Geen nieuwe gevallen corona meer in Thailand.

Al 9 jaar de beste. met 3000 fans en eigen youtube kanaal en fb lowy Cremers  udonthani

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!!!

Van de redactie.  lowy.cremers.senior@gmail.com

Woordvoerder van de Task Force, Taweesilp Wissanuyothin, spreekt op een briefing van 27 april.

Voor het eerst sinds begin maart kondigden gezondheidsfunctionarissen vandaag aan dat er geen nieuwe infecties waren gevonden.

Samen met de aankondiging dat er voor een vierde achtereenvolgende dag geen extra sterfgevallen waren geregistreerd, hopen de nieuwsboeien dat de slechtste dagen achter de rug zijn, na 3.017 infecties en 56 dodelijke slachtoffers sinds januari.

Een dag nadat de premier de natie had verteld dat de noodmaatregelen na mei konden doorgaan, zei de woordvoerder van de COVID-19-taskforce, Taweesilp Wissanuyothin, dat het te vroeg was om weer een normale gang van zaken te verwachten.

‘Er kunnen meerdere dagen meldingen zijn van nul infecties, maar wie weet? Iemand heeft mogelijk contact met een patiënt, maar vertoont nog geen tekenen, ‘zei hij, verwijzend naar een recent recidief van infecties in Zuid-Korea, toegeschreven aan een asymptomatische drager die een pub bezocht.

De laatste keer dat er een dag voorbijging zonder dat er nieuwe gevallen werden geregistreerd, was 9 maart, toen er slechts 50 waren bevestigd. Hoewel de tests beperkt waren, hebben twee weken aan rapporten met één cijfer het optimisme en de inspanningen om de economie te heropenen aangewakkerd.

Er blijft een noodtoestand bestaan, samen met een avondklok en een reeks beperkingen die de bedrijfsvoering en reizen beperkten.

Met dank aan onze sponsors.

Scrol voor onze Engelse lezers naar omlaag.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

for our Inglish readers.

Task force spokesman Taweesilp Wissanuyothin speaks at an April 27 briefing.Task force spokesman Taweesilp Wissanuyothin speaks at an April 27 briefing.

For the first time since early March, health officials today announced no new infections had been found.

Along with the announcement that no additional deaths had been recorded for a fourth straight day, the news buoys hope that the worst days may be behind, after 3,017 infections and 56 fatalities were recorded since January.

A day after the prime minister told the nation that emergency measures could continue past May, COVID-19 task force spokesman Taweesilp Wissanuyothin said it was too soon to expect a return to business as usual.

“There may be reports of zero infections for several days, but who knows? Someone may be in contact with a patient but not be showing signs yet,” he said, citing a recent recurrence of infections in South Korea attributed to an asymptomatic carrier who visited a pub.

The last time a day passed with no new cases logged was March 9, when only 50 had been confirmed. While testing has been limited, two weeks of single-digit reports have fueled optimism and efforts to reopen the economy.

A state of emergency remains in place along with an overnight curfew and raft of restrictions limiting business operations and travel.