Cannabisgerechten eten in Thailand.Gefrituurde wietblaadjes. Het is uit het leven gegrepen.

Cannabis gerechten eten in Bangkok news van www.udonthaniweblog.nl

  • Welkom op udonthaniweblog.nl

    Udonthaniweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

  • Ook in de Engelse taal.

  • Ze kunnen niet meer om ons heen.

  • Eigen youtube kanaal,Tiktok,FB,Twitter etc etc.

  • De website  voor iedereen.

 

Een bijdrage van Sjonny Weedspeed   onze fan uit Bangkok.(bron internet)

Gefrituurde wietblaadjes geserveerd met pittige mangosalade, links, en sprankelend passievrucht vermengd met wietsap.
Gefrituurde wietblaadjes geserveerd met pittige mangosalade, links, en sprankelend passievrucht vermengd met wietsap.
“Deze vijf wietblaadjes… zouden ongeveer 0,7% THC moeten bevatten. Net genoeg om je in een goed humeur te brengen, ‘zei de restaurantmanager over het licht gehavende en gebakken groen dat over het bord viel.

Een goed humeur staat op het menu, slechts een paar uur buiten Bangkok, in wat weer een charmant en gezellig café aan de rivier lijkt te zijn, zij het een getransformeerd door de omarming van op cannabis gebaseerde wellness. Daar predikt Amara Akamanon de voordelen van een menu doordrenkt met ingrediënten die vorige maand nog crimineel waren.

Twee weken nadat de wet was gewijzigd om het merendeel van de marihuanaplant vrij te geven als illegaal, heeft Ban Lao Rueng (Storytelling House) in de stad Prachinburi zijn menu bijgewerkt met cannabisgerechten zoals het bord ’tempura-wiet’ en cannabissap- doordrenkte drankjes en pizzapizza.

Het restaurant is gehuisvest in een 71 jaar oud pand, twee uur rijden met de auto ten noordoosten van Bangkok, in een gebied dat al lang bekend staat om zijn meerjarige fruitsoorten, dat nu in de voorhoede van Thailand’s nieuwe green deal staat. Het ligt naast het Chaophraya Abhaibhubejhr-ziekenhuis, een bastion van traditionele Thaise geneeskunde dat 16 maanden geleden de eerste medische marihuanakliniek in Azië opende.

Patiënten volgen pijn, hopen naar de eerste marihuanakliniek in Thailand en Azië

Met bladeren van marihuanaplanten die in het ziekenhuis worden gekweekt – alleen door de overheid goedgekeurde faciliteiten kunnen dergelijke producten voorlopig verkopen – en een ander in de buurt van Khao Yai National Park, serveert het restaurant nu publieksvriendelijke gerechten met het soort knipoog-namen die je zou verwachten in een backpacker hostel.

Er is Smiley Tempura (THB120), die wordt geleverd met vijf gefrituurde cannabisbladeren en een pittige mangosalade. En wat is een beter alternatief voor oregano dan strengen cannabis op pizza? Diners kunnen de Good-mood Pizza (THB 60) bestellen, een Thaise versie die wordt geleverd in vier plakjes bestrooid met stukjes cannabis en gegarneerd met een marihuanablad.

Goedgehumeurde pizza

Moeten diners een aangewezen chauffeur hebben of helemaal per taxi reizen? Dat wil zeggen, zal het eten je laten vliegen? Het antwoord is nee. Tenzij het in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd, is het THC-gehalte voldoende voor een zachte buzz, maar zal je niet paranoïde of gestoord worden. (Voor het beste resultaat, ga met de tempura.)

Amara’s keuken maakt letterlijk ook sap van de voordelen van cannabis. Onder de kruidendranken bevinden zich de Good-mood Soda (op het thema ingaan?), Die voor THB 80 aankomt op een dienblad met sodawater en drie vloeibare shots – passievruchtensap, zoete siroop en rauw marihuanasap. Meng ze en giet het naar beneden. Bestel er nog een voor maximale wellness.

Het restaurant bevindt zich in een groot huis waar ooit een tandartspraktijk was gevestigd die vier jaar geleden voor algemeen nut werd geschonken aan de stichting van het ziekenhuis. Zo werd het Ban Lao Rueng, dat voor het eerst werd geopend in 2017 als een restaurant-slash-museum dat lokale kruiden en medicinale planten promoot.

Dit alles mogelijk maken was een maand geleden een formele aankondiging dat het grootste deel van de cannabisplant en zijn extracten zouden worden geschrapt als Klasse 5 gereguleerde stoffen. Daarmee werden de voorheen verboden schors, stengel, vezels, takken, wortels en bladeren legaal, terwijl bloemen en knoppen verboden terrein blijven.

Sprankelende passievrucht vermengd met wietsap.
Sprankelende passievrucht vermengd met wietsap.
De wet bepaalt ook dat de goederen alleen mogen worden gebruikt voor medische, academische of gezondheidsproducten, en alleen door mensen of organisaties met een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid. Chaophraya Hospital is een van hen, en dat betekent dat Ban Lao Rueng het enige restaurant is dat cannabisvoedsel serveert dat we kennen.

Het restaurant is van plan om in de nabije toekomst meer items te lanceren. Amara – je kunt haar maar beter “tante Pom” noemen – zei dat ze huiselijke troostmaaltijden zoals pad krapao bedachten, met natuurlijk meer dan alleen heilige basilicum in de mix.

De productie loopt nog steeds op en de laatste oogst zal niet eeuwig duren.

‘Ik moet snel komen voordat de materialen op zijn,’ zei ze.

Ban Lao Rueng ligt aan Namuang Road in de stad Prachinburi. Het is elke dag geopend van 10.00 tot 19.30 uur.

Conclusie van de redactie :

Thailand een  land van tegenstellingen,Van Laarhoven kreeg  lange  gevangenis straf en nu  verkopen ze  maaltijden met  cannabis  er in??

U mag reageren  via  email aan  www.udonthaniweblog.nl

  lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish website 

Weed is on the menu at Thailand’s first cannabis-cookin’ cafe

Deep-fried weed leaves served with spicy mango salad, at left, and sparkling passion fruit mixed with weed juice.

“These five weed leaves …  should contain around 0.7% THC. Just enough to get you in a good mood,” the restaurant manager said of the lightly battered and fried greenery spilling across the plate.

Good moods are on the menu just a couple hours outside Bangkok at what looks to be yet another charming and folksy riverside cafe, albeit one transformed by embrace of cannabis-based wellness. It’s there that Amara Akamanon preaches the benefits of a menu infused with ingredients that were criminal just last month.

Two weeks after the law was amended to declassify most of the marijuana plant as illicit, Ban Lao Rueng (Storytelling House) in Prachinburi city has updated its menu with cannabis dishes such as the plate of “tempura weed,” as well as cannabis juice-infused drinks and pot pizza.

The restaurant is housed in a 71-year-old residence two hours by car northeast of Bangkok in an area long known for its perennial fruit varieties that is now on the forefront of Thailand’s new green deal. Its next door to the Chaophraya Abhaibhubejhr Hospital, a bastion of traditional Thai medicine which 16 months ago opened Asia’s first medical marijuana clinic.

Patients follow pain, hope to Thailand’s – and Asia’s – 1st marijuana clinic

Photo: Ban Lao Rueng / Facebook

Using leaves from marijuana plants grown at the hospital – only government-approved facilities can sell such products for now – and another near Khao Yai National Park, the restaurant now serves crowd-pleasing dishes with the kind of wink-wink names you’d expect at a backpacker hostel.

There’s Smiley Tempura (THB120), which comes with five deep-fried cannabis leaves and a spicy mango salad. And what better oregano substitute than strands of cannabis on pizza? Diners can order the Good-mood Pizza (THB60), a Thai-style version that comes in four slices sprinkled with bits of cannabis and garnished with a marijuana leaf.

Good-mood Pizza“Good-mood Pizza.”

Should diners have a designated driver or travel all the way by taxi? That is to say, will the food send you flying? The answer is no. Unless consumed in great quantities, the level of THC is enough for a gentle buzz but not going to leave you paranoid or impaired. (For best results, go with the tempura.)

Amara’s kitchen is literally juicing the benefits of cannabis as well. Among the herbal drinks are the Good-mood Soda (catching onto the theme?) which, at THB80, arrives on a tray bearing soda water and three liquid shots – passionfruit juice, sweet syrup and raw marijuana juice. Mix ‘em up and pour it down. Order another for maximum wellness.

The restaurant sits in a large home that once housed a dental practice which was donated to the hospital’s foundation four years ago for public benefit. That’s how it became Ban Lao Rueng, which first opened in 2017 as a restaurant-slash-museum promoting local herbs and medicinal plants.

Making all this possible was a formal announcement one month ago that most of the cannabis plant and its extracts would be delisted as Class-5 controlled substances. With that, the formerly forbidden bark, stem, fibers, branches, roots and leaves became legal, while flowers and buds remain off-limits.

Sparkling passion fruit mixed with weed juice.
Sparkling passion fruit mixed with weed juice.

The law also specifies that the goods can be used only for medical, academic or health product use, and only by people or organizations licensed by the health ministry. Chaophraya Hospital is among them, and that means Ban Lao Rueng is the only restaurant serving cannabis food that we know about.

The restaurant plans to launch more items in the near future. Amara – you’d better just call her “Auntie Pom” – said they’re coming up with homey comfort food such as pad krapao with, of course, more than just holy basil in the mix.

Production is still ramping up and the last harvest won’t last forever.

“Gotta come quick before the materials run out,” she said. 

Ban Lao Rueng is located on Namuang Road in Prachinburi city. It’s open 10am to 7:30pm every day. 

Thanks to the sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com