15 Euro kwijt bij oog specialist Udonthani ziekenhuis.. 15 Euro lost at eye specialist Udonthani hospital.

  De beste Udonthani – Community voor iedereen!

                                                                                                                                   The best Udonthani – Community for everyone!

 

 

Een bericht van de redactie           die een dagje  doorbracht in het ziekenhuis bij een oogspecialist.

Het begon smorgens al om 0700 uur.

Toen  melden we ons bij de receptie met de mededeling Lowy ziet de laatste tijd  steeds slechter.

Eind van de maand  ziet hij soms geen Thais Batje meer in zijn beurs ha ha ha.

We werden door de receptie door verwezen naar een oog specialist,een dokter die alles van ogen af wist.

Op zijn afdelig waren de hele week 5 gespecialiseerde oog artsen  aan het werk.

Je kan er in Udonthani  gewoon zonder afspraak heen gaan.

Maar je bent wel een hele dag bezig ,want buiten jouw om zaten er om 0800 uur al ruim 150 mensen te wachten voor de oogarts.

Ik werd rond 1100 uur naar een verpleegster gezonden ,die mijn ogen ging testen.

Ik moets  op een plaat  op 5 meter afstand allerlei cijfers opnoemen die daar op een grote kaart stonden.

Daarna  haalden ze mij op en brachten ze me weer naar een andere kamer.

Daar werden  mijn ogen  gefotograveerd ,ik moest me hoofd op een standaard van een machine leggen en een voor een flitsen ze mijn pupillen.

 

Toen dat voorbij was   werd ik rond 1200 uur naar  de kamer van de oogspecialist gebracht.

Die vroeg me water aan scheelde.

Ik zei ik heb deze bril al 3 jaren en vermoed dat ik nu zwaardere glazen nodig heb.

Want zei ik hem ik kan de kleine letters  van de tv  niet meer duidelijk zien.

 

Deze man een oogspecia;ist nam voor mij alle tijd.

Hij teste mijn ogen met een machine.

Hij maakte ook weer foto,s van mijn ogen.

En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie ,dat ik sterkere  glazen nodig had.

.

Na een gesprek van 15 minuten met de prima Engels sprekende oogspecialist  moesten we de rekening bij de kassa gaan betalen.

Wij wisten van te voren niet  wat het zou gaan kosten.

Maar uiteindelijk bleek  dt ik van af 00700 uur smorgens tot 13000 uur in de middag  in dat ziekenhuis bezig was geweest.

En de hele  prijs  voor alles was netto 550 Thaise batjes omgerekend  amper 15 euro.

 

Daarna  zijn we huis waards gegaan  en nu kan ik met  het briefje van de oogspecialist  nieuwe glazen in mijn bril laten zetten.

Die glazen in een  bril zetten dat kost in Udonthani slechts 40 euro.

Dus beste mensen  komt u naar Thailand.

Heeft u een nieuwe bril of glazen nodig  dan wil ik u wel bewijzen hoe het goed,snel en goedkoop kan.

Hier geen lange wachtlijsten ,je bent wel 1 dagzoet in het streek hospiotaal.

Redactie  Lowy

 

Met dank aan onze sponsors:

 

U kunt reageren op dit verhaal via   lowy.cremers.senior@gmail.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

For our English and Amirica Friends.

from our redaction. 15 Euro lost at eye specialist Udonthani hospital.

    De beste Udonthani – Community voor iedereen!
  The best Udonthani – Community for everyone!

An eye specialist   took all the time for me.
He tested my eyes with a machine.
He also took pictures of my eyes again.
And finally we came to the conclusion that I needed stronger glasses.

 

It already started in the morning at 7 am.
Then we report to reception with the announcement Lowy is looking worse lately.
At the end of the month he sometimes no longer sees Thai Batje in his stock market ha ha ha.
We were referred by the reception to an eye specialist, a doctor who knew everything about eyes.
In his department 5 specialist eye doctors were at work all week.

You can simply go there in Udonthani without an appointment.
But you are busy for a whole day, because outside of you around 150 people were already waiting for the eye doctor at 0800.
Around 1100 am I was sent to a nurse to test my eyes.
On a plate 5 meters away I have to list all kinds of figures that were on a large map there.
Then they picked me up and took me to another room.
There my eyes were photographed, I had to lay my head on a stand of a machine and one by one they flash my pupils.

When that was over I was brought to the eye specialist’s room around 1200 hours.
He asked me about what’s wrong with it
I said I have had these glasses for 3 years and I suspect that I now need heavier glasses.
Because I told him I can no longer clearly see the small letters of the TV.

This man was an eye specialist took all the time for me.
He tested my eyes with a machine.
He also took pictures of my eyes again.
And finally we came to the conclusion that I needed stronger glasses.
.
After a 15-minute conversation with the excellent English-speaking eye specialist, we had to pay the bill at the checkout.
We did not know in advance what it would cost.
But in the end it turned out that I had been working in that hospital from 00700 in the morning until 13000 in the afternoon.
And the whole price for everything was net 550 Thai bats converted barely 15 euros.

Then we went home and now I can put new glasses in my glasses with the note from the eye specialist.
Putting those glasses in glasses costs just 40 euros in Udonthani.
So dear people you come to Thailand.

If you need new glasses or glasses, I want to prove to you how it can be done well, quickly and cheaply.
No long waiting lists here, but you are 1 day sweet in the hospi language region.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment how you think we now publish in English.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Our Sponsors:

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord