‘Thais-only’ policy is racisme, pure and simple.Thai politiek is racisme.

Al 9 jaar de beste

3000 fans.FB lowy Cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van Jaap de Racist Bangkok.

 

Dit kan niet ernstig zijn’ was mijn eerste reactie op nieuwsberichten die zeiden dat de Transport Company buitenlandse reizigers een verbod oplegt als maatregel om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Of is het misschien nepnieuws? Dergelijke nieuwsberichten zijn zelfs vreemd genoeg om in een ‘geloof het of niet’-kolom te horen.
Dus gisteren belde ik het callcenter van het bedrijf en de vrouwelijke telefoniste bevestigde zojuist met een simpel “ja”. Ze zei ook dat de rare regel gold voor alle expats die hier al decennia wonen.
‘Als ze buitenlanders zijn, kunnen ze niet in de bus stappen’, zei ze, waarbij ze eraan toevoegt dat alle passagiers een identiteitsbewijs moeten tonen om te bewijzen dat ze Thais zijn.
De informatieambtenaar zei dat dit het beleid van het bedrijf is en ze had geen idee wanneer het verbod zou worden opgeheven.

XXXXXXXXXXXXXXXX

InglishEdition

 

 

‘Thais-only’ policy is racism, pure and simple

This cannot be serious” was my initial reaction to news reports saying the Transport Company is imposing a ban on foreign travellers as a measure to curb the spread of Covid-19.

Or it might be fake news? In fact, such news reports are strange enough to belong in a “believe it or not” column.

So yesterday I telephoned the company’s call centre and the female operator just confirmed with a simple “yes”. She also said the weird rule applied to all expats who have been living here for decades.

“If they are foreigners, they cannot board the bus,” she said, adding the rule requires all passengers to show an identification card to prove they are Thai.

The information officer said it is the company’s policy and she had no idea when the ban would be lifted.