Dieren stellen niets voor in Thailand. Animals represent nothing in Thailand.

  The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!!

Een bijdrage van een onzer lezers Pieter dirk Dogmans. Hua hin

 


Animals represent nothing in Thailand.

Een dier n zeker een hond steld  niets voor in Thailand..De meeste Thais hebben een hond  om dat ze bang zijn voor inbrekers..De meeste honden leven op straat eten uit afvalbakken en vermeerderen zich voort.

Thailand en dierenwelzijn is (nog steeds) geen goede match. Onlangs was er furore over recente foto’s van pitbulls die optreden in Market Village Hua Hin. De show houdt in dat deze zeer gespierde honden gedwongen worden om een zeer zware slee op wielen te trekken. Dit is zelfs uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en dan ook nog eens onder auspiciën van de Thailand Pit Bull Kennel Club. Tsja.

Nu zijn er mensen die zeggen dat er een groot verschil is tussen het trainen van huisdieren in vergelijking met wilde dieren. Zo hebben bijvoorbeeld ossen, buffels, kamelen en ander ‘lastdieren’ ​​ons gedragen en eeuwenlang onze wagens getrokken. Maar honden worden opgeleid om taken uit te voeren,

waaronder drugs- en mijndetectie, politie- en andere beveiligingstaken, schapen hoeden of als blindengeleidenhond zich nuttig maken. En niet om zware objecten te trekken voor vermaak. Hoe achterlijk kun je zijn? Wat mij betreft zijn tijger-, olifanten-, of andere uitvoeringen cq exploitatie van dieren om toeristen te vermaken niet acceptabel. Zo zijn tijgers gedrogeerd en de olifanten zwaar mishandeld alvorens ze hun kunstjes doen. Anders kun je het wel vergeten.
Reacties op dierenwelzijn

Maar ook in Thailand gloort licht in de duisternis wat betreft hoe je met dieren omgaat. Dat bewijst de vele recente reacties op sociale media van mensen die de Pit Bull Show duidelijk niet goedkeuren. Een kleine greep: ‘Wil die hond dat uit zichzelf doen? Natuurlijk niet.’ ‘Alleen opgeleid voor menselijk entertainment. Dit is zo fout en verschrikkelijk.’ ‘Geen wonder dat Pit Bulls een slechte reputatie krijgen als ze op deze manier worden behandeld’ ‘Bloody outrageous.’ ‘Ik vraag me af hoe die arme hond op de foto werd ‘getraind’ om dat gewicht te trekken. Waarom zou hij dit doen?’
Bully-shows

We leven helaas in een wereld waar het nog steeds okay is om dieren zo te behandelen. Hondenshows zijn prima, maar dit is gewoon rotzooi. De Hua Hin ‘Bully-shows’ zijn een pure vorm van dierenmishandeling voor dom en zinloos vermaak. Om nog maar te zwijgen van het feit dat veel van deze honden op zo’n manier gefokt worden dat ze misvormd zijn en bij hun geboorte al psychisch gestoord en levensgevaarlijk.
Thailand heeft nog een lange weg te gaan wat betreft dierenwelzijn.

Soms denkt de farlang echt dat Thailand 50 jaar achter loopt op dieren welzijn.

U kunt reageren op het artikel.Geef uw mening wij plaatsen die gaarne.  lowy.cremers.senior@gmail.com

Onze sponsors

====================================================================================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

The best Udonthani – Community for everyone

For our English readers

Animals represent nothing in Thailand.

An animal and certainly a dog was nothing in Thailand .. Most Thais have a dog because they are afraid of burglars .. Most dogs live on the streets eating from waste bins and multiplying.
Thailand and animal welfare is (still) not a good match. Recently there was a furore about recent photos of pit bulls performing at Market Village Hua Hin. The show means that these very muscular dogs are forced to pull a very heavy sled on wheels. This has even become an annual event and also under the auspices of the Thailand Pit Bull Kennel Club. Well.

Now there are people who say that there is a big difference between training pets compared to wild animals. For example, oxen, buffalo, camels and other “beasts of burden” carried us and pulled our wagons for centuries. But dogs are trained to perform tasks, including drug and mine detection, police and other security duties, herding sheep or making themselves useful as a guide dog. And not to pull heavy objects for entertainment. How retarded can you be? As far as I’m concerned, tiger, elephant, or other versions or exploitation of animals to entertain tourists are not acceptable. For example, tigers have been drugged and the elephants have been seriously abused before they do their tricks. Otherwise you can forget it.

But also in Thailand light shines in the darkness with regard to how you treat animals. This is proven by the many recent reactions on social media from people who clearly do not approve of the Pit Bull Show. A small selection: “Does that dog want to do that on its own? Of course not. “” Only trained for human entertainment. This is so wrong and terrible. “” No wonder Pit Bulls get a bad reputation when treated this way. “” Bloody outrageous. “” I wonder how that poor dog in the photo was “trained” for that weight to pull. Why would he do this? “
Bully shows

Unfortunately we live in a world where it is still okay to treat animals like this. Dog shows are fine, but this is just mess. The Hua Hin “Bully shows” are a pure form of animal abuse for stupid and meaningless entertainment. Not to mention the fact that many of these dogs are bred in such a way that they are malformed and psychologically disturbed and perilous at birth.
Thailand still has a long way to go when it comes to animal welfare. Sometimes the Farlang really thinks that Thailand is 50 years behind animal welfare

Good resort Fishing pool Best Restaurant Best tv channels euro tv
Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.

Our sponsors:

lowy.cremers.senior@gmail.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord