Je maakt wat mee in Thailand.Een verhaal uit de duizende over Thailand.

 

           

Al 9 jaar de beste

3000 fans.FB lowy Cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

 

Een bijdrage over wat kan je mee maken in Thailand? Door Helmi Verzandfoord uit Udonthani.

Belevenis met de nacht trein van Bangkok naar Udonthani.

We hadden meerdere verhalen gehoord dat de nachttrein een belevenis moest zijn dus ja dan wil je dat ook meemaken. Ons avondeten werd in onze wagen gebracht en zelfs ons bed werd voor ons opgemaakt. We voelden ons echt eerste klas reizigers. Ik mocht boven op het stapelbed!!

Dat duurde exact 5 minuten, toen toch maar lekker bij mijn vriend op de onderste verdieping. Wat een gewiebel haha. Ik lag nog geen minuut met mijn vriend samen in een bed gepropt, reden we over een bobbeltje of iets. BAM plat met mijn voorhoofd tegen de muur. Je kon me wegdragen, ik kwam niet meer bij. Wat een belevenis. Tja en toen moesten we naar het toilet. Mijn vriend eerst. Die kwam terug met de waarschuwing dat het toilet dus een soort  gat in de grond was  . Maar goed als je moet dan moet je. Hing ik daar in die beugels in een wiebelende trein. En ik scheet zo wat over mijn hakken,wat een vieze bedoening en dat in het jaar 2019.Toen begon het hard te regenen en na 1 kwatier stond de trein stil ,want de  rails stond  40 cm onder water.Toen hebben we 2 uur stilgestaan en ging het verder tjoeke tjoeke tjoek.

We  hebben er per trein 17 uur over gedaan .Verdere details zal ik jullie besparen.

Hier onder de Engelse editie.

Met dank aan de  sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition.

Night train experience from Bangkok to Udonthani.
Never again.!!!!!
We had heard several stories that the night train had to be an experience, so yes you want to experience that too. Our dinner was brought in our car and even our bed was made for us. We really felt like first class travelers. I was allowed on top of the bunk bed !!

 

That took exactly 5 minutes, then still nice with my friend on the bottom floor. What a wobble haha. I had been stuffed into a bed with my friend for less than a minute, we drove over a lump or something. BAM flat with my forehead against the wall. You could carry me away, I couldn’t recover. What an experience. Well and then we had to go to the toilet. My friend first.

 

He came back with the warning that the toilet was therefore a kind of hole in the ground. But if you have to then you have to. I hung there in those brackets on a wobbly train. And I farted a bit over my heels, what a dirty thing and that in the year 2019.Then it started to rain hard and after 1 kwatier the train stopped, because the rails were 40 cm under water.Then we stood still for 2 hours and it went on tjoeke tjoeke tjoek.

It took us 17 hours by train. I will spare you further details.

Our sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com