virus ook in Japan nu.

 

            The best Udonthani – Community for everyone

          lowy.cremers.senior@gmail.com

              udonthanicityweblog@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Een bijdrage van onze Chinese deskundige  virus deskundige Bangvanjong uit Udonthani.

 

Drie Japanse terugkeerders uit Wuhan besmet met coronavirus

Twee vertoonden geen symptomen.

Een ambulance met een Japanse onderdaan die werd geëvacueerd uit Wuhan door een gecharterd vliegtuig arriveert bij een ziekenhuis in Tokio, Japan. (Foto Kyodo /Reuters)

TOKIO: Drie Japanners die terugkeerden uit Wuhan op een door de overheid gecharterde vlucht hebben positief getest op de nieuwe coronavirus, het ministerie van Volksgezondheid zei op donderdag, als meer Japanse evacués uit de Chinese stad aangekomen in Tokio.

De drie, twee die geen symptomen vertoonden, waren onder 206 mensen die op Woensdag van Wuhan, de stad in het centrum van de dodelijke uitbarsting van het longontsteking-veroorzakende virus worden gebracht.

Nog eens 210 Japanners werden teruggevlogen naar huis op donderdag op een tweede door de overheid gecharterde vlucht, met een aantal vertonen de symptomen zoals hoest, volgens het ministerie van Volksgezondheid.

In de eerste groep van terugkeerders, alle maar twee mensen overeengekomen om tests voor het virus. De laatste groep zal naar verwachting op dezelfde manier worden gescreend.

De regering overwoog het verzenden van een derde vlucht voor een verdere 200 of zo Japanse burgers nog steeds van plan om naar huis terug te keren van de centrale Chinese stad.

Het was ook overweegt het gebruik van openbare voorzieningen, met inbegrip van de National Police Academy, als tijdelijke huisvesting voor de terugkeerders.

In aanvulling op de drie mensen op de vlucht van woensdag die positief getest op het virus, verschillende gevallen zijn bevestigd in Japan, meestal toeristen uit Wuhan.

Japan is op hoge alert om te voorkomen dat het virus zich verspreidt via menselijk-op-menselijk contact.

Een tour buschauffeur en een gids met geen recente geschiedenis van reizen naar China bleken te zijn besmet met het virus deze week, in wat zou de eerste gevallen van mens-op-mens transmissie in Japan.

Op het vasteland van China, bevestigde gevallen van infectie hebben overschreden 7.700 en het dodental heeft bereikt 170, waaronder meer dan 120 in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, volgens de officiële media.

Gevallen van infectie zijn ook bevestigd in 14 andere landen – waaronder Thailand, Australië, Singapore en de Verenigde Staten – volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie vanaf woensdag.

Scrol omlaag voor onze Engelse editie

Met dank aan onze sponsors

Mensen die  voor ons zijn  en reageren zijn meteen gratis fan van ons.

      Bent u tegen ons  dan kunt u   me reet kussen   

scrol omlaag en zie onze Engelse editie.

Three Japanese returnees from Wuhan infected with coronavirus

Two were showing no symptoms

An ambulance carrying a Japanese national who was evacuated from Wuhan by a chartered plane arrives at a hospital in Tokyo, Japan. (Photo Kyodo/Reuters)

An ambulance carrying a Japanese national who was evacuated from Wuhan by a chartered plane arrives at a hospital in Tokyo, Japan. (Photo Kyodo/Reuters)

TOKYO: Three Japanese who returned from Wuhan on a government-chartered flight have tested positive for the new coronavirus, the health ministry said on Thursday, as more Japanese evacuees from the Chinese city arrived in Tokyo.

The three, two showing no symptoms, were among 206 people brought back on Wednesday from Wuhan, the city at the centre of the deadly outbreak of the pneumonia-causing virus.

A further 210 Japanese were flown back home on Thursday on a second government-chartered flight, with some displaying symptoms such as coughs, according to the health ministry.

In the first group of returnees, all but two people agreed to tests for the virus. The latest group is expected to be similarly screened.

The government was considering sending a third flight for a further 200 or so Japanese citizens still intending to return home from the central Chinese city.

It was also considering using public facilities, including the National Police Academy, as temporary accommodation for the returnees.

In addition to the three people on Wednesday’s flight who tested positive for the virus, several cases have been confirmed within Japan, mostly tourists from Wuhan.

Japan is on high alert to prevent the virus from spreading through human-to-human contact.

A tour bus driver and a guide with no recent history of traveling to China were found to have been infected with the virus this week, in what could be the first cases of human-to-human transmission in Japan.

In mainland China, confirmed cases of infection have exceeded 7,700 and the death toll has reached 170, including over 120 in Wuhan, the epicentre of the outbreak, according to official media.

Cases of infection have also been confirmed in 14 other countries – including Thailand, Australia, Singapore and the United States –  according to a World Health Organization report as of Wednesday.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord