Wippen Thaise meid koste veel geld.ze was 16 jaar. Rocking Thai girl cost a lot of money. She was 16 years old

      The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!
Even scrollen en u ziet onze Engelse site.

 

Een bijdrage van een lezer Hr Arie Wipmans   uit Udonthani.

Het was  begin Oktober dit jaar,een man 56 jaar  uit Australie kwam in de Central Plaza in contact met een moeder en flinke dochter.

Hij liep daar te winkelen  en zag de 2 vrouwen die recht op hem af liepen met de vraag Do you have Darling?

De man zei nee ik ben vrijgezel.

Waarop ze  gezamelijk een kopje koffie gingen nuttigen   in de Central Plaza.

De man vroeg hoe oud de dochter was,maar die sprak geen Engels dus de moeder deed het woord en ze zei die is 18 jaar.

Die dochter zag er goed uit mooi lang zwart haar en een paar flinke koplichten.

Ze gingen gezamenlijk nog wat eten in de Central Plaza en  de moeder zei neem mijn dochter maar mee,en ze wisselden nog wat telefoon gegevens en adressen uit.

De man woonde in de Kinneree  een verhuurder  die buiten het restaurant dat ze hadden  ook wel 50 appartementen bezat alwaar de Australieer een kamer had.

In een mum van tijd lag de man met die vrolijke jonge meid te wippen.

Dat herhaalde zich 3 dagen.

Overdag ging  die griet naar huis en savonds ging ze uit met haar nieuw veroverde  vriend.

Maar na 5 dagen  klopte snachts  de Thaise politie  op de deur van de Australiese man  en hij maakte open.

Hij en de griet moesten meekomen naar het politie buro voor een ondervraging.

Daar aangekomen  brachten ze hem en deze meid naar een soort verhoorkamer waar ook de moeder  al zat.

De politie  vroeg de man of hij via een ID  card de leeftijd van die griet had gecontroleerd.

De man zei nee want moedder  zei dat ze 18 jaar was.

De politie  zei  deze meid is  16 jaar ,en jij mag als man boven de 50 niet wippen met een Thais meisje  onder  de 18 jaar.

Ze stelden de man het volgende voor.

Hij moest 100.000 thb betalen of als hij dat niet deed  zouden ze hem  naar het gerecht brengen met het risico dat  hij 4 jaar opgesloten zou worden in Bangkok Hollyday in Bangkok gevangenis..

De man had veel geld was dus echt rijk maar zei ik heb niet zoveel cash geld bij me.

Geen probleem zei de politie  je blijft vannacht hier en morgenvroeg gaan wij met je naar de bank en dan  kan je  daar geld halen.

Ze sloten de man op en de volgende morgen rond 11oo uur toen de bank open was  kon de man geld halen.

Ze gingen terug naar het politie buro en daar kwam ook de Moeder weer opdraven.

De man gaf de 100.000 aan de politie.

Die gaf op hun beurt weer 50 .000 thb aan de moeder en de politie  hielden die andere 50.000 thb  zelf.

De man kreeg geen kwitantie en kon vertrekken.

Na dit gebeuren is de man de dag erna  snel  terug naar Australie gevlogen  en hij zei ik kom nooit meer  naar Thailand.

Dus  die moeder  had snel 50.000 THB  verdiend  en de politie had een leuke

bijverdienste gehad.

Conclusie van onze redactie  het blijft uitkijken  en je moet goed beseffen waar je in Thailand mee bezig bent.

Reageren?  lowy.cremers.senior@gmail.com

Sponsors

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish

The best Udonthani – Community for everyone

A contribution from a reader Hr Arie Wipmans from Udonthani.
It was early October this year, a 56-year-old man from Australia came into contact with a mother and big daughter in the Central Plaza.
He went shopping there and saw the 2 women walking straight up to him with the question Do you have Darling?
The man said no I am single

Whereupon they shared a cup of coffee in the Central Plaza.

The man asked how old the daughter was, but she didn’t speak English so the mother spoke and she said she is 18 years old.
That daughter looked good with nice long black hair and a few big headlights

They went to the Central Plaza for a meal and the mother said take my daughter, and they exchanged some telephone details and addresses.
The man lived in the Kinneree a landlord who, apart from the restaurant that they had, also owned 50 apartments where the Australian had a room.
In no time the man was rocking with that cheerful young girl.
That repeated itself for 3 days.
During the day the chick went home and in the evening she went out with her newly conquered friend.
But after 5 days the Thai police knocked on the door of the Australian man at night and he opened it.
He and the chick had to come to the police station for an interrogation.
When they arrived there they took him and this girl to a kind of interrogation room where the mother was already sitting.

The police asked the man if he had checked the age of that chick via an ID card.
The man said no because mother said she was 18 years old

The police said this girl is 16 years old, and as a man over 50, you are not allowed to skip a Thai girl under the age of 18.
They suggested the following to the man.
He had to pay 100,000 thb or if he did not they would bring him to justice with the risk that he would be imprisoned for 4 years in Bangkok Hollyday in Bangkok prison ..
The man had a lot of money so was really rich but said I don’t have that much cash with me.
No problem, the police told you to stay here tonight and tomorrow morning we will go with you

They locked the man up and the next morning around 11 o’clock when the bank was open the man was able to get money.
They went back to the police station and there the Mother came up again.

The man gave the 100,000 to the police.
The police  in turn gave the mother 50,000 thb and the police kept the other 50,000 thb themselves.
The man received no receipt and could leave.

After this event the man flew back to Australia the next day and he said I will never come to Thailand again.
So that mother quickly earned 50,000 THB and the police had a nice one
had extra income.
Conclusion from our editors it is important to keep an eye on what you are doing in Thailand

                   lowy.cremers.senior@gmail.com
Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

Our sposors

Best restaurant                                   Goldshop                                                                     Best6 resort                                                        Best fishing place

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord