Chinese racket keert terug op aarde in vrije val.Het is uit het leven gegrepen Nr 117

Al 10 jaar de beste weblog ook in Engelse taal.

3000 fans/volgers altijd  het eerste met nieuws,

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Bangkok man Eduard Rocket.(bron  internet news)

 

 

 

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het publiek verzekerd dat het puin van een grote raket die vandaag de atmosfeer opnieuw binnenkomt, waarschijnlijk geen schade zal aanrichten. Ze zeiden dat het grootste deel van de Chinese raket bij terugkeer zal worden verbrand. De Long March 5B-raket verliet de aarde op 29 april en lanceerde vanaf het eiland Hainan in China.

Deze lancering was het eerste deel van een 11-delige missie om China’s eigen ruimtestation in een baan om de aarde te bouwen. De Long March 5B-raket droeg een onbemande Tianhe-module als zijn lading, het eerste deel van vele dat samen in de ruimte werd gebouwd. Als het is bevestigd als onderdeel van een permanent Chinees ruimtestation, zal het dienen als woonruimte voor toekomstige astronauten.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken verzekerde dat China de reis van de raket nauwlettend in de gaten houdt en dat de meeste delen van het ruimtevaartuig zouden verbranden bij terugkeer. Het lijkt erop dat puin in de internationale oceanen terechtkomt en de kans op schade op het droge wordt als extreem laag beschouwd.

 

 

 

De terugkeer is gepland voor vandaag, maar het exacte pad van het raketafval kon niet volledig van tevoren worden bepaald. Het Amerikaanse leger kondigde eerder deze week aan dat de raket zou worden gevolgd door US Space Command en noemde het een ongecontroleerde re-entry. Statistisch gezien is de kans het grootst dat het puin ergens in een oceaan valt, aangezien de aarde voor 70% bedekt is met water, maar een astrofysicus aan Harvard zei tegen Reuters dat er een kans is dat stukken niet volledig zouden verbranden en op vaste grond zouden landen.

 

 

 

 

Terwijl de raket met hypersonische snelheid in de atmosfeer van de aarde scheurt, zou het meeste puin snel worden verbrand door de warmte die wordt gegenereerd door de terugkeer. Maar een andere Chinese Long March 5B-raket viel vorig jaar in mei 2020 op de aarde en sommige delen raakten land en veroorzaakten schade aan enkele gebouwen in Ivoorkust.

 

 

 

 

Projecties op basis van het huidige baanpad leverden zeer brede resultaten op, waarbij puin mogelijk ergens tussen noordelijke steden als Beijing, Madrid of New York terechtkwam, naar steden zo ver naar het zuiden als Wellington, Nieuw-Zeeland of Zuid-Chili. Voorlopig lijkt Thailand veilig voor Chinees puin terwijl ze zich voorbereiden op hun eigen ruimteprogramma’s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition

 

A Chinese Foreign Ministry spokesperson has assured the public that the debris from a large rocket re-entering the atmosphere today is not likely to do any harm. They said the majority of the Chinese rocket will mostly be burned up on re-entry. The Long March 5B rocket left the Earth on April 29th, launching from Hainan island in China.

This launch was the first part of an 11 part mission to construct China’s own space station in Earth orbit. The Long March 5B rocket was carrying an unmanned Tianhe module as its payload, the first part of many to be constructed together in space. When attached as part of a permanent Chinese space station, it will serve as living quarters for future astronauts.

 

 

 

 

The Foreign Ministry spokesperson reassured that China is monitoring The rocket’s journey very closely and that most parts of the spacecraft would burn up on re-entry. Any debris looks likely to land in international oceans, and the chances of damage being done on dry land is considered to be extremely low.

The re-entry is scheduled for today but the exact path of the rocket debris could not be completely determined in advance. The US military announced earlier in the week that the rocket would be tracked by US Space Command, calling it an uncontrolled re-entry. Statistically speaking, the debris is most likely to fall into an ocean somewhere as the Earth is 70% covered by water, but an astrophysicist at Harvard commented to Reuters that there is a chance that pieces would not burn up completely and would land on solid ground.

As the rocket tears at hypersonic speed into the Earth’s atmosphere, most debris would be quickly incinerated by the heat generated from the re-entry. But another Chinese Long March 5B rocket fell to Earth last year in May 2020 and some parts did hit land, doing damage to some buildings in the Ivory Coast

 

Projections based on the current orbit path yielded very broad results, with debris possibly landing anywhere in between Northern cities like Beijing, Madrid, or New York, to cities as far south as Wellington New Zealand or southern Chile. For now, Thailand seems safe from Chinese debris as they prepare for their own space programs.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Thanks to the sponsors.

 

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.