Bed and Breakfast reservering minimaal 14 dagen van te voren bij Honnybee in Udonthani 12 Euro per dag ..Het is uit het leven gegrepen. Nr 151

Al 10 jaar de beste weblog.

3000 Fans/Volgers

 

Ze kunnen om ons niet meer heen.

 

Een bijdrage van redactie.

Lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Ludovicuswcremers80@gmail.com

 

 

 

 

CORONAVIRUS – De toestand in Thailand

Bericht gezien op Internet.

Of het op waarheid berust  wij weten het niet,omdat er elke dag iets  kan veranderen .

Dit is Thailand. !!!!!

 

 

Alles op afspraak te leveren viawww.udonthaniweblog.nl

1. Algemene toestand

Tot op heden bleef Thailand grotendeels gespaard van een grootschalige Covid-19-uitbraak. Er waren twee -naar internationale normen- kleine golven, maar sinds begin april 2021 wordt Thailand getroffen door een derde golf, die ernstiger is. De laatste week werden tussen de 2000 en 3000 nieuwe dagelijkse gevallen geteld. Bangkok is ditmaal ook het centrum van de uitbraak en voor de eerste keer lijkt iedereen ook mensen te kennen die positief zijn. In allerijl worden veldhospitalen ingericht, die na enkele dagen al volzet zijn en wordt er nu ook uitgeweken naar leegstaande hotels. Verontrustend is ook de zeer jonge gemiddelde leeftijd van de besmette personen (29 jaar). In totaal staat de teller in Thailand nu op ongeveer 62.000 gevallen en 178 overledenen. De derde golf is, op vlak van aantal besmettingen, na enkele weken al groter dan de eerste twee golven samen

Een update van de cijfers kan gecheckt worden op de website van het Thaise Department of Disease Control.

Sinds 26 maart 2020 is een Emergency Decree van kracht. Voor buitenlandse bezoekers -zeker voor zakenreizigers die voor een korte periode naar het land wensen te komen- is het moeilijk tot onmogelijk om nog naar Thailand te reizen. Geleidelijk aan worden de regels hierrond wel versoepeld en zijn de grenzen open voor bepaalde categorieën van buitenlandse reizigers, mits toestemming van de Thaise ambassade: personen op uitnodiging van de overheid, ouders, echtgenoten en kinderen van een Thaise onderdaan, personen met een geldige werkvergunning en hun gezinsleden, personen met een geldige verblijfsvergunning, studenten aan erkende onderwijsinstellingen en hun ouders, personen die een medische behandeling ondergaan in Thailand en hun begeleiders, diplomaten en hun gezinsleden.  Een nieuw ingevoerd schema voor lange termijn toeristen, het Special Tourist Visa (STV), geeft ook aan mensen die van plan zijn voor een langere termijn naar Thailand te komen, de mogelijkheid om te reizen. Ook Belgen kunnen vandaag gebruik maken van dit schema. De procedure is echter zwaar, inclusief voorleggen van negatieve coronatest, expliciet document met toestemming van de Thaise ambassade in Brussel, en verplichte hotelquarantaine van 12 dagen bij aankomst in Thailand.

De meest recente informatie i.v.m. de afreismogelijkheden voor reizigers uit België kan nagelezen worden op de website van de Thaise Ambassade in Brussel.
Daar vindt u ook meer informatie over de exacte procedure voor de verschillende categorieën. De situatie verandert constant (zo wordt de duur van de verplichte hotelquarantaine binnenkort terug verlengd).

Gewone lijnvluchten mogen nog steeds niet op Thailand vliegen, maar in realiteit is de situatie momenteel wel veel soepeler dan in het begin van de epidemie. Veel luchtvaartmaatschappijen mogen momenteel semi-commerciële vluchten inleggen. In werkelijkheid zijn dat gewone commerciële vluchten met dit grote verschil dat enkel passagiers zullen toegelaten worden die vallen onder de hierboven genoemde toegelaten categorieën, die hun quarantainehotel geboekt en betaald hebben, een negatieve covid-test kunnen voorleggen, én een expliciete toestemming hebben van de Thaise Ambassade. Deze vluchten kunnen rechtstreeks geboekt worden, maar het heeft geen zin dit te doen wanneer je niet aan deze voorwaarden kunt voldoen. Voor zakenreizigers is dit dus nog altijd geen optie.

2. Voorzorgsmaatregelen

Sinds 26 maart 2020 is een Emergency Decree van kracht (minimaal tot eind mei 2021).

Onder de nieuwe derde golf neemt de overheid terug enkele ingrijpende maatregelen. Sommige maatregelen gelden voor het gehele land, anderen verschillen per provincie. Reizen binnen het land wordt sowieso afgeraden. Voor wie wel reist, is het essentieel om na te gaan wat de huidige voorwaarden zijn. Dit zal afhangen van de provincie van bestemming, maar ook van de provincie van oorsprong. Ook reizigers binnen Thailand worden op deze manier soms onderworpen aan quarantaine en/of covid-test bij het reizen naar een andere provincie.

De situatie in Bangkok is op dit moment ((28 april 2021) : restaurants zijn nog steeds open. Ze moeten wel om 21.00 uur sluiten en mogen geen alcohol serveren. Winkels zijn nog open (met temperatuur opname en verplichte registratie bij aankomst), openbaar vervoer functioneert nog normaal; scholen zijn terug over gestapt op online learning; bars en andere entertainment plaatsen zijn dicht. Hou er rekening mee dat er een algemene mondmaskerplicht is buitenshuis. Wie betrapt wordt zonder masker, riskeert een boete van 20.000 baht. Dit geldt zelfs voor wie zich met de eigen auto verplaatst maar minimaal 1 andere persoon in de wagen heeft.

3. Exitstrategie

Voorlopig is het nog koffiedik kijken wanneer buitenlandse bezoekers, in het bijzonder de zakenreizigers en toeristen die voor een kortere termijn naar Thailand willen komen, terug welkom zullen zijn. De Thaise publieke opinie is geen voorstander van het snel terug openen van de grenzen; aan de andere kant is er de economische noodzaak om bezoekers terug te verwelkomen gezien de grote afhankelijkheid van het toerisme. Bilaterale gesprekken over mogelijke ’travel bubbles’ met andere landen hebben voorlopig nog niet tot resultaten geleid.

Voor de derde golf verliep alles terug zo goed als normaal in Thailand, met het grote verschil dat dit zonder buitenlandse toeristen was. De uitbraak van de nieuwe golf in april heeft echter serieus roet in het eten gegooid. Het valt af te wachten hoe snel de maatregelen effect zullen hebben en deze nieuwe uitbraak onder controle is. De plannen om later dit jaar Thailand terug op grotere schaal te openen voor toeristen worden met de dag helaas minder realistisch.

4. Economie

a. Economische impact

De economische impact op langere termijn is aanzienlijk. Al vóór de coronacrisis was Thailand in woelig economisch vaarwater terecht gekomen. De economische groei in 2019 was de laagste in 5 jaar, onder andere door de groeivertraging in China. In 2020 kelderde de economie met 6,1%. Toch was dit cijfer iets beter dan wat analisten in eerste instantie hadden gevreesd. Niettemin is Thailand de zwaarst getroffen economie in heel het Verre Oosten. Oorspronkelijk werd een mooi herstel verwacht voor 2021, maar met de tweede en derde virusgolf zijn deze cijfers ondertussen serieus naar beneden bijgesteld. Nu gaat men nog uit van een groei van maximaal 2-3%.

Thailand lééft van het toerisme. Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld. Voor 2020 werden in Thailand 40 miljoen toeristen voorspeld. Het zijn er uiteindelijk 6-7 miljoen geworden, en dit allemaal in de periode januari-maart. Sinds dan zijn er amper nog toeristen het land binnen gekomen, en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen. Thailand lijkt niet gehaast om voor het winterseizoen 2021 (dus ten vroegste vanaf oktober 2021) de grenzen te openen. Gezien 1 op 6 Thais in de toerismesector werkt, zal dit een enorme impact hebben op werkgelegenheid, inkomsten en lokale consumptie. Gedeeltelijk probeert men dit op te vangen door binnenlands toerisme te promoten (waarbij aan Thais cash vouchers en kortingen worden gegeven), maar dit levert niet het succes op waarop men had gehoopt.

De productiesector heeft dan weer te kampen met onderbrekingen in de supply chain (vooral van tijdelijke aard in het begin van de pandemie) en een drastische daling van de vraag, zowel in binnen- als buitenland (structureel). Export, een belangrijke motor van de Thaise economie, krijgt hierdoor ook klappen.

b. Handelsbelemmeringen

Thailand stelde een exportrestrictie in op mondmaskers; export van mondmaskers is enkel nog mogelijk met een exportlicentie die case by case kan toegekend worden op basis van enkele algemene principes. Dit is de enige nieuwe restrictie die Thailand heeft uitgevaardigd.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Een stimuluspakket ter waarde van 1,9 triljoen baht (ongeveer 50 miljard euro) werd op 7 april 2020 goedgekeurd door de regering om de impact van de coronacrisis op de economie te verzachten. Dit pakket vult eerdere maatregelen aan die ‘soft loans’, schuldherschikking en tax incentives mogelijk maakten.

Van de 1,9 triljoen baht gaat 1 triljoen naar kmo’s, boeren en werknemers (zowel in de formele als informele sector). Er wordt ook een budget van 400 miljard baht voorzien voor een Corporate Bond Liquidity Stabilisation Fund en 500 miljard baht in extra liquiditeit aan banken om hen in staat te stellen soft loans te geven aan ontleners die getroffen zijn door de crisis.

Heel wat Thais zijn tewerkgesteld in de informele sector, en vallen daarom niet onder de normale sociale zekerheid. Deze mensen, zoals taxichauffeurs, marktkramers, tourgidsen,… zijn ongetwijfeld het hardst getroffen. De overheid besliste om hen gedurende 3 maand een maandelijkse som van 5000 Baht cash te geven. Maar liefst 27 miljoen Thais dienden een aanvraag in, waarvan maximaal 9 miljoen goedgekeurd werden of zullen worden. Daarnaast wordt ook een budget voorzien voor de laagste inkomens (in de formele sector).

Om de economie te stimuleren verlaagde de Bank of Thailand de rente van 1,0 naar 0,75%. Dit is de derde renteverlaging op enkele maanden tijd omdat Thailand al met een economische vertraging af te rekenen had voor de coronacrisis echt begon toe te slaan.

Het is op dit moment onduidelijk of buitenlandse investeerders in Thailand gebruik zullen kunnen maken van de financiële incentives, gezien deze via de lokale commerciële banken verlopen op instructie van de Bank of Thailand. De Thaise Board of Investment nam wel concrete maatregelen om buitenlandse investeringen in de medische sector te ondersteunen.

d. Economische vooruitzichten

Thailand is de zwaarst getroffen economie in Zuidoost-Azië. De economie  kelderde met 6,1% in 2020. In tegenstelling tot de Aziatische crisis eind jaren ’90, is dit een crisis in alle geledingen van de economie. Toerisme is zonder twijfel de hardst getroffen sector, waarbij het helaas ook lang kan duren vooraleer de situatie zich normaliseert (als dat al het geval zal zijn). 1 op 6 Thais is werkzaam in de toerisme-industrie. Deze crisis heeft dus een zware impact op de werkgelegenheid. Extra probleem hierbij is dat het voornamelijk kmo’s zijn die de toerismesector beheersen. Deze hebben over het algemeen een geringe financiële buffer om een dergelijke schok op te vangen.

Ook de industrie zal het zwaar te verduren krijgen. Met het stilvallen van China in het begin van de pandemie, kampte de sector met problemen in de supply chain. Deze situatie is ondertussen min of meer terug genormaliseerd. De dalende consumptievraag, zowel in het binnen- als het buitenland, hebben daarentegen een meer fundamentele impact op de industrie. De Bank of Thailand verwacht voor 2020 een daling van de export met 8,8% en een daling van de import met 15%.

Armoede in Thailand zat in stijgende lijn voor de uitbraak van deze crisis. Volgens de Wereldbank steeg het aantal armen van 4,85 tot 6,7 miljoen tussen 2015 en 2018. Het grote aantal aanvragen voor de cash hand-outs vanwege de regering, onderstreept de ernst van dit probleem. Hierbij komt dat veel van de armere provincies overleven met het geld dat de familieleden die – vaak informeel – in de steden werken, terugsturen. Zonder een bestaand sociaal vangnet voor deze informele werkkrachten, dreigen deze provincies in toenemende armoede terecht te komen. Naar schatting 10 miljoen Thais moesten in het tweede kwartaal overleven met minder dan 5 € per dag !

Het enige positieve is dat Thailand een vrij lage openbare schuld heeft (40% van het BBP), wat ruimte geeft voor de nodige fiscale politiek.

Voor 2021 wordt nog uitgegaan van een groei van maximaal 2-3%, maar dit cijfer werd met de tweede en (vooral) derde golf al meermaals naar beneden bijgesteld.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Social distancing is ook in Thailand de norm. E-commerce bloeit als nooit tevoren, food deliveries en thuis koken hebben de plaats van restaurants ingenomen. Meteen biedt dit opportuniteiten voor producten en diensten die hierop kunnen inspelen.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Het is niet ondenkbaar dat Thailand op langere termijn gaat kijken naar een grotere geografische spreiding voor zijn sourcing. Dit kan mogelijkheden bieden voor onze Vlaamse exporteurs. Buitenlandse investeerders zullen in de toekomst ook voorzichtig zijn om alle eieren in dezelfde (Chinese) mand te leggen. Ook hier zou Thailand -samen met andere landen zoals Vietnam- kunnen profiteren.

5. Nuttige links 

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico’s dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Conclusie van  de redactie: Wat vandaag kan in Thailand kan morgen al weer anders zijn dit is Thailand.

Momenteel kan men weer  reserveren voor onze bed and breakfast   een nacht 2 personen met Nederlands ontbijt/ of Thais  voor 12 Euro  netto.

Vraag naar onze  voorwaarden.

mvg Lowy en honnybee Cremers Soi Donudom 80/4 Udonthani Thailand.

Met dank aan onze sponsors.

 

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.