Waarschuwing tegen VPN met de naam Ultra VPN.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Al 9 jaar de beste

3000 fans,fb en eigen youtube kanaal.

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!!!

Ingekomen  email van J  uit  Han Thailand.

Geachte  redactie.

Schenk eens aan dacht aan   een firma die werktonder de naam Ultra VPN

.Blijf er weg !!!!!

Ze leveren een programma voor de pc waarmee je dan onherkenbaar en ontracebaar  alles kunt volgen via de door hen aangeboden vpn landen.

Maar  terwijl er  veelgoede vpn  firma,s zijn  valt deze enorm tegen.

Er hebben zich  bij ons al verschillende mensen beklaagt over de handels wijze van Ultra VPN.

Wat doen ze namelijk.

Ze verkopen mensen een vpn ,en beloven dat je dan  zo wat elke land   kan bekijken.

Zo kun je voetballen  en darten etc  dan bekijken .

Je  kijkt dan  met een gefingeerd ip adres en van uit een ander land.

Maar  normaal werkt elke vpn perfect,echter  Ultra VPN  haald als je eenmaal betaald hebt  diverse landen uit het bestand van je vpn.

Zo wordt je dus opgelicht.

Wil u een complete  vpn  installeren vraag dan van te voren  naar een lijst met de landen die zij je aanbieden.

En  ultra vpn betaald niks terug als er iets  door hun  fout gaat.

Weest dus gewaarschuwd voor  ULTRA VPN

De redactie  is het met de stelling eens:kijk uit welke vpn je kiets en blijf weg bij  Ultra vpn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

For our Inglish readers.

Dear editor. Give thought to a company that works under the name Ultra VPN .Keep away !!!!! They provide a program for the PC that allows you to track everything beyond recognition and untraceable through the VPN countries they offer. But while there are many good VPN companies, this is very disappointing.

Several people have already complained to us about the manner of Ultra VPN. What do they do. They sell people a vpn, and promise that you can see what every country can see. So you can watch football and darts etc. You then look with a fictitious IP address and from another country.

Normally, every VPN works perfectly, but Ultra VPN takes several countries from the file of your VPN once you have paid. So you will be ripped off. If you want to install a complete VPN, ask in advance for a list of the countries they offer you. And ultra vpn does not refund anything if something goes wrong. So be warned about ULTRA VPN The editors agree with

the statement: watch out which vpn you choose and stay away from Ultra vpn.