Een monnik geworden voor 7 jaren .Je kunt wat meemaken in Udonthani.

Monnik worden en na 7 jaar  uittreden Thailand.

3000 fans.

Ze  kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van Piedro  Monniksma Udonthani.

Een neef  van Honnybee  woonde samen in een huis langs  onzeredactie.

Ze waren allebei al over de 30 jaar .

En ze vochten elkaar soms het huis uit,konden niet door een deur naar binnen.

Toen zei  mijn lieve vrouw Honnybee  tegen de oudste van de 2broers waarom ga je niet een poosje in een tempel wonen  en dan kan je monnik worden.

Daar had deze jonge man wel zin in maar het ontbrak hem aan de financien om dus in te treden als monnik en een feestje voor de familie te geven.Dus dat heeft mijn lieve vrouw en enkele tantes toen geregeld en binnen 1 week was  hij monnik,sliep at en leerde de gezangen in de tempel

Mijn vrouw en zoon zocht hem regelmatig op en vertelde dan dat het erg goed ging met hem.

Toen hebben we ruim 5 jaar niks meer van hem gehoord en  het zevende jaar   deze maand December stond hij op eens voor onze deur met de mededeling ik heb nu lang genoeg geleerd etc ik ben weer uitgetrede.

We hebben hem toen onder gebracht in ons oude huis naast ons waar

Met dank aan onze sponsorsook de zoon van Honnybee woond.

En nu is het afwachten wat deze knaap gaat doen.Hij is al  opzoek naar werk geweest en de familie zal hem daarin helpen zeiden ze.

Hij heeft Engels geleerd  dus zal hij wel aan werk komen binnen korte tijd.

En nu hij geen monnik meer is zat hij al snel aan een biertje te lurken en vroeg mij of er nog gewillige vrouwen in de buurt waren ,dus zijn edele deel kon ook weer aan het werk  dacht ik toen..

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ambachtelijke oliebollen uit de keuken van Honnybee Cremers met appels.krenten etc.

U kunt tot 30 December  oliebollen reserveren 20 thb per stuk en ze dan 31 december afhalen  bij de redactie.

     lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Thanks to the Sponsors.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weblog in Inglish.

They can no longer ignore us.

A contribution by Piedro Monniksma Udonthani.

One of Honnybee’s cousins ​​lived together in a house along our editors.
They were both over 30 years old.
And they sometimes fought each other out of the house, couldn’t get in through a door.
Then my dear wife Honnybee said to the eldest of the 2 brothers why don’t you live in a temple for a while and then you can become a monk.
This young man was looking forward to that but he lacked the finances to become a monk and to throw a party for the family.So my dear wife and some aunts arranged that and within 1 week he was a monk, slept and learned the hymns in the temple

My wife and son visited him regularly and said he was doing very well.
Then we have not heard from him for over 5 years and the seventh year this month of December he suddenly stood at our door with the announcement I have now learned long enough etc. I have left again.
We then moved him to our old house next to our house
Thanks to our sponsors, the son of Honnybee also lived.

And now we have to wait and see what this boy will do, he has already been looking for work and the family will help him in that, they said.
He has learned English so he will find work in a short time.
And now that he is no longer a monk, he was soon drinking a beer and asked me if there were any willing women around, so his noble part could also go back to work, I thought then

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie