid tale that’s riveted the kingdom, and charged him with sexually assaulting the woman found dead in his condo lobby.
Rachadech was arrested at about 5am after the Thonburi Criminal Court approved a warrant on three charges including false imprisonment and sexual assault, metro police chief Sutthipong Wongpin said at a Wednesday morning police briefing. He said the 25-year-old man maintains he did nothing wrong.

Evidence released by the police suggests Rachadech spent at least six hours with the lifeless body of Thitim “Bell” Noraphanpiphat, including the time he had her in his room. Pressed by reporters to pin down details of the sexual assault allegation, Sutthipong said that evidence supported her being assaulted but did not go into details.

Amid accusations that the hosts who hired Thitim on the day of her death abused her and possibly other women, Sutthipong said that more arrests may be coming if anyone else is found to have played a role in the death of the woman, widely known as Lunlabelle.

 

“Right now we are arresting [Rachadech]. … We are also investigating others present at the party in Bang Bua Thong district to see if anyone else can be held legally responsible for Lunlabelle’s death,” Sutthipong said.

 

Thitim, a popular promotional model known as a pretty, was found dead in the wee hours of Sept. 17 in the lobby of Rachadech’s condominium. He denied any wrongdoing and said he’d taken her home with him from the party, where they had both been hired to entertain, because she was too drunk to tell him where she lived.

On Tuesday, police announced that she had died between 3pm and 7pm on Sept. 16, meaning she was already deceased for at least six hours before Rachadech left her body in his lobby.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English  

  lowy.cremers.senior@gmail.com

our Sponsors

 

 

 

High school student dies after eating Som Tam (Papaya Salad) Student sterft na het eten van Som Tam (Papaya Salad)

  The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

    lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

 

 

Een bijdrage van onze horeca deskundige Mister Poisenfood.

Student sterft na het eten van Som Tam (Papaya Salad)

Het  News meldde dat een 16-jarig meisje in het noordoosten van Thailand haar familie verwoest had achtergelaten na haar dood – blijkbaar door het eten van som tam – een van de favoriete gerechten van de natie, ook bekend als papajasalade.

Nong Fon, een M4-leerling, had de som tam gegeten op 24 augustus nadat haar moeder Khajorn Atsiangram, 56, het voor haar had gekocht aan het einde van de soi.

De volgende dag nam ze medicijnen tegen maagpijn en leek te verbeteren.

Maar op de 26e nam het een serieuze wending en werd een ambulance geroepen om haar naar het ziekenhuis te brengen.

Ze viel flauw in de ambulance en ondanks reanimatie en de beste aandacht van artsen was ze dood bij aankomst in Soon Buriram Hospital.

Artsen hebben de schuld gegeven aan een ernstige bug in haar spijsverteringsstelsel

Hun kop en verhaal bevatten sensationele bewoordingen zoals “som tam van de dood” en “smaak van de dood” die verwijzen naar het dialectische woord “saeb” voor lekker.

onze sponsors

best resort                                                      swimming pool                         and fishpool

beste restaurant                      goud vulling  uw sieraden goud vergullen   onder garantie   0889 797002

reageren   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

====================================================================================

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our English readers.

  The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com

Daily News reported that a 16 year old girl in the north east of Thailand had left her family devastated after she died – apparently from eating som tam – one of the nation’s favorite dishes also known as papaya salad.

Nong Fon, a M4 pupil, had eaten the som tam on August 24th after her mother Khajorn Atsiangram, 56, bought it for her at the end of the soi.

Next day she took medication for stomach pains and seemed to improve.

But on the 26th things took a serious turn for the worse and an ambulance was called to take her to hospital.

She passed out in the ambulance and despite CPR and the best attention of medics she was dead on arrival at Soon Buriram Hospital.

Doctors have blamed a serious bug in her digestive system.

Het  News published pictures of classmates at her funeral rites.

Their headline and story contained sensational wording such as “som tam of death” and “taste of death” referencing the dialectic word “saeb” for delicious.

Our Sponsors

beste resort             fishing place           Best restaurant  Gold vergulden 0889 797002

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

 

Medical Servicecannabis.Medische Servicecannabis..

                The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.

Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!
lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van  een lezer  Japie Wietmans Udonthani.

Vice-premier en minister van volksgezondheid Anutin Charnvirakul plantte de eerste spruit, en zei dat recente veranderingen in de wet gezinnen in staat zouden stellen hun eigen planten thuis te kweken.
“Dit zijn historische eerste stappen op weg naar het toelaten van mensen om zes cannabisbomen in hun huizen te laten groeien. De universiteit wordt een centrum waar gewone mensen kunnen leren hoe ze cannabis van goede kwaliteit kunnen planten en kweken. Cannabis is geen politiek probleem, het is een product dat de gezondheid van mensen ten goede kan komen. In de nabije toekomst kunnen gezinnen het in hun achtertuinen planten zoals elk ander kruid. ‘

In juni ondertekende Maejo University een memorandum van overeenstemming met het Department of Medical Service en de Government Pharmaceutical Organisation (GPO) betreffende de ontwikkeling van cannabisplantages, inclusief de ontwikkeling van lokale stammen voor medisch gebruik. Hierna verleende het verdovende bestuur de universiteit in september een plantagevergunning.
Het is wel te verstaan ​​dat de plantingssessie tegen februari 2,4 ton gedroogde cannabisbloemen moet produceren, die zal worden doorgestuurd naar de GPO voor de productie van 5.000 liter cannabisolie. Dit wordt gegeven aan artsen die het kunnen voorschrijven aan in aanmerking komende patiënten.

De beslissing van de Thai Food and Drug Administration om cannabisolie goed te keuren op recept, werd door artsen voorzichtig onthaald.
Medicinaal gebruik begon op 20 augustus en de chef van het Deparment of Medical Service, Somsak Akasin, zegt dat de eerste resultaten lijken aan te geven dat kankerpatiënten een betere kwaliteit van leven hebben dankzij de cannabisolie die de effecten van chemotherapie vermindert.
Hij voegt eraan toe dat de helft van de kinderen met epilepsie die met het medicijn zijn behandeld, goed heeft gereageerd

Onze sponsors:

U kunt reageren via   lowy.cremers.senior@gmail.com

Wij plaatsen alles ook  als u op een andere site geweigerd bent ,

bij ons geen registratie en geen nieuws brief  u mag anoniem reageren.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our English readers

The best Udonthani – Community for everyone

 

Deputy Prime Minister and Public Health Minister Anutin Charnvirakul planted the first sprout, saying recent changes in the law would allow families to grow their own plants at home.
“These are historic first steps on the path towards allowing people to grow six cannabis trees in their homes.

The university will be a centre where ordinary people can learn how to plant and grow good quality cannabis. Cannabis is not an issue of politics, it is a product that can benefit people’s health. In the near future, families will be able to plant it in their back gardens like any other herb.”

In June, Maejo University signed a memorandum of understanding with the Department of Medical Service and the Government Pharmaceutical Organisation (GPO) concerning the development of cannabis plantations, including local strain development for medical use. Following that, the narcotic board granted the university a plantation licence in September.

It’s understood the planting session should produce 2.4 tons of dried cannabis flowers by February, which will be forwarded to the GPO for the production of 5,000 litres of cannabis oil. This will be given to doctors who can prescribe it to qualifying patients.

The Thai Food and Drug Administration’s decision to approve cannabis oil for prescription was met with cautious optimism by medical practitioners.
Medicinal use began on August 20 and the Chief of the Deparment of Medical Service,

Somsak Akasin says initial results appear to indicate that cancer patients enjoy a better quality of life due to the cannabis oil mitigating the effects of chemotherapy.
He adds that half of children with epilepsy who have been treated with the drug have responded well

Our sponsors

Best  reort                                  Swimmingpool                   Good fishing place                   Best restaurant            Best tv channels eurotv

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

  lowy.cremers.senior@gmail.com

vrachtwagen vervoerde 450 kilo crystal meth . truck was carrying 450 kilos of crystal meth.

The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!
lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

Een bijdrage van onze misdaad verslaggever AlCapone.Bangkok

vrachtwagen vervoerde 450 kilo crystal meth

De politie heeft ongeveer 450 kilogram kristalmethamfetamine (ijs) in beslag genomen, met een straat met een waarde van ongeveer 225 miljoen baht – een belangrijke partij van de illegale drug. De inbeslagname volgde op een vrachtwagen met tien wielen die aan zijn kant belandde nadat hij vrijdagavond op een verkeerseiland in de provincie Phetchaburi was neergestort.

 

De vrachtwagenchauffeur, de 45-jarige Adinan Laeha, en zijn 18-jarige zoon, Wilayan, beiden uit de zuidelijke provincie Narathiwat, eindigden met licht letsel in de omverwerping, maar worden nu door de politie ondervraagd over de illegale lading in de vrachtwagen .

De vrachtwagen stortte om ongeveer 20.30 uur neer op de belangrijkste noord-zuid Phetkasem snelweg bij een onderdoorgang in het district Muang in Phetchaburi.

 

Toen de vrachtwagen omdraaide, stortte een deel van zijn lading illegale drugs op de weg.

De eerste hulpdiensten die ter plaatse aankwamen, vonden verschillende verdacht uitziende pakketten gewikkeld in plastic die op de weg waren gemorst en waarschuwden de politie. De politie controleerde enkele pakketten en ontdekte dat ze kristalmethamfetamine bevatten, en er zat meer in de vrachtwagen.

Met dank aan onze Sponsors

 

The best resort         with swimming pool        en       Fishing pool                         The best restaurant in Udonthani   The best TV channels  asia Eurotv.nl 

Iedereen kan en mag eageren op onze artikelen kan zelfs anoniem.

Wij registreren  niet en hebben geen onzinnige  nieuws brieven.

Heeft u ooit problemen dat een site uw commentaar niet wil plaatsen ?

stuur het ons toe we plaatsen het voor u desnoods met een alias naam.

info  lowy.cremers.senior@gmail.com

=====================================================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

The best Udonthani – Community for everyone

For our English readers
They can no longer
around us!!!!!lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

Police have seized about 450 kilograms of crystal methamphetamine (ice), with a street valued around 225 million baht – a major shipment of the illicit drug.

The seizure followed a ten-wheel truck ending up on its side after crashing into a traffic island in Phetchaburi province on Friday night.

The truck driver, 45 year old Adinan Laeha, and his 18 year old son, Wilayan, both from the southern province of Narathiwat, ended up with minor injuries in the overturn but are now being questioned by police over the illicit payload found in the truck.

The truck crashed on the main north-south Phetkasem highway near an underpass at about 8.30pm in Phetchaburi’s Muang district.

As the truck turned over, some of its cargo of illicit drugs crashed out onto the road. The first emergency services to arrive on the scene found several suspicious-looking packages wrapped in plastic spilled on the road and alerted police. Police checked some of the packages and found they contained crystal methamphetamine, and there was more inside the truck.

Our Sponsors.

Best resort                         Swimmingpool                     Fishingplace                            Best restaurant          Best tv Channels asia

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

 

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

Re: Waarom kiezen NL mannen Thaise vrouwen. Why do NL men choose Thai women

The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

 Waarom kiezen NL mannen Thaise vrouwen?
Een bijdrage van een lezer  Guus Wipmans  uit Changmay.(vraagje kunt u dit plaatsen?)

Heren, sorry, dit is gezwets in de ruimte. De mededeling dat een Nl-man een TH vrouw kiest gaat alleen op in TH. In NL is keus genoeg. Amlokezen, Urbulanten en andere nationaliteiten, laat ik de IJslanders niet vergeten. En de Litouwers, die kunnen ook geweldig zingen van “you never walk alone”.

 

 

Hier in Thailand zit een vrouwen-overschot, en dat bedoel ik sympathiek, niet zoals boterberg en melkplas, van 600.000 vrouwen. Voor hen is er geen Thaise man. Daarvoor zijn wij een uitkomst, en zij voor ons. En dat heeft niks te maken met “knap” want dat zijn ze allemaal, dat heeft niks te maken met “geld” want dat hebben ze niet, het heeft niks te maken met s@ks want dat kan ook tussen de deur en met een paard, maar het wordt vaak een verstandsrelatie. Jij hebt mij nodig en ik jou. En de liefde komt vanzelf.

 

 

Vraag nooit aan een Thaise vrouw waarom ze juist jou kiest. Je krijgt geen eerlijk antwoord en waarom zou ze.

Ik hoorde ooit een Thaise zeggen “Mijn familie komt voor jou. Mijn familie krijg ik niet terug, een nieuwe farang heb ik binnen vijf minuten“. Nou, zo zijn ze niet allemaal maar hou dat in gedachten.

En zijn wij niet ook zo ??

Een Thaise vrouw mekkert nooit tegen haar westerse  man  ruim op je rommel,waarom doe je niet dit .Waar ben je geweest.?

En in bed daar kan geen Nederlandse natte gum met een Thaise liefje aan tippen.

In Nederland  komt een man van rond de 55 jaar totaal niet meer aan een goede pertner.

En hier in Thailand worden ze met open armen ontvangen..

 

 

Ze zijn in den beginne erg  verlegen maar als ze eenmaal door hebben wat er allemaal kan op xex gebied gaan alle remmen lost en zijn ze  net apen ,hebben altijd zin.

Das mijn ervaring en ik  heb er al vele  uitgeprobeerd.

Guus Wipmans

Iedereen kan en mag reageren op onze artikelen .Kan zelfs anoniem.

Wij handhaven geen onzinnige newsletters en registreren u niet.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

onze sponsors 

Best resort                                                           New fishing poolo                                     Best retaurant in Udonthani    Best6 tv channels Eurotv Asia

========================================================================================================

For our English readers

They can no longer
around us!!!!!

The best Udonthani – Community      for everyone

Everyone can and may respond to our articles. Can even be anonymous.
We do not maintain nonsensical newsletters and do not register you.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Gentlemen, sorry, this is sweaty in space. The announcement that a Dutchman chooses a TH woman only applies to TH. There is plenty of choice in NL. Amloke, Urbulants and other nationalities, let me not forget the Icelanders. And the Lithuanians, who can also sing great “you never walk alone”.

 

Here in Thailand is a surplus of women, and I mean that sympathetically, not like butter mountain and milk pool, of 600,000 women. For them there is no Thai man. We are a solution for that, and they are for us. And that has nothing to do with “handsome” because they are all, that has nothing to do with “money” because they don’t have that, it has nothing to do with s @ ks because that is also possible between the door and a horse, but it often becomes a mental relationship. You need me and I need you. And love comes naturally.

 

Never ask a Thai woman why she chooses you. You don’t get an honest answer and why would she.
I once heard a Thai saying “My family is coming for you. I will not get my family back, I will have a new farang in five minutes”. Well, they aren’t all like that, but keep that in mind.
And aren’t we also like that?
A Thai woman never complains to her Western husband about your mess, why don’t you do this. Where have you been?

And in bed there is no Dutch wet eraser with a Thai sweetheart.

They are very shy in the beginning, but once they realize what is possible in the xex area, all brakes are released and they are just like monkeys, always make sense.
That is my experience and I have already tried many.
Guus Wipmans

 

our sponsors

The best resort                           swimmingpool                                Good fishing pool                              Best restaurant Udonthani    Best tv channels Euro tv Asia

Dieren stellen niets voor in Thailand. Animals represent nothing in Thailand.

  The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!!

Een bijdrage van een onzer lezers Pieter dirk Dogmans. Hua hin

 


Animals represent nothing in Thailand.

Een dier n zeker een hond steld  niets voor in Thailand..De meeste Thais hebben een hond  om dat ze bang zijn voor inbrekers..De meeste honden leven op straat eten uit afvalbakken en vermeerderen zich voort.

Thailand en dierenwelzijn is (nog steeds) geen goede match. Onlangs was er furore over recente foto’s van pitbulls die optreden in Market Village Hua Hin. De show houdt in dat deze zeer gespierde honden gedwongen worden om een zeer zware slee op wielen te trekken. Dit is zelfs uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en dan ook nog eens onder auspiciën van de Thailand Pit Bull Kennel Club. Tsja.

Nu zijn er mensen die zeggen dat er een groot verschil is tussen het trainen van huisdieren in vergelijking met wilde dieren. Zo hebben bijvoorbeeld ossen, buffels, kamelen en ander ‘lastdieren’ ​​ons gedragen en eeuwenlang onze wagens getrokken. Maar honden worden opgeleid om taken uit te voeren,

waaronder drugs- en mijndetectie, politie- en andere beveiligingstaken, schapen hoeden of als blindengeleidenhond zich nuttig maken. En niet om zware objecten te trekken voor vermaak. Hoe achterlijk kun je zijn? Wat mij betreft zijn tijger-, olifanten-, of andere uitvoeringen cq exploitatie van dieren om toeristen te vermaken niet acceptabel. Zo zijn tijgers gedrogeerd en de olifanten zwaar mishandeld alvorens ze hun kunstjes doen. Anders kun je het wel vergeten.
Reacties op dierenwelzijn

Maar ook in Thailand gloort licht in de duisternis wat betreft hoe je met dieren omgaat. Dat bewijst de vele recente reacties op sociale media van mensen die de Pit Bull Show duidelijk niet goedkeuren. Een kleine greep: ‘Wil die hond dat uit zichzelf doen? Natuurlijk niet.’ ‘Alleen opgeleid voor menselijk entertainment. Dit is zo fout en verschrikkelijk.’ ‘Geen wonder dat Pit Bulls een slechte reputatie krijgen als ze op deze manier worden behandeld’ ‘Bloody outrageous.’ ‘Ik vraag me af hoe die arme hond op de foto werd ‘getraind’ om dat gewicht te trekken. Waarom zou hij dit doen?’
Bully-shows

We leven helaas in een wereld waar het nog steeds okay is om dieren zo te behandelen. Hondenshows zijn prima, maar dit is gewoon rotzooi. De Hua Hin ‘Bully-shows’ zijn een pure vorm van dierenmishandeling voor dom en zinloos vermaak. Om nog maar te zwijgen van het feit dat veel van deze honden op zo’n manier gefokt worden dat ze misvormd zijn en bij hun geboorte al psychisch gestoord en levensgevaarlijk.
Thailand heeft nog een lange weg te gaan wat betreft dierenwelzijn.

Soms denkt de farlang echt dat Thailand 50 jaar achter loopt op dieren welzijn.

U kunt reageren op het artikel.Geef uw mening wij plaatsen die gaarne.  lowy.cremers.senior@gmail.com

Onze sponsors

====================================================================================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

The best Udonthani – Community for everyone

For our English readers

Animals represent nothing in Thailand.

An animal and certainly a dog was nothing in Thailand .. Most Thais have a dog because they are afraid of burglars .. Most dogs live on the streets eating from waste bins and multiplying.
Thailand and animal welfare is (still) not a good match. Recently there was a furore about recent photos of pit bulls performing at Market Village Hua Hin. The show means that these very muscular dogs are forced to pull a very heavy sled on wheels. This has even become an annual event and also under the auspices of the Thailand Pit Bull Kennel Club. Well.

Now there are people who say that there is a big difference between training pets compared to wild animals. For example, oxen, buffalo, camels and other “beasts of burden” carried us and pulled our wagons for centuries. But dogs are trained to perform tasks, including drug and mine detection, police and other security duties, herding sheep or making themselves useful as a guide dog. And not to pull heavy objects for entertainment. How retarded can you be? As far as I’m concerned, tiger, elephant, or other versions or exploitation of animals to entertain tourists are not acceptable. For example, tigers have been drugged and the elephants have been seriously abused before they do their tricks. Otherwise you can forget it.

But also in Thailand light shines in the darkness with regard to how you treat animals. This is proven by the many recent reactions on social media from people who clearly do not approve of the Pit Bull Show. A small selection: “Does that dog want to do that on its own? Of course not. “” Only trained for human entertainment. This is so wrong and terrible. “” No wonder Pit Bulls get a bad reputation when treated this way. “” Bloody outrageous. “” I wonder how that poor dog in the photo was “trained” for that weight to pull. Why would he do this? “
Bully shows

Unfortunately we live in a world where it is still okay to treat animals like this. Dog shows are fine, but this is just mess. The Hua Hin “Bully shows” are a pure form of animal abuse for stupid and meaningless entertainment. Not to mention the fact that many of these dogs are bred in such a way that they are malformed and psychologically disturbed and perilous at birth.
Thailand still has a long way to go when it comes to animal welfare. Sometimes the Farlang really thinks that Thailand is 50 years behind animal welfare

Good resort Fishing pool Best Restaurant Best tv channels euro tv
Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.

Our sponsors:

lowy.cremers.senior@gmail.com

Thaise politie kan geen rijbewijs meer innemen. New traffic laws come into force for Thailand today

 

The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!!

 

 Een bijdrage van onze verkeersdeskundige  Erik Spee Bangkok.

Vanaf vandaag betekent een wijziging van de Land Transport Act dat de verkeerspolitie geen rijbewijzen meer in beslag kan nemen.

De politie kan nog steeds de details van een rijbewijs vastleggen, maar moet het dan teruggeven. Het nieuwe systeem verwijdert ook het risico dat vergunningen verloren gaan terwijl u in dienst van de politie bent, zoals in het verleden is gebeurd. Tickets voor degenen die de verkeerswetten overtreden, worden via de post uitgegeven.

Sprekend tegen de Thaise nieuwswebsite TNA, zegt een lid van de verkeerspolitie dat de nieuwe wet “het conflict tussen de politie en het publiek zal verminderen”, eraan toevoegend dat er in het verleden “misverstanden” waren over de interpretatie van verkeerswetten, niet geholpen door sociale mediagebruikers suggereren manieren om de wet te omzeilen.

Vanaf vandaag kunnen bestuurders hun licentie ook weergeven op de DLT QR License-app, als ze deze niet bij zich dragen wanneer ze worden gestopt. De app werkt echter alleen met Thaise vergunningen, wat betekent dat toeristen en anderen zonder een Thaise vergunning nog steeds hun vergunning bij zich moeten hebben tijdens het rijden.

TNA meldt dat het aantal uitstaande boetes voor verkeersovertredingen een probleem is dat moet worden aangepakt, met slechts 20% van 13 miljoen boetes die zijn betaald.
Een systeem dat de politie verbindt met het ministerie van Landtransport (DLT) zal naar verwachting in oktober operationeel zijn, wat betekent dat bestuurders die hun boetes niet betalen hun wegenbelasting niet kunnen verlengen, waardoor het illegaal wordt voor hun voertuigen om op de weg te zijn

Met dank aan onze sponsors:

Prima resort                                                     Met goede vis stek                                                Beste restaurant                         Beste tv kanalen.Eurotv asia

Reageren op artikelen kan  via   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

======================================================================================================

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

                                                    Inglish for our inglish friends.

lowy.cremers.senior@gmail.com

www.udonthaniweblog.nl

From today, an amendment to the Land Transport Act means traffic police can no longer confiscate driving licences.
Police can still record the details of a driver’s licence but must then return it. The new system will also remove the risk of licences being lost while in the care of the police, as has happened in the past. Tickets for those who break traffic laws will be issued through the post.

Speaking to Thai news website TNA, a member of the traffic police says the new law will “lessen conflict between the police and the public”, adding that there had been “misunderstandings” in the past over interpretation of traffic laws, not helped by social media users suggesting ways of getting around the law.
From today, drivers can also display their licence on the DLT QR Licence app, if not carrying it when stopped. However, the app only works with Thai licences, meaning tourists and others without a Thai licence will still need to have their licence on them when driving.

TNA reports that the number of outstanding fines for traffic offences is an issue that needs to be addressed, with only 20% of 13 million fines issued having been paid.
A system connecting the police to the Department of Land Transport (DLT) is expected to be up and running by October, meaning drivers who don’t pay their fines won’t be able to renew their road tax, thereby making it illegal for their vehicles to be on the road.

Our sponsors

Good  resort                                                   Fishing pool                                 Best Restaurant                                    Best tv channels euro tv

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.

 

OllekeBolleke website ten onder gegaan.

Helaas  ollekebolleke  is verdwenen  .

 

Een bijdrage van Lucky luuk uit Pattaya.

PATTAYA:- Soms moet je in het leven keuzes maken, ook Uw nieuwsbeer Olleke Bolleke in Thailand ontkomt daar niet aan.
Al enige tijd kon hij niet meer achter de lay-out en de werking van de website staan, zodat hij de keuze heeft gemaakt de website even tot stand laten komen.
Inmiddels is al hard bezig om een geheel nieuwe website op poten te laten zetten, welke naar hij hoopt niet lang op zich zal laten wachten.
DE FACEBOOKPAGINA OLLEKE BOLLEKE IN THAILAND GAAT GEWOON DOOR MET DE PRESENTATIE VAN HET DAGNIEUWS!

Als gevolg hiervan is de nieuwsbrief ook gestopt, enerzijds omdat mailchimp, de instantie die de nieuwsbrieven verstuurd zijn tarieven per 1 oktober gaat verhogen, anderzijds omdat er door Olleke Bolleke geen content naar mailchimp verstuurd.
Olleke Bolleke wilt u graag bedanken voor het lidmaatschap en ziet u graag t.z.t op het zelfde webadres : ollekebolleke.info
Met vriendelijke groet.
Olleke Bolleke in Thailand

 

Beste redactie  Olleke bolleke uit Pattaya  is opgeheven.

Misschien tijdelijk????????????

Zou je mijn  artikel hier over direct willen plaatsen op uw gewaardeerde weblog?

De redenen ? Ze  konden de   kosten van onderhoud  van hun website etc niet meer dragen.

En ze zijn ook gestopt met hun zgn nieuwsbrieven.

Ook het lid worden van die club kan niet meer.

Ze staan nu alleen nog op FB.

 

Het is wel jammer want het was een goede website.

Maar ja nu hebben ze een radio programma  maar de vraag is gewoon hoelang  houden ze dat  nog vol?

In het verleden zijn er al meer weblogs verdwenen denk aan Thailand.nl onderleiding destijds van Marinus Mali een ex jehova getuige, omdat   je er verplicht werd lid van hun club te worden  je werd geregistreerd  etc etc.

En daar bij Thailand .nl dachten die  zgn leden dat zij  konden bepalen wat  wel en niet op hun site  kwam te staan.

Met gevolg  veel gescheld en getier  bij die geregistreerde leden onderling destijds.

 

Met al die verplichtingen  kan je het tegenwoordig niet redden.

Kijk naar www.udonthaniweblog.nl,daar kan iedereen alles plaatsen  zonder lidmaatschap,zonder nieuwsbrieven etc.

Je kan er zefs anoniem  berichten  opzetten.

 

En daar bij www.udonthaniweblog.nl  is maar een beheerder/moderator/eigenaar/poortwachter en manus van alles .

Ze plaatsen alles je kan er chatten  etc etc.

De site van hun is zelfs 2 talig NL en English.

Een echte aanrader.

 

Sterkte de redactie wij wensen   de organisatie een snelle en goede door start.

De redactie van www.udonthaniweblog.nl

  lowy.cremers.senior@gmail.com

ondernemen is oorlog.

The best Udonthani – Community for everyone

 

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

 

 

Een bijdrage van onze lezer Juul Juttemus Bangkok.

ondernemen is net als voetbal: oorlog
Als je wil winnen moet je soms een beetje vals spelen, in deze heiligt het doel de middelen.

Nou ja, daar lijkt het op als je om je heen kijkt (in het buitenland en bij de diverse soorten weblogs.).

Maar wat mij nou zo opvalt, is dat een groot gedeelte van de meer succesvolle ondernemers juist erg correct is. Er wordt best hard gespeeld, maar er wordt nauwelijks vals gespeeld.

Ik denk dat het een kwestie is van eerst een paar algemene regels in het zakenleven te kennen. Maar daarna, moet ik toegeven, scheiden de wegen zich.

Ik ben veel mensen tegengekomen en een paar waren echt naar bezig vooral op de site Thailandblog. Daar schrijven de grootste Naarlingen  de grootste onzin.

Het verschil ? De goeden konden scherp spelen, maar wisten dat uiteindelijk (die vertrokken er vrij snel) ragen. Maar dat is een geheel andere categorie dan de zeverzakken van heden.

Dick van der Lugt  : kei van een schrijver de zakenman, maar  een aardige vent. Maar laat je niet bedonderen door de big smile en het jongensachtige gedrag van de huidige zich  redacteuren noemende figuren op Thailand Blog.

Nederlandse ondernemers als internationale netwerkbouwers. Niks kenniseconomie. Netwerkeconomie!

Historisch gezien is ons vermogen tot verbinden ook al een kritieke succesfactor voor Nederland gebleken, vermoed ik. De bereidheid letterlijk en figuurlijk de taal van de ander te leren en tot goede overeenkomsten te komen. Gedrag in meer kolonialistische periodes daargelaten, die waren niet echt ‘netjes’ uiteraard.

Naast het toch wel ‘redelijk integere’ gedrag vind ik wel erg veel kinnesinne in ondernemersland. Niet openlijk de concurrentie aangaan leidt blijkbaar wel tot opgekropte gevoelens bij de Hollanders 😉

Ja en mag ik ook over de onderkant van Nederland Ondernemersland belichten ? Het is 1 simpel, klein woord en het is het Toppunt van Nederland Netwerkland, Poldersysteem, Gezellige Cooperatie of hoe je het ook wilt noemen :

Een walgelijker, consument-onterender, innovatie-dodender instituut kan ik even niet bedenken, bah !

 

En allemaal onder het mom van samenwerking. Ja, samenwerken zodat we nieuwkomers de markt uit kunnen drukken.

En last but not least : alles, maar dan ook ALLES doen om de concurrentie maar niet al te groot te maken.

Ze zijn echt bang geworden van ons sukses  vragen om vooral  niet naar de concurenten  weblogs te kijken.
En de PR is ook al zo fantastisch : “het is asociaal om slechte bedrijven ten onder te laten gaan, denk aan de eerlije artikelen,de concurrentie al zo heftig (poeh, poeh) , we willen geen Amerikaanse toestanden  kan je alles met dit argument verdedigen), bij een prijzenoorlog verliest iedereen”, etc, etc, etc.

Sorry. Even stoom afblazen. Wat ik zeggen wilde : die “aardige” Hollanders kennen wel een schaduwkant. Op het moment dat het er op aankomt, wil ik dat een bedrijf concurreert. Ja, dus tegen een ander. Want als je niet die klant wilt winnen ten koste van die ander, dan ben je die klant niet waard.

En ben je een klein bedrijf en/of starter : doe mij een lol en begraaf zelf niet onmiddellijk het concurrentiele voordeel dat je hebt tov de bovenstaande Bobo’s van de Polder. Speel het spel mee, maar laat je klant nadrukkelijk merken dat jij wel haar/zijn belang van belang vindt.

Juul

Beste restaurant in Udonthani    beste tv channels  Eurotv                       Prima resort en fishing place.

 

Reageren kan en mag zonder registratie gewoon mailen   Lowy.cremers.senior@gmail.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our Inglish readers

entrepreneurship is just like football: war
If you want to win sometimes you have to cheat a little, in this case the goal justifies the means.
Well, that’s what it looks like when you look around (abroad and with the various types of weblogs.).
But what strikes me is that a large part of the more successful entrepreneurs is very correct. They play quite hard, but hardly cheat.
I think it is a matter of first knowing a few general rules in business. But after that, I have to admit, the roads separate.
I have come across a lot of people and a few were really busy especially on the Thailand blog site. There the greatest Naarlingen write the greatest nonsense.
The difference ? The good ones were able to play sharply, but in the end knew (they left quite quickly). But that is a completely different category than the sack bags of today.
Dick van der Lugt: a writer’s the businessman, but a nice guy. But don’t be fooled by the big smile and boyish behavior of the current editors on Thailand Blog

 

Dutch entrepreneurs as international network builders. Nothing knowledge economy. Network economy!
Historically, our ability to connect has also proved to be a critical success factor for the Netherlands, I suspect. The willingness, literally and figuratively, to learn the language of the other and to come to good agreements. Beyond behavior in more colonialist periods, they were not really ‘neat’ of course.
In addition to the ‘fairly honest’ behavior, I also find a lot of kinnesinne in entrepreneurial land. Not openly competing with the competition apparently leads to pent-up feelings among the Dutch;)
Yes and may I also highlight Ondernemersland across the bottom of the Netherlands? It is 1 simple, small word and it is the top of the Netherlands Network country, Polder system, Cozy Cooperative or whatever you want to call it:
I can’t think of a more disgusting, more consumer-dishonoring, more innovation-killing institution, yuck!
And all under the guise of collaboration. Yes, work together so that we can express newcomers to the market.

 

And last but not least: do everything, but then EVERYTHING to make the competition not too big.
They really got scared of asking us not to look at the competing weblogs.
And the PR is also fantastic: “it is antisocial to let bad companies go down, think of the honest articles, the competition is already so fierce (pooh, pooh), we do not want American situations you can do everything with this argument defending), in a price war everyone loses “, etc, etc, etc.
Sorry. Blow off steam. What I wanted to say: those “nice” Dutch people do have a shadow side. The moment it comes down to it, I want a company to compete. Yes, so to someone else. Because if you don’t want to win that customer at the expense of the other, you are not worthy of that customer.

And if you are a small company and / or starter: do me a favor and do not immediately bury the competitive advantage that you have over the above Thailandblog.nl. Play the game along, but expressly let your customer know that you do find her / his interest  is important.

Sponsors