Gringo de gek van Thailandblog komt weer met broodje aap verhaal.

          The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Bijdrage van een lezer van Thailandblog

Broodje aap verhaal gezien  van Gringo op Thailandblog

Gringo van tb de zot van internet  met broodje aap verhaal.

Hij zal wel weer bezopen zijn  geweest.

gemaild door onze mollen

 

Foto  geplukt van Internet!!!!!

Hier zie je dus dat het TB alleen maar om de reacties en de reclame gaat,ze liegen nog als ze fluiten !!!

Echt een broodje aap verhaal en er klopt heel maar dan ook heel weinig van. De foto bij deze posting is zelfs beschamend en heeft niks met het detentiecentrum te maken.

Ik weet dat omdat een Franse collega van mij daar enige jaren geleden een paar weken heeft gebivakkeerd en een Duitse kennis van me daar enige dagen heeft gebivakkeerd en wel ongeveer 4 weken geleden.REactie van Cris uit Bangkok liegt er niet om.
Hij stuurde foto’s van de vertrekken (de slaapzaal met stapelbedden en de wasruimten) gewoon op naar zijn Facebook account. Het zag er schoon maar wel heel basaal uit. Hij had drie medebewoners in een slaapzaal met 10 bedden. Het was dus niet ‘uitverkocht’. Een van zijn medebewoners zat er wel al enige maanden.

Met dank aan onze  sponsors

Brickhouse Inn/Goldsmid/Leeaya resort/ Fishing pool/ Comfort resort/Honnybee  3 sterren restaurant aan de straat/Bacpakers  bed and Breakfast/PC repair/Meetingpoint  biljartcafe

 

Als u reageerd bent u meteen fan.Bent u echter

tegen ons dan is er voor u de volgende  spreuk

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

lowy.cremers.senior@gmail.com

Inglish editioncrazy Gringo.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Monkey sandwich story seen from Gringo on Thailandblog
emailed by our moles

Photo plucked from the Internet!!!!!
So here you can see that tb is just about the reactions and advertising, they still lie when they whistle !!!
Really a sandwich monkey story and very little beats it. The photo accompanying this posting is even embarrassing and has nothing to do with the detention center.
I know that because a French colleague of mine bivouaced there a few years ago and a German acquaintance of mine bivouaced there for a few days and about 4 weeks ago. Cris’s action from Bangkok doesn’t lie.
He sent pictures of the rooms (the dormitory with bunk beds and the laundry rooms) just to his Facebook account. It looked clean but very basic. He had three inmates in a 10-bed dormitory. So it wasn’t “sold out.” One of his inmates had been there for several months.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord