Zo moeder zo dochter opgelicht 7 miljoen .Like mother like daughter: 7 miljoen.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

www.udonthaniweblog.nl

Ze kunnen niet meer om ons heen.

3000 volgers, eigen youtube kanaal,fb Lowy Cremers,google of youtube tik in Lowy Cremers 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van onze lezer Wim  de Helderziende. Roiet

 

7pm.jpg

 

Een moeder en haar dochter die een tarot-leeswinkel opende op een markt in Roi-Et in het noordoosten van Thailand, sloeg de jackpot toen een vrouw die net de dood van haar moeder had meegemaakt binnenkwam om haar fortuin te laten vertellen. Saisamorn, 48, vertelde “Sukjai” dat de dingen in haar leven verschrikkelijk waren en nog slechter zouden worden.

Vooral vatbaar omdat ze rouwde Sukjai vroeg wat ze moest doen om de pech te verzachten. Saisamorn zei dat er maar één manier was: betaal voor een speciaal ritueel. Het was niet nodig om persoonlijk aanwezig te zijn, het werd uitgelegd, geef me gewoon het geld en ik stuur je de foto’s als het klaar is.

 

Maar daar bleef het niet bij. Saisamorn bleef maar roepen dat de pech gewoon maar doorging tenzij er verdere maatregelen werden genomen. Sukjai – nu lijdend aan depressie – betaalde voortdurend. Ze nam afscheid met maar liefst 7.285.622 baht – allemaal overgeschreven op het account van Saisamorn’s dochter Sukanya, 19. Gisteren heeft de Crime Suppression Division Saisamorn, ook bekend als “Pa Mor”, in een dorp genaamd Ban Manao in de provincie Suphanburi ingehaald, waar zij en haar dochter werden gearresteerd op een bevelschrift wegens fraude.

Ze gaf toe dat ze al het geld van het slachtoffer had gepakt en zei dat het allemaal was uitgegeven aan twee auto’s, een uitbreiding van het huis in Roi-Et en online gokken.

 

Zowel moeder als dochter werden teruggebracht naar het noordoosten. INN meldde dat het paar vervolgd werd in Bang Plee nabij Bangkok voor twee nadelen die ze daar uitvoerden.

Maar de aanklachten werden ingetrokken nadat ze 50.000 baht en 170.000 baht aan hun slachtoffers hadden terugbetaald.

 

Met dank aan onze sponsors

Brickhous inn/Goldshop/Leeya Resort/Fishingpool/ChangThai resort/Meetingpoint poolcfe.Pc repair

Backpackers bed andbreakfast Honnybee.

 

scrol omlaag voor onze Engelstalige editie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Edition in Inglish

lowy.cremers.senior@gmail.com

Like mother like daughter: Tarot reading fraudsters hit the jackpot before arrest in 7 million baht con

 

7pm.jpg

 

 

A mother and her daughter who opened a tarot reading shop at a market in Roi-Et in north eastern Thailand hit the jackpot when a woman who had just experienced the death of her mother dropped in to have her fortune told.

Saisamorn, 48, told “Sukjai” that things were terrible in her life and were set to get even worse.

Especially susceptible because she was grieving Sukjai asked what she had to do to assuage the bad luck.

 

Saisamorn said there was only one way – pay for a special ritual to be conducted. There was no need to attend in person, it was explained, just give me the money and I’ll send you the pictures when it’s done.

But it didn’t end there.

Saisamorn kept calling saying that the bad luck was just going to go on and on unless further measures were taken. Sukjai – now suffering from depression – paid up continually.

 

She parted with a staggering 7,285,622 baht – all transferred to the account of Saisamorn’s daughter Sukanya, 19.

Yesterday the Crime Suppression Division caught up with Saisamorn also known as “Pa Mor” at a village called Ban Manao in Suphanburi province where she and her daughter were arrested on a warrant for fraud.

She admitted taking all the victim’s money and said it had all been spent on two cars, a house extension in Roi-Et and online gambling.

Both mother and daughter were taken back to the north east.

INN reported that the pair faced prosecution in Bang Plee near Bangkok for two cons they performed there. But charges were dropped after they paid back 50,000 baht and 170,000 baht to their victims.