stop met het aanbieden van plastic zakken vanaf januari in Thailand. stop providing plastic bags starting in January in Thailand..

The best Udonthani – Community for everyone

Ze kunnen niet meer om ons heen!!

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.

Een ingezonden bericht van  Henri Plastico uit Udonthani

Ten minste 43 winkelcentra en warenhuizen in het hele land zijn overeengekomen om vanaf januari te stoppen met het aanbieden van plastic zakken.
Ter ondersteuning van plannen om verschillende soorten plastic voor eenmalig gebruik tegen 2021 te verbieden – plastic zakken, plastic bekers, plastic rietjes en piepschuim containers – vertelde een topambtenaar van natuurlijke hulpbronnen Coconuts Bangkok vandaag dat de toezeggingen afkomstig zijn van de beste retailers van het land.
“De deelnemende winkels zijn de grootste namen van Thailand, waaronder 7-Eleven, Central, HomePro, Big C en meer,” vertelde Warawut vandaag aan Coconuts Bangkok. “We weten dat het in het begin een beetje lastig is voor klanten, maar ik geloof dat het een belangrijke maatregel is om ons doel te bereiken en echt het verschil te maken,” zei Warawut Silpa-archa, kabinetslid en minister van natuurlijke hulpbronnen.

Nadat grote gemakswinkels en winkelcentra plastic zakken elimineren, zal het ministerie volgend jaar de voedingsmiddelen- en drankenindustrie – inclusief versmarkten, gemeenschapsmarkten en kleine winkelkraampjes – vragen om ook te stoppen met de distributie van plastic zakken, zei Warawut eerder deze week.
Het ministerie hoopt wetgeving in te voeren om al het plastic voor eenmalig gebruik over twee jaar te verbieden.

 

 

Woralak Tulaporn, de hoofdmarketingfunctionaris van de groep, zei woensdag tijdens een lanceringsevenement dat het de eerste winkelcentrumeigenaar zou zijn die dit jaar begint met het elimineren van plastic zakken. Ze vertelde verslaggevers dat sinds juli al hun winkelcentra in het hele land, inclusief het winkelcentrum Bluport Hua Hin Resort, Emporium en Siam Paragon zijn gestopt met het aanbieden van gratis plastic zakken en klanten nu THB1 in rekening brengen voor elk.
Ze hebben ook een fast-track “Green Lane” opgezet voor klanten die hun eigen herbruikbare tassen meenemen. Andere retailers om aan de campagne deel te nemen waren niet gespecificeerd.
Warawut zei dat de campagne tot nu toe heeft geresulteerd in de vermindering van 1,8 miljard gebruikte plastic zakken. Hij legde niet uit hoe het ministerie met dat aantal kwam.
Het valt nog te bezien hoe flexibel consumenten zullen zijn en of de campagnes streng zullen worden gevolgd of voortgezet.
Maar het maakt deel uit van de groeiende inspanningen om het gebruik van plastic in toom te houden, omdat winkelcentra en -winkels in heel Thailand ze in december voor één dag lieten vallen

 

 

Milieudag om plastic afval te verminderen en het bewustzijn over de dringende kwestie te vergroten.
Sommige retailers en supermarkten hebben incidentele dagen zonder zak geïntroduceerd en verhogen hun frequentie van maandelijks naar wekelijks in een poging om gewoonten aan te wakkeren.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

 

 

 

At least 43 shopping malls and department stores nationwide have agreed to stop providing plastic bags starting in January.
To support plans to ban several types of single-use plastics by 2021 – plastic bags, plastic cups, plastic straws and Styrofoam containers – a top natural resources official told Coconuts Bangkok today that the commitments come from the nation’s top retailers.
“The participating stores are all Thailand’s biggest names including 7-Eleven, Central, HomePro, Big C and more,” Warawut told Coconuts Bangkok today. “We know it’ll be a little inconvenient for customers at first but I believe it is an important measure to work towards our goal and to really make a difference,” said Warawut Silpa-archa, a cabinet member and minister of natural resources.

 

 

After major convenience stores and shopping malls eliminate plastic bags, the ministry next year will ask the food and beverage industry – including fresh markets, community markets and small retail stalls – to stop distributing plastic bags as well, Warawut said earlier this week.
The ministry hopes to introduce legislation to ban all single-use plastic in two years.
The Mall Group, a large mall operator behind Emporium, Siam Paragon, EmQuartier and Gourmet Market, is just one of the retailers to join the ban. Other retailers joining the campaign are Central Department Stores and 7-Eleven owner CP All.

 

 

 

.

Woralak Tulaporn, the group’s chief marketing officer, said Wednesday at a launch event that it would be the first mall owner to start eliminating plastic bags this year. She told reporters that, since July, every one of its malls around the nation, including the Bluport Hua Hin Resort mall, Emporium and Siam Paragon have stopped providing free plastic bags and now charge customers THB1 for each.
They’ve also established a fast track “Green Lane” for customers that bring their own reusable bags. Other retailers to join the campaign were not specified.
Warawut said that the campaign has so far resulted in the reduction of 1.8 billion plastic bags being used. He did not explain how the ministry came up with that number.
It remains to be seen how adaptable consumers will be and whether the campaigns will be stringently followed or sustained.
But it’s part of growing efforts to rein in plastic use since malls and stores across Thailand dropped them for one day in December for National Environmental Day to reduce plastic waste and raise awareness regarding the pressing issue.
Some retailers and supermarkets have introduced occasional bag-free days and ramping up their frequency from monthly to weekly in a bid to nudge habits.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord