Bier op ransoen op een tanker. Beer on ransom on a tanker.

  The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.
3000 volgers.eigen youtube kanaal
Thaise lowy fb

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer

om ons heen

 

Een bijdrage van Hugo Pannekoek     Haarlem

Zit ik in het boek  met de titel dat is het leven van Lowy Cremers te bladeren 

valt me een hoofdstuk erg op.

De dood van zijn oma  die 2 keer dood ging.

Het zat zo.

Lowy voer op een olie tanker van de shell.Lowy rechts.

Nu was er op een tanker  ivb met risico van brandgevaar de stelregel  dat de bemanning  slechts 3 biertjes per dag  mochten kopen.

Want  ja dronken zeelui op een tanker  zouden wel eens een gevaar kunnen betekenen.

Lowy had die spel regels  al diverse malen mee gemaakt.

Maar als er een telegram aan boord kwam dat er bvb een naast familielid was komen te overlijden dan golden er  andere  spelregels.

De kapitein  gaf dan toestemming om het verdiet te compenseren  en iemand van wie een familielid was overleden mocht die dag 1 volle doos bier  kopen 24 stuks om zijn verdriet te compenseren.

Wat had die slimme Lowy nu tijdens zijn verlof gedaan?

 

Hij  zei tegen een bevriende kroegbaas in Eindhoven tijdens zijn verlof,kan jij over 2 maanden  een telegram sturen naar onze boot dat plotseling mijn oma is overleden.

De kroegbaas die het verhaal begreep  zei oke dat doe ik wel voor je.

Op een dag  Lowy was met de tanker op volle zee op weg naar Cuba havanna ,kwam er een bericht per telegram binnen dat de oma van Lowy  gestorven was.

Hij moest bij de ouwe komen  die gaf hem toestemming om  een volle doos  bier te mogen kopen bij de hofmeester.

Dat was dus om zijn verdriet te compenseren .

 

Die doos bier werd in de avond na gedane arbeid door Lowy en zijn maten  gretig verorberd.

Toen voeren ze verder en kwamen na 14 dagen op Cuba aan.

Daar was op dat moment nog Babtista  de grote man  , het was dus  nog net voor dat Fidel Castro  het roer over nam.

Op de reis  ongeveer 4 maanden later   ging  de oma van Lowy  echt dood en kwam er een bericht in vorm van een telegram  dat zijn Oma die in Duitsland woonde  aan een hartstilstand op 81 jarige leeftijd was overleden.

Nu  Lowy moest  onmiddelijke bij de kapitein op het matje  komen om uit te leggen  waarom zijn oma  2 keer dood  was gegaan.

IPV  een extra doos bier kreeg  Lowy een flinke uitbrander van zijn kapitein.              

Maar de rest van de bemanning kon er hartelijk om lachen .

 

Lowy had geluk dat hij geen gage straf kreeg voor  dat geintje omdat hij een harde en goede werker was, werd het met een ripremande afgehandeld.

Wil u het hele boek lezen stuur een email en u heeft het per email direct in uw bus.

 

Hugo Pannekoek   Haarlem

onze sponsors

resort                                                                       swimmingpool                                       fishingpool

 

beste restaurant udonthani              Goldfilling  juwelier

 

  lowy.cremers.senior@gmail.com

U kan en mag reageren.Indien een andere weblog  uw reactie weigerd te plaatsen

stuur het ons toe wij plaatsen het direct

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Inglish

The best Udonthani – Community for everyone

I’m reading  in the book with the title that is browsing the life of Lowy Cremers
a chapter strikes me.
The death of his grandmother who died twice.

It was like that.

Lowy feed on a shell.Lowy oil tanker right.
Now, on a tanker due to the risk of fire, the rule was that the crew could only buy 3 beers a day.
Because yes, sailors on a tanker might well be a danger.

Lowy had already experienced the game rules several times.
But if a telegram came on board that, for example, a close relative had died, then different rules applied.
The captain then gave permission to compensate the loss and someone whose family member had died was allowed to buy 1 full box of beer that day, 24 pieces to compensate for his grief.
What had that smart Lowy done during his leave?

 

He told a friend of the bar in Eindhoven during his leave, you can send a telegram to our boat in 2 months that my grandmother has suddenly died.
The pub owner who understood the story said okay I’ll do that for you.
One day Lowy was on the way to Cuba with the tanker on the high seas, a message arrived by telegram that Lowy’s grandmother had died.

He had to get to the old man who gave him permission to buy a full box of beer from the steward.
So that was to compensate for his grief

That box of beer was eagerly eaten by Lowy and his mates in the evening after work.
Then they sailed on and arrived in Cuba after 14 days.
At that time Babtista was the big man, so it was just before Fidel Castro took the helm.

On the journey about 4 months later, Lowy’s grandmother really died

and a message came in the form of a telegram that his grandmother living in Germany had died of a cardiac arrest at the age of 81

 

Now Lowy had to get to the captain on the mat immediately to explain why his grandmother had died twice.
IPV an extra box of beer gave Lowy a hefty scolding from his captain.
But the rest of the crew laughed heartily about it

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord