Berichten en adviezen  voor nieuw komers als straks de  toelatingen weer hersteld zijn in Thailand.

 

Berichten en adviezen  voor nieuw komers als straks de  toelatingen weer hersteld zijn in Thailand.

    scam

Udonthaniweblog al ruim 10 jaar de beste weblog.

3000 fans,volgers via fb,youtube  tiktok,etc etc.

De weblog ook in een Engelse editie.

kijk op google naar de 1000 levens van Lowy cremers.

De web site voor iedereen  geen registratie,geen niets zeggende nieuwsbrief,iedereen kan reageren.redactie Lowy Cremers,beheerder,eigenaar,moderator,poortwachter  etc etc.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Gezien op hier is Thailand.

 

 

CAM EN ZWENDEL

OVERAL TER WERELD WORDEN TOERISTEN HELAAS OPGELICHT. OOK IN AMSTERDAM ZIJN VAKANTIEGANGERS REGELMATIG DE DUPE VAN LOUCHE TAXICHAUFFEURS. WIJ WILLEN JULLIE GRAAG WAARSCHUWEN VOOR SCAM IN THAILAND.

Toeristen zijn makkelijke prooien voor locals. Ze weten maar weinig van de cultuur, kennen de weg niet en zijn eenvoudig in de val te lokken. De zwendelaars zijn hier buitengewoon gewiekst in en weten vakantiegangers vaak op een hele slinkse wijze in de val te lokken.

VAAK IN BANGKOK

Scam in Thailand komt veel vaker voor dan je denkt. Vooral in Bangkok trappen toeristen dagelijks in de slimme trucs van de doorgewinterde locals. Een van de bekendste manieren om vakantiegangers geld uit hun zakken te troggelen, is door het aanbieden van ritjes in tuk tuks. Vooral in de toeristische gebieden – Nana, Asoke en rond Khao San Road – worden toeristen vaak aangesproken door tuk tuk-chauffeurs.

 

 

 

 

Voor een lachwekkend laag bedrag – en soms zelfs voor niets – bieden zij de onwetende buitenlanders een ritje voor een uur of langer aan langs allerlei bezienswaardigheden. Klinkt goed, toch? Wat de toeristen niet weten, is dat deze chauffeur in een complot zit. Al gauw merk je dat je langs kleermakers, juwelenwinkels en andere zaken gereden wordt. De chauffeur krijgt namelijk commissie voor mensen die hij daarheen brengt.

 

 

 

 

scamToeristen op weg naar een scam?

Wat nog erger is: als je als toerist daar iets koopt, dan betaal je standaard veel te veel. Bovendien wordt er psychisch zo vakkundig op je ingespeeld, dat je meestal wel overstag gaat om iets te kopen.

 

 

 

 

 

Er zijn meer manieren van scam in Thailand. Vaak zijn er taxi- of tuk tuk-chauffeurs die je vertellen dat het Grand Palace (het koninklijk paleis) op die bewuste dag gesloten is. Meestal voeren ze een boeddhistische dag op. Laat je niets wijsmaken: het paleis is iedere dag geopend! Trap hier dus niet in, want zij brengen je weliswaar naar een andere tempel, waar vervolgens weer mannetjes rondlopen die je van alles proberen te verkopen of aan te praten.

 

 

 

 

 

PINGPONGSHOWS

Ook de beroemde en beruchte pingpongshows zijn een onderdeel van scam in Thailand. Niet alleen in Bangkok, maar ook in Pattaya en op Phuket worden nieuwsgierige toeristen zo’n tent ingelokt. Zij hebben er veel over gehoord en willen het nu wel eens met eigen ogen aanschouwen. Ze bestellen een drankje en worden tijdens het vragen van de rekening geconfronteerd met een torenhoge rekening, omdat er allerlei ‘cover charges’ bij opkomen.

 

 

 

 

Vind je het te hoog en weiger je te betalen? Dan word je al gauw omsingeld door een groepje grote Thai. Betalen zul je! Er zijn bedragen bekend van meer dan 25 euro per biertje, ga hier dus niet heen.

JETSKI-SCAM

 

 

 

 

Als je denkt dat dit alles is wat betreft scam in Thailand… Er komt nog meer zwendel voor. Ben je in Pattaya of op Phuket en loop je over het strand? Gegarandeerd dat je wordt aangesproken door een jetski-verhuurder. Of jij een half uurtje op zijn jetski wilt varen op de zee. Leuk, toch?

 

 

 

 

scamJetski scam in Pattaya.

Wat veel toeristen niet weten, is dat ook dit zwendel in Thailand is. Er zijn verhalen van huurders die een half uurtje later terug kwamen en ineens geconfrontreerd werden met een schade op de jetski. Terwijl zij niets geraakt hadden onderweg. Toch? De vakantieganger gaat twijfelen aan zichzelf en raakt in discussie met de verhuurder, die een absurd hoog bedrag vraagt als schadevergoeding. Dat kan in de honderden euro’s lopen.

 

 

 

 

 

In sommige gevallen biedt de verhuurder aan om de politie erbij te halen. Eerlijk genoeg, zo lijkt het. Maar wat de toerist niet weet, is dat deze agenten ook in het complot zitten en meedelen in de ‘winst’. Als je dus een jetski wilt huren, laat dan van tevoren merken dat je op de hoogte bent van deze oplichtingpraktijken. Loop zelf tien keer om het apparaat heen en maak desnoods foto’s. Geef verder nooit je paspoort af tijdens de verhuur. Een kopie is voldoende.

 

 

 

 

 

 

Onze tip: Thai spreken westerlingen nooit uit zichzelf aan. Doen ze dat wel? Dan is de kans heel erg groot dat ze iets van je willen – geld dus! Bedank vriendelijk en lach daarbij. De bewuste persoon weet dan al genoeg…

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Inglish weblog udonthani

TOURISTS ARE UNFORTUNATELY RISKED ALL OVER THE WORLD. ALSO IN AMSTERDAM, HOLIDAY-GOERS ARE REGULARLY THE DUPE OF LOUCHE TAXICHAUFFEURS. WE WOULD LIKE TO ALERT YOU ABOUT SCAM IN THAILAND. Tourists are easy prey for locals. They know little about the culture, do not know the way and are easy to trap. The swindlers are extraordinarily savvy about this and often manage to trap holidaymakers in a very devious way. OFTEN IN BANGKOK Scam in Thailand is much more common than you think.

Especially in Bangkok, tourists fall into the clever tricks of the seasoned locals every day. One of the best-known ways to cash in on vacationers is by offering rides in tuk tuks. Especially in the tourist areas – Nana, Asoke and around Khao San Road – tourists are often approached by tuk tuk drivers. For a laughably low price – and sometimes even for nothing – they offer the ignorant foreigners a ride for an hour or more to all kinds of sights. Sounds good, right?

What the tourists don’t know is that this driver is in a conspiracy. You soon find yourself being driven past tailors, jewelery shops and other things. The driver receives a commission for people he brings there. Tourists headed for a scam? What is even worse: if you as a tourist buy something there, you pay way too much by default. Moreover, you are so skilfully played on psychologically that you usually decide to buy something. There are more ways of scam in Thailand. Often there are taxi or tuk tuk drivers who will tell you that the Grand Palace (the royal palace) is closed on that particular day. Usually they perform a Buddhist day. Don’t be fooled: the palace is open every day! So do not fall for this, because they will take you to another temple, where then again men walk around who try to sell or talk you into everything.

PING PONG SHOWS The famous and infamous ping pong shows are also part of scam in Thailand. Not only in Bangkok, but also in Pattaya and Phuket curious tourists are lured into such a tent. They have heard a lot about it and now want to see it with their own eyes. They order a drink and while asking for the bill, they are confronted with a sky-high bill, because all kinds of “cover charges” arise. Do you think it is too high and do you refuse to pay? Then you will soon be surrounded by a group of great Thai. You will pay!

Amounts of more than 25 euros per beer are known, so don’t go here. JETSKI SCAM If you think this is all about scam in Thailand … There are more scams to come. Are you in Pattaya or Phuket and are you walking on the beach? Guaranteed that you will be approached by a jet ski rental company. Whether you want to sail on his jet ski on the sea for half an hour. Nice is not it? Jet ski scam in Pattaya. What many tourists don’t know is that this too is a scam in Thailand. There are stories of tenants who came back half an hour later and were suddenly confronted with damage to the jet ski. While they had not hit anything on the way. However? The holidaymaker starts to doubt himself and gets into a discussion with the landlord, who asks an absurdly high amount as compensation. That can run into the hundreds of euros. In some cases, the landlord offers to call the police.

Fair enough, it seems. But what the tourist does not know is that these agents are also in the plot and share in the “profit”. So if you want to rent a jet ski, make sure you know in advance that you are aware of these scams. Walk around the device ten times and take photos if necessary. Never hand over your passport during the rental. One copy is sufficient. Our tip: Thai never speak to Westerners on their own. Do they? Then there is a very good chance that they want something from you – money! Kindly give thanks and laugh. The conscious person already knows enough …

Thanks to the sponsors .

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

email lowy.cremerssenior@gmail.com.