Thaise vrouwen verhuren zich als neppartner.Het is uit het leven gegrepen Nr 122

3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Ook in het Engels

 

 

 

Thaise vrouwen verhuren zich als neppartner

 

 Volgens de Thaise wet zijn mannen en vrouwen gelijk. Toch weerklinkt alom het aloude gezegde dat mannen de voorpoten van de olifant zijn en vrouwen de achterpoten. De man geeft leiding en slingert z’n slurf. De vrouw volgt en draagt de zwaarste lasten. Maar opeens zetten goed opgeleide jonge vrouwen massaal de hakken in het zand.

Ze trouwen later en scheiden sneller – dat tonen de jongste statistieken. ‘We hebben geen zin in die door hun moeders verwende mannen’, zegt de 29-jarige juridisch medewerkster Bee. ‘We trouwen alleen als we zeker weten dat een jongen zich weet te gedragen. Ook na de huwelijksvoltrekking. Nou, dan vallen er veel af!’

Bee behoort tot de omvangrijke, eerste generatie vrouwen uit de Thaise middenklasse met voldoende inkomsten om onafhankelijk te zijn. Volgens het Institute of Development zijn ze tegen de dertig en ‘financieel in staat de respectloosheid en het huiselijk geweld te ontlopen waarmee veel van hun moeders moesten leven. Ze hebben ook geen kinderen nodig als garantie voor een verzorgde oude dag.’

Thailand verandert snel. De invoering van twaalf jaar gratis onderwijs werpt haar eerste vruchten af. Universiteiten puilen uit, vooral met meiden. En masse verhuizen ze naar metropool Bangkok om in kantoorkolossen geld te verdienen. Internet en globalisering slechten er tot voor kort onneembare culturele grenzen. Volgens verkennend onderzoek van de Thammasat Universiteit trouwen vrouwelijke afgestudeerden vaker een jonge buitenlandse expat.

Bee is gelukkig met haar Britse man, die ze via het werk ontmoette. ‘Die weet hoe je vrouwen moet behandelen. Daar kunnen Thaise mannen veel van leren. Maar vertel het je lezers goed: we trouwen buitenlanders niet om hun geld. We zijn geen “mia farang” – geen arme Thaise vrouw, die de eerste de beste oude westerse toerist om z’n geld aan de haak slaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de nog steeds patriarchaal

 ingestelde jonge Thaise man wordt het lastiger om een ‘goede vrouw’ te vinden. ‘Thuis denken ze dat er iets mis met je is’, zegt de IT-chef Ping. ‘En op kantoor krijg je geen promotie, omdat je tijdens diners niet imponeert met een mooie dame aan je zijde.’

Zo’n drieduizend vrouwelijke afgestudeerden spelen daar handig op in: ze verhuren zich via een nu al succesvolle, net opgerichte organisatie als partner op niveau voor familie- en zakenbijeenkomsten. Of voor party- en restaurantbezoek. Voor de rest moeten ze elders zijn, weet Bee van een vriendin. ‘Het is een dure leerschool voor de heren.’

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

inglish Weblog.

They get married later and divorce faster – the latest statistics show. “We don’t want those mothers spoiled men,” said 29-year-old legal assistant Bee. “We only get married when we know for sure that a boy knows how to behave. Even after the wedding. Well, then a lot of them fall off! ” Bee belongs to the large, first generation of Thai middle-class women with sufficient income to be independent. According to the Institute of Development, by their thirties and “they will be financially able to avoid the disrespect and domestic violence that many of their mothers had to live with. They also don’t need children to guarantee a well-groomed old age. ” Thailand is changing rapidly. The introduction of twelve years of free education is bearing fruit. Universities are bulging, especially with girls. They move en masse to the metropolis of Bangkok to earn money in office colossuses. Until recently, the Internet and globalization were breaking down impregnable cultural boundaries. According to exploratory research from Thammasat University, female graduates are more likely to marry a young foreign expat. Bee is happy with her British husband, whom she met through work. “He knows how to treat women. Thai men can learn a lot from that. But tell your readers right: we don’t marry foreigners for their money. We are not “mia farang” – not a poor Thai woman who hooks up with the first old western tourist for his money. ” For the still patriarchal young Thai man, it is more difficult to find a “good wife”. “At home they think there is something wrong with you,” said IT chief Ping. “And you don’t get a promotion at the office, because you don’t impress with a beautiful lady by your side at dinner parties.” About three thousand female graduates are cleverly responding to this: they hire themselves out as a high-level partner for family and business gatherings through an already successful, newly established organization. Or for party and restaurant visits. For the rest they have to be elsewhere, Bee knows from a friend. “It is an expensive school for the gentlemen.”

Met dank aan the sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.