Thailand geeft flinke kortingen op hoge electra nota,s ivb corona virus

Al 9 jaar de beste

Ze kunnen niet meer om ons heen  !!!!!

Ook in Engels.

Van de redactie.

 

 

Het kabinet keurde gisteren een voorstel goed om de elektriciteitsrekeningen terug te draaien in reactie op klachten die ze hadden laten stijgen als mensen thuis blijven als gevolg van de COVID-19 uitbraak.

De verlagingen, voorgesteld door het ministerie van Energie, zal van invloed zijn op meer dan 22 miljoen huishoudens en geldig zijn maart tot mei.

Geschokt door elektrische rekeningen, stay-at-home Thailand wil renteverlagingen

Zuinige huishoudens verbruiken onder de 150 eenheden van elektriciteit zal niet hoeven om iets te betalen. Degenen die meer dan 150 eenheden tot 800 eenheden verbruiken, betalen hetzelfde bedrag als hun februarifactuur.

Rekeningen voor huishoudens die tussen de 800 eenheden en 3.000 eenheden verbruiken, worden beoordeeld tegen het tarief van februari, maar betalen voor eventuele extra eenheden die in maart worden verbruikt tegen een tarief dat met 50% wordt verdisconteerd.

Elk huishouden met behulp van meer dan 3.000 eenheden betaalt februari factuur met extra eenheden in rekening gebracht tegen 70% van het normale tarief.

Degenen die al betaald hun maart rekeningen, die de meeste ontvangen vorige week, zal worden gecrediteerd het verschil.

De tariefsubsidie kost volgens minister van Energie Sontirat Sontijirawong naar schatting 23 miljard euro voor de periode van drie maanden.

Het pakket dekt echter geen elektrische rekeningen voor commerciële gebruikers. Sonthirat zei dat zijn ministerie en de bijbehorende autoriteiten hebben om meer informatie te verzamelen en de zaak verder te beraadslagen.

Wij van Udonthaniweblog  hopen  dat de mensen  nu dus compensatie op hun stroom rekening krijgen.

u kunt reageren op ons artikel via lowy.cremers.senior@gmail.com

Geschokt door elektrische rekeningen, stay-at-home Thailand wil renteverlagingen

Met dank aan onze sponsors.

scrol for  Inglish 

XXXXXXXXXXXXXXX

The cabinet yesterday approved a proposal to roll back electricity bills in response to complaints they had soared as people stay home due to the COVID-19 outbreak.

The reductions, proposed by Ministry of Energy, will affect more than 22 million households and be valid March to May.

Jolted by electric bills, stay-at-home Thailand wants rate cuts

Frugal households consuming under 150 units of electricity won’t have to pay anything. Those consuming over 150 units to 800 units will pay the same amount as their February bill.

Bills for households consuming between 800 units and 3,000 units will be assessed at February’s rate, but will pay for any additional units consumed in March at a rate discounted by 50%.

Any household using more than 3,000 units will pay February’s bill with additional units charged at 70% the normal rate.

Those who have already paid their March bills, which most received last week, will be credited the difference.

The rate subsidy is estimated to cost THB23 billion for the three-month period, according to Energy Minister Sontirat Sontijirawong.

The package, however, does not cover electric bills for commercial users. Sonthirat said his ministry and associated authorities have to collect more information and deliberate the matter further.

 Direction Lowy.