Premier Prayut is bezorgd over nepnieuws

 

   The best Udonthani – Community for everyone
                           Nu ook in het Engels.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Met extra grote letters voor bijziende en  oude van dagen..Hoeven ze ook niet naar specksavers te gaan!!!

Ze kunnen niet meer om ons heen!

3000 fans ,eigen youtube kanaal,google  met de naamLowy Cremers .Op fb Thaise Lowy

 

Extra bericht  voor verspreiders van Fake news .

Een bijdrage van  Hein de Allesweter Bangkok..

(redactie  plaatst dit  bij hoge uitzondering)

Premier Prayut is bezorgd over nepnieuws en hij wil dan ook dat het actief bestreden wordt. Hij heeft het leger de opdracht gegeven pro-actief te zijn in het bestrijden van nepnieuws.

De premier denkt dat nepnieuws wordt gebruikt om tweedracht te zaaien in de Thaise maatschappij en daarom is het gevaarlijk. Er wordt dan ook juridische actie ondernomen tegen mensen die zulke informatie bewust  verspreiden.

De premier  gaat nu ook de  Internet weblogs  strenger controleren ,vooral op  reacties en berichten van Farangs die  denken zich zo maar met Thaise aangelegenheden te mogen bemoeien.

Enige tijd geleden was er ophef in Thailand over het bericht dat er op tampons extra belasting zou worden geheven omdat ze als een cosmetisch product worden beschouwd en niet zoals bij maandverband als een hygiënische noodzaak.

Ook het bericht destijds op Thailandblog waarin  zelfs werd opgeroepen door  een Nederlander desnoods de grondwet te veranderen in Thailand  heeft kwaad bloed gezet bij deze regering,en terecht.Dat bericht is verspreid door een schrijver opTB.

Noot van onze redactie:Wij die ons nooit met de Thaise politiek hebben bemoeid vinden het een goed idee.

De thaise politiek is zuiver een zaak van alleen de Thaise  inwoners zelf.

Wij  zijn hier uitsluitend te gast  en dienen ons  als  een goede gast te gedragen.

 

Wij hopen dan ook dat er een grondig onderzoek komt  naar dit soort uitlatingen  via  weblog  Thailandblog.En indien nodig dat  ze dan in Thailand  snel ,aatregelen nemen tegen die bemoeiallen uit Nederland.!!!

 

De redactie  van udonthaniweblog moet goed en strak contact houden  met ons Pieter en Sjaak Mollema  van Thailandblog.

Met dank aan onze Sponsors

lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

       The best Udonthani – Community for everyone
 Nu ook in het Engels.

Additional message for fake news spreaders.

A contribution from Hein de Allesweter. (editorial places this exceptionally)

Prime Minister Prayut is concerned about fake news and he wants it to be actively combated. He has instructed the army to be proactive in fighting fake news.

The Prime Minister believes that fake news is being used to sow bipartisan in Thai society and therefore it is dangerous. Legal action is therefore being taken against people who deliberately disseminate such information.

The Prime Minister is now also going to monitor the Internet weblogs more closely ,especially for reactions and messages from Farangs who think they can interfere with Thai affairs.

Some time ago there was a fuss in Thailand about the news that additional tax would be levied on tampons because they are considered a cosmetic product and not as a hygienic necessity.

The post at the time on Thailandblog, which even called for a Dutchman to change the constitution in Thailand, has also put bad blood in this government and rightly so. That message was distributed by a writer opTB.

Note from our editors:We who have never interfered with Thai politics think it’s a good idea.

Thai politics is purely a matter of only the Thai inhabitants themselves.

We therefore hope that there will be a thorough investigation into these kinds of statements via weblog Thailandblog.

lowy.cremers.senior@gmail.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord