Doof met een arm rijbewijs in Thailand geen probleem. Extinguish with a poor driver’s license in Thailand no problem.

The best Udonthani – Community for everyone

Ze kunnen niet meer om ons heen!!
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB

Sceol en je ziet alles  in het Engels

Een bijdrage van onze verkeers deskundige  Freek Rijdgraag.

Het verhaal onthulde meer over wie in Thailand mag rijden.
De media zeiden dat zolang je tenminste één arm of been hebt en je niet blind bent, je goed kunt gaan.
En doof zijn is helemaal geen probleem!
Het verhaal ging over een vrouw genaamd Suwidoe l die op Facebook postte over haar reis naar de klas.
Ze was laat en had voor het eerst Grab Bike gebeld.
De ruiter kwam opdagen en produceerde een beleefde kaart in het Thais en Engels die zei dat hij doof was.
Hij vroeg dat ze naar Drive Slowly (chaa) of Express (duan) wees.
Ze had haast en koos voor de uitdrukkelijke optie. Tijdens de reis controleerde de behulpzame ruiter zijn passagier en bood een geweldige service, zei ze. Ze kwam op tijd aan.
Ze hielp hem een ​​spelfout op zijn kaart te veranderen – doof was DEAT gespeld.
Ze zei dat het geweldig was dat dove mensen de kans kregen om net als iedereen te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ze zag er geen probleem mee dat hij niet goed kon horen en merkte op dat hij misschien iemand kon horen toeteren.
Netizens deelde het verhaal in groten getale en vond het geweldig.
Wij van Udonthaniweblog  checkte bij het ministerie van Landtransport wie mag rijden in Thailand.
Hun onderzoek toonde aan dat je 15 moet zijn om op een motorfiets te rijden en 18 voor een auto.
Aanvragers mogen niet blind of kleurenblind zijn of beide benen of beide armen missen.
Maar als je één arm of één been hebt of gewoon blind bent in één oog, is dat oké.
Doof zijn is ook prima.
Neem contact op met een DLT-kantoor in uw buurt, zeiden ze eindelijk.

Dus er zijn genoeg mogelijkheden.

 

The best Udonthani – Community for everyone

Daily News reported on a feel good story on social media about a handicapped Grab Biker.
But the story revealed more about who is allowed to drive in Thailand.
The media said that so long as you have at least one arm or leg and you are not blind then you are good to go.
And being deaf is no problem at all!
The story concerned a woman called Suwimol who posted on Facebook about her journey to class.
She was late and had called Grab Bike for the first time.
The rider showed up and produced a polite card written in Thai and English that said he was deaf.
He requested that she point to either Drive Slowly (chaa) or Express (duan).
She was in a hurry and chose the express option. Throughout the journey the helpful rider checked on his passenger and provided a great service, she said. She arrived on time.
She helped him change a spelling mistake on his card – deaf had been spelled DEAT.
She said that it was great that deaf people had a chance to be just like anyone else and contribute to society. She saw no problem with him being unable to hear well noting that he may have been able to hear someone honking a horn.
Netizens shared the story in droves and loved it.
Daily News checked with the Department of Land Transport on who is allowed to drive in Thailand.
Their research showed that you need to be 15 to ride a motorcycle and 18 for a car.
Applicants must not be blind or color blind or have both legs or both arms missing.
But if you have one arm or one leg or are just blind in one eye that is okay.
Being deaf is also fine.
Contact a DLT office near you, they said finally.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord