Corona nieuws via udonthaniweblog.nl 26 doden 6 april 2020

www.udonthaniweblog.nl

De weblog voor iedereen

Ze kunnen niet meer om ons heen

3000 fans  email lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van onze man in Bangkok  Bangvanyong.

 

Thailand heeft maandag 51 nieuwe bevestigde gevallen van coronavirus geregistreerd – waaronder 13 gezondheidswerkers – en drie extra sterfgevallen op maandag, zei een gezondheidsfunctionaris.

Het totale aantal bevestigde infecties in het land bedraagt ​​nu 2220, met het cumulatieve dodental op 26.

Het aantal bevestigde nieuwe gevallen was precies de helft van de 102 die op zondag werden gemeld, en het laagste aantal nieuwe gevallen sinds 20 maart. Met beperkte tests is het onmogelijk te zeggen hoe snel en hoe wijdverspreid het nieuwe coronavirus zich daadwerkelijk verspreidt.

Door dat  bijna alle Thaise mensen  mondkapjes dragen  is het aantal  26 doden   op 70 miljoen  inwoners   gekomen.En  das  een uitstekend  resultaat.Uiteraard betreuren wij  de  slachtoffers ,we  zullen moeten afwachten  hoe lang het nog gaat duren.

Wij hebben veel respect voor de Thaise mensen die zich  in Udonthani goed aan  het  avondklok gebeuren houden, en mondkakjes dragen etc.

Dr Taweesin Visanuyothin, woordvoerder van het Centrum voor Covid-19 Situation Administration van de regering, zei dat het 24e overlijden een Thaise man van 28 jaar was die werknemer was bij een bedrijf in Bangkok. Een collega van zijn vrouw had eerder positief op de ziekte getest.

De man werd op 27 maart ziek met koorts, hoest en keelpijn. Hij bezocht eerst een privéziekenhuis in Bangkok en verhuisde daarna naar een ander ziekenhuis in de provincie Samut Prakan.

Derde dood van Covid-19 in Samut Prakan
Maandag: 51 nieuwe gevallen van coronavirus, 3 doden
Covid-19-percentages die tekenen van achteruitgang vertonen, zoals 102 gevonden gevallen

Zaterdag steeg zijn koorts tot 39,2 graden Celsius en daalde zijn zuurstofsaturatie in het bloed. Hij werd overgebracht naar een privéziekenhuis in Bangkok en stierf zaterdagavond laat.

De 25e dood was een zelfstandige Thaise man van 51 jaar die leed aan diabetes, hypertensie en obesitas. De man werd op 28 maart ziek en ging met hoesten, hoofdpijn en spierpijn naar een privé-ziekenhuis in Bangkok. Hij werd op 1 april opgenomen voor spierpijn en ademhalingsmoeilijkheden.

Hij werd gediagnosticeerd met ernstige longontsteking en afgelopen donderdag positief getest op Covid-2. Hij stierf op zaterdag.

Het 26e overlijden was een 59-jarige vrouwelijke verkoper die aan diabetes leed. Dr. Taweesin zei dat ze op veel locaties in Bangkok gokte en op 29 maart ziek werd.

Ze werd op 1 april opgenomen in een privéziekenhuis in Bangkok met ademhalingsmoeilijkheden, zuurstofarm bloed en ernstige longontsteking. Ze testte afgelopen donderdag positief op de ziekte en stierf op zaterdag.

“De laatste drie sterfgevallen waren van mensen onder de 60 jaar en een van hen was 28 jaar oud”, zei de woordvoerder van de regering.

The website in Dutch and also in Inglish.

Hij droeg geen mondkapje.

 

 

 

Met dank aan onze Sponsors

Scrol omlaag voor onze Engelse Edition.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition

 

Thailand has recorded 51 new confirmed coronavirus cases — including 13 health workers — and three additional deaths on Monday, a health official said.

Total confirmed infections in the country now stand at 2,220, with the cumulative death toll at 26.

The number of confirmed new cases was exactly half the 102 reported on Sunday, and the lowest number of new cases since March 20. With limited testing, it is impossible to say how fast and how widely the novel coronavirus is actually spreading.

Dr Taweesin Visanuyothin, spokesman of the government’s Centre for Covid-19 Situation Administration, said the 24th death was a Thai man aged 28 who was an employee at a company in Bangkok. A colleague of his wife had earlier tested positive for the disease.

The man fell sick on March 27 with a fever, cough and sore throat. He first visited a private hospital in Bangkok and then moved to another hospital in Samut Prakan province.

Third Covid-19 death in Samut Prakan

Monday: 51 new coronavirus cases, 3 deaths

Covid-19 rates showing signs of decline as 102 cases found

On Saturday his fever rose to 39.2 degrees Celsius and his blood oxygen saturation plunged. He was moved to a private hospital in Bangkok and died late Saturday night.

The 25th death was a self-employed Thai man aged 51 who suffered from diabetes, hypertension and obesity. The man fell sick on March 28 and went to a private hospital in Bangkok with coughing, headache and muscle pain. He was admitted on April 1 for muscle pain and breathing difficulties.

He was diagnosed with severe pneumonia and tested positive for Covid-2 last Thursday. He died on Saturday.

The 26th death was a 59-year-old female vendor who suffered from diabetes. Dr Taweesin said she gambled at many locations in Bangkok and fell sick on March 29.

She was admitted to a private hospital in Bangkok on April 1 with breathing difficulties, low blood oxygen and severe pneumonia. She tested positive for the disease last Thursday and died on Saturday.

“The last three deaths were of people under 60 years of age and one of them was 28 years old,” the government spokesman said.