Thailand overweegt 50.000 gevangenen vrij te laten ivb Covid . Het is uit het leven gegrepen Nr 132

Al 10 jaar de beste  weblog. met 3000fans/Volgers

Ook een Engelse editie

Een bijdrage van onze misdaad man AkCapone uit Bangkok.

Thailand overweegt 50.000 gevangenen vrij te laten terwijl Covid gevangenissen treft

21 mei 2021, 13.10 uur GMT + 7
Gevangenisclusters komen naar voren als een uitdaging om uitbraken in te dammen
Thaise Covid-gevallen verviervoudigen sinds de derde golf in april begon

 

 

 

 

Thailand, dat al te maken heeft met de ergste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de pandemie, overweegt de gevangenispopulatie met maar liefst 16% te verminderen om de snelle verspreiding van infecties onder gevangenen en werknemers in overvolle faciliteiten tegen te gaan.

 

 

 

Er zijn meer dan 10.000 nieuwe Covid-19-gevallen gemeld in ongeveer een dozijn dicht opeengepakte Thaise gevangenissen. Deze nieuwste clusters hebben het aantal dagelijkse gevallen in het land de afgelopen week naar recordhoogtes gestuwd, waaronder op maandag, toen meer dan tweederde van de 9.635 besmettingen in gevangenissen werden gemeld, zo bleek uit officiële gegevens.

 

 

 

 

De uitbraak in het correctionele systeem weerspiegelt de omstandigheden in veel delen van de metropool Bangkok, waar infecties zich snel hebben verspreid in dichte sloppenwijken, overvolle bouwplaatsen en zelfs een complex van overheidswoningen. Het trage vaccinatiesnelheid heeft de uitdaging voor de autoriteiten vergroot.

 

 

 

 

 

 

“Als we niet genoeg vaccins kunnen krijgen of als we de verspreiding niet snel kunnen beheersen, zullen we moeten nadenken over het verminderen van het aantal gevangenen in het systeem door vervroegde vrijlating”, aldus minister van Justitie Somsak Thepsuthin. “Ze zitten al vast. Ze zouden niet meer moeten lijden. “

 

 

 

 

De meeste opgesloten
Thailand heeft ’s werelds negende hoogste aantal gevangenen per hoofd van de bevolking

Bron: World internet

Gevangenisbevolking per 100.000 mensen

 

 

 

 

 

 

 

Bij ongeveer 311.000 gevangenen zijn de Thaise gevangenissen 5% boven de officiële capaciteit. Meer dan 80% van de gevangenen wordt beschuldigd van overtredingen van verdovende middelen. Het ministerie van Justitie onderzoekt een speciaal programma voor vervroegde vrijlating voor ongeveer 50.000 gedetineerden, waaronder het gebruik van elektronische controlesystemen en aanpassing van criteria.

Somsak zei echter dat de huidige prioriteit van het ministerie het toedienen van vaccins aan gevangenen en correctionele officieren is om infecties te verminderen. Op de langere termijn zullen de drugswetten in Thailand worden gewijzigd om kortere gevangenisstraffen voor kleine vergrijpen mogelijk te maken en om meer te focussen op rehabilitatie, wat de overbevolking zal verminderen en de kosten zal verlagen, zei hij.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish editie

 

 

 

 

Thailand Considers Releasing 50,000 Inmates As Covid Hits Prisons

Thailand, already facing its worst coronavirus outbreak since the start of the pandemic, is considering cutting its prison population by as much as 16% to counter the rapid spread of infections among inmates and workers in overcrowded facilities.

 

More than 10,000 new Covid-19 cases have been reported in about a dozen densely-packed Thai prisons. These latest clusters have pushed the country’s daily case count to record highs twice in the past week, including on Monday when more than two-thirds of the 9,635 infections were reported in prisons, official data showed.

The outbreak in the correctional system reflects conditions in many parts of metropolitan Bangkok, where infections have spread quickly in dense slums, crowded construction sites and even a government-housing complex. The slow rate of vaccinations has added to the challenge facing authorities.

 

“If we can’t get enough vaccines or if we can’t contain the spread quickly, we’ll have to think about reducing the number of inmates in the system through early release,” according to Justice Minister Somsak Thepsuthin. “They’re already incarcerated. They shouldn’t have to suffer more than that.”

Most Incarcerated

Thailand has the world’s ninth highest number of prisoners per capita

Source: World Prison Brief

Prison population rate per 100,000 people

 

 

At about 311,000 inmates, Thai prisons are running 5% above official capacity. More than 80% of those incarcerated face charges for narcotics violations. The Justice Ministry is looking at a special early-release program for about 50,000 inmates, that could include the use of electronic-monitoring systems and adjustment of criteria.

However, Somsak said that the ministry’s current priority is to administer vaccines to inmates and correctional officers to cut infections. In the longer term, Thailand’s drug laws will be changed to allow shorter jail sentences for minor offenses and to focus more on rehabilitation, which will reduce overcrowding and reduce costs, he said.

Thanks to the   sponsors.

 

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.