Thailand zien door een roze bril ? het.Is door het levengegrepen Nr 164

3000 fans/volgers ook Inglish

 

 

Om ons kan men niet meer heen!!

Een bijdrage van een lezer van Thailandblog verzonden naar www.udonthaniweblog.nl

 

Heeft u het  domme verhaal van enen gringo gelezen over in Thailand een roze bril opzetten?

Het hele verhaal berust op onware sugesties en  leugenachtige waarnemingen.

De lezersdenken dat die schrijver weer flink aan de drank zat toen hij  het verhaal uit zijn duim zoog.

 

Het leven in Thailand is zoals het in alle reisbrochures wordt vermeld: een geweldige samenleving van mensen met een prima karakter, altijd glimlachend, beleefd en behulpzaam en het eten is gezond en lekker. Ja, toch?

Goed, als je pech hebt, zie je soms vanuit je ooghoeken, dat het niet altijd klopt, maar zet dan een roze bril op en zie Thailand weer zoals het altijd geweest is, in alle opzichten perfect.Ja elke dag zat is ook een geregeld leven toch?

 

Hier is een aantal voorbeelden waar die roze bril goed van pas komt:

1. Slanke, gezonde mensen De meeste hebben een gebit  das om te huilen.En een gehandicapte bejaarde   komt nooit meer van zijn binneplaats af want gehandcapt is een schande in Thailand.

 

 

In werkelijkheid: Thais zijn gek op fast food, vreten zich rond bij  “all-u-can-eat” buffetten en de ijssalons kunnen ze het roomijs niet genoeg aanslepen.mc donalds puilen uit  van de Thaise  hamburger eters.

 

Hij gringo beweerde :

. Niet voor niets wint Thailand altijd wel een bronzen medaille op de Olympische spelen.Welke???

 Zorgzaam

In werkelijkheid: Thais gooien de deur voor je neus dicht, houden de lift niet voor je open en verdringen elkaar op weg naar de skytrain.En bij bus stations en supermarkten  is het altijd ik eerst!!!

 

Roze bril: Thaise mensen zijn de aardigste op de wereld, zorgen goed voor hun familie, zodat oude mensen heel erg oud kunnen worden. Echtscheidingen komen in Thailand nauwelijks voor. De Europese ontdekkingsreizigers hebben eeuwen geleden al vastgesteld, dat de Thai eerlijk is en bij het zakendoen nooit een te hoge prijs zal vragen. Thais zijn ook erg goed om in een rij op hun beurt te wachten en zij zullen ook altijd netjes wachten met de lift als jij in aantocht bent.grootste leugen aller tijd was.

Roze bril: De nieuwe generatie is de beste wat Thailand ooit heeft gehad. De kubus van Rubik is geen enkel probleem en de moeilijkste Sudoku puzzels worden tijdens het tandenpoetsen opgelost.Maar de meeste kinderen  rond 12 jaar komen van de lagere school zonder te kunnen rekenen of lezen en schrijven.

 Afval

In werkelijkheid: Het is normaal, dat afval overal gedumpt wordt. Soms in de vuilnisbakken, maar vaak ook gewoon er naast of in bosschages rondom woongebieden. 

 

6. Onschuld

In werkelijkheid: Thailand heeft een bruisend nachtleven en meer sextenten dan tempels.Thailand  is  op sex gebied een hemel op aarde er is maar 1 ding dat teld en das geld.

 

 

Roze bril: Als gevolg van de filmcensuur hoeft de Thai zich geen zorgen te maken over seks en alcohol. Dat verklaart ook, waarom Thais zo aardig zijn en ook monogaam, want het  zijn zuivere zielen zonder een spoor van wellust.

 

 

Roze bril: De Thais houdt van zijn land, ze eten uitsluitend Thai food, luisteren naar Thaise muziek, hebben hun eigen unieke mode en kijken alleen naar Thais voetbal.En 9 van de 10 thaise jongeren weten niet waar Parijs of Berlijn  ligt in deze wereld.

Vorig jaar zijn er  123.600  echtscheidingen uitgesproken in Thailand.

Al met al had de titel op Thailandblog beter  anders kunnen zijn BVB Het leven gezien door een bril van een  dronken schrijver.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Weblog in Inglish

 

3000 fans/followers also Inglish You can’t go wrong with us!! A contribution from a reader of Thailandblog sent to www.udonthaniweblog.nl Have you read a gringo’s stupid story about putting on rose-colored glasses in Thailand? The whole story is based on false suggestions and false perceptions. The readers think that the writer was drinking again when he sucked the story out of his thumb. Life in Thailand is as it is mentioned in all travel brochures: a great society of people with a great character, always smiling, polite and helpful and the food is healthy and delicious. Yes, right? Well, if you are unlucky, you sometimes see from the corner of your eye that it is not always right, but then put on rose-colored glasses and see Thailand again as it has always been, perfect in every way. life right? Here are some examples where those rose-colored glasses come in handy: 1. Slender, healthy people Most have a dental tie to cry. And a disabled elderly person never leaves his yard because being handicapped is a disgrace in Thailand.

In reality: Thais love fast food, eat all-you-can-eat buffets and the ice cream parlors can’t get enough of the ice cream. McDonald’s is overflowing with Thai hamburger eaters. He gringo claimed: . It is not for nothing that Thailand always wins a bronze medal at the Olympics.Which??? caring In reality: Thais close the door in front of you, don’t keep the elevator open for you and crowd each other on the way to the skytrain. And at bus stations and supermarkets it’s always me first!!! Pink Glasses: Thai people are the nicest in the world, take good care of their families so that old people can live very, very old. Divorces are rare in Thailand. The European explorers have already established centuries ago that the Thai is honest and will never ask too high a price when doing business.

Thais are also very good at waiting in line and they will always wait nicely for the elevator when you are approaching. Biggest lie of all time was. Pink Glasses: The new generation is the best Thailand has ever had. Rubik’s cube is no problem at all and the most difficult Sudoku puzzles are solved while brushing your teeth. But most children  around 12 years old come out of primary school without being able to count or read and write. Waste In reality: It is normal for waste to be dumped everywhere. Sometimes in the garbage cans, but often just next to or in groves around residential areas. 6. Innocence In reality: Thailand has a vibrant nightlife and more sex tents than temples. Thailand is a heaven on earth when it comes to sex, there is only 1 thing that counts and that’s money. Pink glasses: Due to the film censorship, the Thai does not have to worry about sex and alcohol. That also explains why Thais are so nice and also monogamous, because they are pure souls without a trace of lust. Pink glasses: The Thais love their country, they eat only Thai food, listen to Thai music, have their own unique fashion and only watch Thai football. And 9 out of 10 Thai young people do not know where Paris or Berlin  is in this world . Last year, 123,600  divorces were pronounced in Thailand. All in all, the title on Thailandblog could have been better  different BVB Life seen through the glasses of a drunk writer.

Thanks to the Sponsors.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                                    udonthanicityweblog@gmail.com

                                           

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Condo apartment te huur udonthani.

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com