Re: Waarom kiezen NL mannen Thaise vrouwen. Why do NL men choose Thai women

The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

 Waarom kiezen NL mannen Thaise vrouwen?
Een bijdrage van een lezer  Guus Wipmans  uit Changmay.(vraagje kunt u dit plaatsen?)

Heren, sorry, dit is gezwets in de ruimte. De mededeling dat een Nl-man een TH vrouw kiest gaat alleen op in TH. In NL is keus genoeg. Amlokezen, Urbulanten en andere nationaliteiten, laat ik de IJslanders niet vergeten. En de Litouwers, die kunnen ook geweldig zingen van “you never walk alone”.

 

 

Hier in Thailand zit een vrouwen-overschot, en dat bedoel ik sympathiek, niet zoals boterberg en melkplas, van 600.000 vrouwen. Voor hen is er geen Thaise man. Daarvoor zijn wij een uitkomst, en zij voor ons. En dat heeft niks te maken met “knap” want dat zijn ze allemaal, dat heeft niks te maken met “geld” want dat hebben ze niet, het heeft niks te maken met s@ks want dat kan ook tussen de deur en met een paard, maar het wordt vaak een verstandsrelatie. Jij hebt mij nodig en ik jou. En de liefde komt vanzelf.

 

 

Vraag nooit aan een Thaise vrouw waarom ze juist jou kiest. Je krijgt geen eerlijk antwoord en waarom zou ze.

Ik hoorde ooit een Thaise zeggen “Mijn familie komt voor jou. Mijn familie krijg ik niet terug, een nieuwe farang heb ik binnen vijf minuten“. Nou, zo zijn ze niet allemaal maar hou dat in gedachten.

En zijn wij niet ook zo ??

Een Thaise vrouw mekkert nooit tegen haar westerse  man  ruim op je rommel,waarom doe je niet dit .Waar ben je geweest.?

En in bed daar kan geen Nederlandse natte gum met een Thaise liefje aan tippen.

In Nederland  komt een man van rond de 55 jaar totaal niet meer aan een goede pertner.

En hier in Thailand worden ze met open armen ontvangen..

 

 

Ze zijn in den beginne erg  verlegen maar als ze eenmaal door hebben wat er allemaal kan op xex gebied gaan alle remmen lost en zijn ze  net apen ,hebben altijd zin.

Das mijn ervaring en ik  heb er al vele  uitgeprobeerd.

Guus Wipmans

Iedereen kan en mag reageren op onze artikelen .Kan zelfs anoniem.

Wij handhaven geen onzinnige newsletters en registreren u niet.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

onze sponsors 

Best resort                                                           New fishing poolo                                     Best retaurant in Udonthani    Best6 tv channels Eurotv Asia

========================================================================================================

For our English readers

They can no longer
around us!!!!!

The best Udonthani – Community      for everyone

Everyone can and may respond to our articles. Can even be anonymous.
We do not maintain nonsensical newsletters and do not register you.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Gentlemen, sorry, this is sweaty in space. The announcement that a Dutchman chooses a TH woman only applies to TH. There is plenty of choice in NL. Amloke, Urbulants and other nationalities, let me not forget the Icelanders. And the Lithuanians, who can also sing great “you never walk alone”.

 

Here in Thailand is a surplus of women, and I mean that sympathetically, not like butter mountain and milk pool, of 600,000 women. For them there is no Thai man. We are a solution for that, and they are for us. And that has nothing to do with “handsome” because they are all, that has nothing to do with “money” because they don’t have that, it has nothing to do with s @ ks because that is also possible between the door and a horse, but it often becomes a mental relationship. You need me and I need you. And love comes naturally.

 

Never ask a Thai woman why she chooses you. You don’t get an honest answer and why would she.
I once heard a Thai saying “My family is coming for you. I will not get my family back, I will have a new farang in five minutes”. Well, they aren’t all like that, but keep that in mind.
And aren’t we also like that?
A Thai woman never complains to her Western husband about your mess, why don’t you do this. Where have you been?

And in bed there is no Dutch wet eraser with a Thai sweetheart.

They are very shy in the beginning, but once they realize what is possible in the xex area, all brakes are released and they are just like monkeys, always make sense.
That is my experience and I have already tried many.
Guus Wipmans

 

our sponsors

The best resort                           swimmingpool                                Good fishing pool                              Best restaurant Udonthani    Best tv channels Euro tv Asia

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord