Thailandweblogmet de meeste onzin verhalen. all nonsense thailandblog

www.udonthaniweblog.nl

3000 fans,bekend van google  titel de 1000 levens van Lowy Cremers.

Ze kunnen niet meer om ons heen.!!!!

Een bijdrage van een bloglezer van Thailand blog. Gringito de Maffo uit Hua-Hin

Hier zijn ze zo bang voor  concurentie  dat de ene noemde me  Jan Geluk de ander zei das Lowy Cremers.

Nu  ik heb al jaren de zelfde naam hoor Lowy Cremers Senior.

Maar ja ik hoef voor die zwetsers grootsprekers van Thailandblog niet te vrezen.

Zij bestaan uitdrukkelijk uit  reclame doelen en wij hebben  sponsors die voor ons  hebben gekozen.

En ze liegen  op tb nog als ze fluiten.

De bluf over we hebben elke maand 270.000 lezers  is ook achterhaald.

Ze gingen van 170.000 lezers in eens naar 270.000 lezers.

De telegraaf grootste krant van Nederland heeft 45.000 lezers  en  THB zegt er 275.000 te hebben.Das dus allemaal gelogen.

Zelfs de foto  van hun blog hebben z gepikt  van internet

En de naam van de beheerder was eerstKhun Peter want Heer Peter betekende maar daar is hijook van afgestapt  of was het niet zo een heer???

Maar wil je veel onzin lezen over emigratie en terugkeermogelijkheden dan volg je die Ron met zijn  verhalen over visa etc  iets wat elke ambasade en emigratie  je ook kan vertellen.

Onze weblog  is oncommercieel en zuiver een hobby weblog.

Wij bannen niemand om dat er een comma verkeerdstaat of een Hoofd letter te veel.

Het gaat bij ons om de inhoud en niet om aantal reacties.

Dus die lui van Thailandblog en hun demente schrijvers uit Nederland kunnen  mijn spreuk goed gebruiken.

 

Khun Peter zegt op zijn weblog.

Jan Geluk is Lowy Cremers uit Udon Thani die een behoorlijke dikke duim heeft waar hij vervolgens alles uitzuigt wat hij opschrijft. Je moet toch wel erg van het padje af zijn als je zelfs dit soort trieste dingen aangrijpt om zo maar iets te verzinnen.

Ik zal de moderator vragen er voortaan extra goed te kijken naar de reacties van de heer Geluk.

Ha ha  hij had me beter Lowy Geluk kunnen noemen  

Wij  hebben Fans en  mensen die tegen ons zijn.

Tegen Fans zeggen wij  ga zo door  we houden van u.

En tegen  mensen die tegen ons zijn  die 

raden we aan bij ons een tegeltje te

bestellen.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition

Here they are so afraid of competition that one called me Jan Geluk the other said das Lowy Cremers.
Now I have had the same name for years now Lowy Cremers Senior.
But yes I do not have to fear for those swept speakers of Thailand Blog.
They consist explicitly of advertising goals and we have sponsors who have chosen us.
And they still lie on tb when they whistle.
The bluff about we have 270,000 readers every month is also obsolete.

They went from 170,000 readers at once to 270,000 readers.

Even the photo of their blog stole from the internet
And the name of the manager was first Peter Peter because Lord Peter meant but he also left it or was it not a gentleman ???

all nonsense thailandblog.
But if you want to read a lot of nonsense about emigration and return options, you can follow that Ron with his stories about visas, etc. something that every embassy and emigration can also tell you.
Our weblog is uncommercial and purely a hobby weblog.
We do not ban anyone that there is a comma wrong or a capital letter too much.
We are concerned with the content and not with the number of responses.
So those people from Thailand blog and their demented writers from the Netherlands can use my spell well.

Khun Peter says on his weblog.

Jan Geluk is Lowy Cremers from Udon Thani who has a pretty big thumb where he then sucks out everything he writes down. You have to be very off the track if you even take these sad things to make up something.
I will ask the moderator to take a closer look at Mr Geluk’s reactions from now on.
Ha ha he should have called me Lowy Happiness
We have Fans and people who are against us.
To Fans we say keep it up we love you.
And against people who are against us who
we recommend having a tile with us
to order.

Those who speak behind my back are in the right place.
they can kiss my ass 

Thanks to our  Sponsors.

 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com