Je maakt wat mee in Udonthani.Met de Tuk-Tuk door de stad rijden.

         

Al jaren de beste weblog,met 3000 fans.

Ook met een Englishe  editie.

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!   

Een bijdrage van een lezer fan van ons Henkie  de Tjukkertjoek

De vraag is echter hoe je in deze stad, van A naar B komt? Het verkeer is één grote chaos en met een bus of taxi kun je er lang  overdoen voordat je op de juiste bestemming bent. De oplossing is simpel: met een tuktuk door Udonthani..

Een tuktuk: klein, wendbaar en snel en goedkoop.

Een tuktuk is het typische vervoersmiddel van Zuidoost-Azië. In feite is het niets meer dan een driewielige fietstaxi. De ervaring van het rijden in een tuktuk door het chaotische, Thaise verkeer is er echter een die je de rest van je leven zal bijblijven. Met gevaar voor eigen leven gooien de bestuurders van deze kleine en razendsnelle vervoersbakjes zichzelf tussen het stilstaande en soms zelfs rijdende verkeer. Een ritje in een tuktuk is nog spannender dan een ritje in de achtbaan!

Let op: belangrijke praktische info!

Het rijden in een tuktuk door Udonthani  is heel gewoon.. Comfort komt op de tweede plaats en het kost ongeveer evenveel als vervoer met de bus of taxi. Daarnaast moet je oppassen met de bestuurders van de tuktuk. Soms  proberen  ze vooral bij toeristen meer geld te vragen voor het ritje. Dit kan gemakkelijk, omdat de tuktuk niet beschikt over een meter zoals in een gewone taxi.

Maar je kan van te voren makkelijk afspreken wat  de rit je gaat kosten.

In Udonthani  kan je van af het vliegveld  tot aan het centum voor 120 thb  met de tuk mee.

Zorg er dus voor dat de omgeving en de indrukken van de stad je niet teveel afleiden en let ondertussen ook op de afstand!

En ben je in het Centrum van Udonthani kan je van daar uit voor 100 thb  naar de grote BC of naar de Makro  mee enkele rit 

Maar  je kan ook tegen de chauffeur zeggen blijf  maar wachten ik ga straks met je terug dan betaal je dus 2x 100 thb  voor een retour.

Wij zijn zelfs een keer  met een Tuk-Tuk  helemaal retour naar Cutjab geweest ,dat is  ongeveer 30 km.We betaalden  de vooraf  gesproken  prijs voor een retour met 4 personen  slechts netto 400 THB.

Met de Tuk-Tuk  mee rijden is gewoon  prima geregeld in Udonthani.

Als we ooit een avondje gaan stappen  hebben we een vaste Tuk chauffeur  we bellen hem en hij komt ons gaarne ophalen en veilig thuis brengen.

Met dank aan onze sponsors.

Hier onder staat de engels talige  website 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Onze Engelstalige editie

However, the question is how to get from A to B in this city? Traffic is sometimes chaos and a bus or taxi can take a long time to get to the right destination. The solution is simple: with a tuk-tuk by Udonthani ..
A tuk-tuk: small, agile and fast
A tuk-tuk is the typical form of transportation in Southeast Asia. In fact, it is nothing more than a three-wheeled bicycle taxi. However, the experience of driving a tuk tuk through the chaotic Thai traffic is one that will stay with you for the rest of your life. At the risk of their own lives, the drivers of these small and lightning-fast transport bins throw themselves between the stationary and sometimes even moving traffic. A tuk-tuk ride is even more exciting than a rollercoaster ride!
Note: important practical information!

Driving a tuk-tuk through Udonthani is very common .. Comfort comes second and it costs about the same as transport by taxi. In addition, you must be careful with the drivers of the tuk-tuk. Sometimes they try to charge more money for the ride, especially from tourists. This is easy, because the tuk-tuk does not have a meter like in a normal taxi.
But you can easily agree in advance what the ride will cost you.
In Udonthani you can take the tuk from the airport to the center for 120 thb.
So make sure that the surroundings and the impressions of the city do not distract you too much and meanwhile keep an eye on the distance!
And if you are in the Center of Udonthani you can go from there for 100 thb to the big BC or to the Makro one way.
But you can also say to the driver, just keep waiting, I will go back with you later, so you pay 2x 100 thb for a return.
We even once went Tuk-Tuk all the way back to Cutjab, which is about 30 km.We paid the pre-arranged price for a return with 4 people only 400 THB net.
And the driver waited for over 4 hours before we wanted to return to Udonthani.
Driving the Tuk-Tuk is just fine in Udonthani.
If we ever go out for an evening, we have a regular Tuk driver, we call him and he is happy to pick us up and bring us home safely.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com