Het Coronavirus besmet 6.057 mensen

 

 

               The best Udonthani – Community for everyone

                   lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Een bijdrage van onze virus specialist uit China BangVan Jong

6.057 bevestigde gevallen, 132 doden, woensdag 11.30 uur

Het Coronavirus heeft nu besmet een bevestigde 6.057 mensen die een behandeling ondergaan, en het dodental heeft bereikt 132.

125 van deze sterfgevallen zijn geïsoleerd naar de provincie Hubei in centraal China. De grootste stad van Hubei is Wuhan, het epicentrum van de huidige uitbraak die voor het eerst aan het licht kwam medio december vorig jaar op een vers vlees markt.

Duitsland heeft nu 4 bevestigde gevallen, allemaal werknemers bij een Beiers bedrijf bezocht door een Chinese collega. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid in Zuid-Beieren meldde gisteren dat het nog eens drie gevallen had ontdekt, naar aanleiding van die van een 33-jarige Duitse man die eerder op de dag werd aangekondigd. Naast de deur in Frankrijk, een bejaarde Chinese toerist in een “ernstige toestand” in een ziekenhuis in Parijs – Frankrijk vierde bevestigde geval van het nieuwe coronavirus.

Thailand’s ministerie van Volksgezondheid heeft nu bevestigd 14 gevallen van coronavirus, de tweede meeste van elk land achter China. Dr. Suhum Kanchanapimai, de permanente secretaresse van de Volksgezondheid, bevestigde dat vijf van de zes bevestigde gevallen leden van de zelfde Chinese familie waren die samen van provincie Hubei hadden gereisd. De zesde, ook een Chinese toerist, kwam uit Chongqing, ten zuidwesten van Hubei in centraal China.

Thailand’s minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul gisteren verklaard dat de Thaise regering is “niet in staat om de verspreiding te stoppen” van het coronavirus in het land, volgens Sky News. De Thaise regering schat nu dat ongeveer 22.000 toeristen uit Wuhan thailand tot nu toe deze maand, mogelijk bloot enorme aantallen mensen aan het virus. Maar de meeste van de gedetecteerde patiënten herstellen van het virus en velen zijn al naar huis gegaan. Er is geen gemelde sterfgevallen van het virus buiten China geweest.

Bangkok bedrijven proberen nu om de verspreiding van de ziekte rond de hoofdstad te bestrijden door het plaatsen van thermische scanners bij de ingangen van winkelcentra en het toewijzen van werknemers uit te geven ontsmettingsmiddel aan bezoekers. Veel Bangkokians zijn nu toevlucht nemen tot het dragen van een gezichtsmasker als ze bewegen in de stad. Maar in dit stadium alle, maar een van de gevallen zijn Chinese bezoekers uit Wuhan. De ene Thai die het virus heeft opgelopen, en sindsdien is hersteld, bezocht Wuhan begin januari.

 

Coronavirus UPDATE – 6,057 confirmed cases, 132 dead, Wednesday 11.30am | The ThaigerHet coronavirus heeft zich nu verspreid naar meer dan een dozijn landen, waaronder de VS, waar de Centers for Disease Control vijf gevallen heeft bevestigd en meer dan 100 andere heeft gecontroleerd.

In de VS werken gezondheidsfunctionarissen aan het voorkomen van een nieuwe uitbraak en ontwikkelen ze behandelingen en preventieve tegenmaatregelen. Geen vaccin bestaat in dit stadium als een preventie voor de nieuwe coronavirus.

Vijftien extra Luchthavens van de V.S. worden nu gescreend voor reizigers die kunnen besmet zijn. Ambtenaren zeggen dat het doel van de uitbreiding van screenings van 5 tot 20 luchthavens is om passagiers terug te keren uit China die kunnen worden besmet te identificeren, en om reizigers te informeren over de symptomen van het coronavirus, zodat individuen medische hulp kunnen zoeken als ze vermoeden ze kunnen besmet zijn.

Met dank aan onze sponsors.

Reageer  op het artikel. email                   udonthanicityweblog@gmail.com

Scrol omlaag voor onze Engelse editie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 6,057 confirmed cases, 132 dead

 

Coronavirus UPDATE – 6,057 confirmed cases, 132 dead, Wednesday 11.30am | The Thaiger

The Coronavirus has now infected a confirmed 6,057 people who are undergoing treatment, and the death toll has reached 132. 125 of those deaths are isolated to Hubei Province in central China. The largest city of Hubei is Wuhan, the epicentre of the current outbreak which first came to light in mid-December last year at a fresh meat market.

Germany now has four confirmed cases, all of them employees at a Bavarian company visited by a Chinese colleague. Germany’s southern Bavaria health ministry reported yesterday that it had detected a further three cases, following that of a 33 year old German man announced earlier in the day. Next door in France, an elderly Chinese tourist in a “serious condition” in a Paris hospital – France’s fourth confirmed case of the new coronavirus.

Thailand’s health ministry has now confirmed 14 cases of coronavirus, the second-most of any country behind China. Dr. Suhum Kanchanapimai, the Public health permanent secretary, confirmed that five of the six confirmed cases were members of the same Chinese family who had travelled from Hubei province together. The sixth, also a Chinese tourist, came from Chongqing, south west of Hubei in central China.

Thailand’s health minister Anutin Charnvirakul yesterday stated that the Thai government is “not able to stop the spread” of coronavirus in the country, according to Sky News. The Thai government now estimates that around 22,000 tourists from Wuhan entered Thailand so far this month, possibly exposing vast numbers of people to the virus. But most of the detected patients are recovering from the virus and many have already gone home. There has been no reported deaths from the virus outside China.

Bangkok businesses are now attempting to combat the spread of the disease around the capital by placing thermal scanners at the entrances to shopping malls and assigning workers to give out disinfectant to visitors. Many Bangkokians are now resorting to wearing a face mask as they move around the city. But at this stage all but one of the cases have been Chinese visitors from Wuhan. The one Thai who has contracted the virus, and has since recovered, visited Wuhan at the start of January.

The coronavirus has now spread to over a dozen countries, including the US where the Centres for Disease Control has confirmed five cases and monitoring more than 100 others.

Over in the US, health officials are working to prevent a further outbreak while developing treatments and preventative countermeasures. No vaccine exists at this stage as a prevention for the novel coronavirus.

Fifteen additional US airports are now screening for travellers who may might be infected. Officials say the purpose of expanding screenings from 5 up to 20 airports is to identify passengers returning from China that may be infected, and to educate travellers about symptoms of the coronavirus so that individuals can seek medical attention if they suspect they may be infected.

 

 

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord