Thailand gaat 20 jaar na crash om met superbaht. Het is uit het leven gegrepen Nr 190

 

 

 

 

Thailand gaat 20 jaar na crash om met superbaht.

 

Al 10 jaar de beste weblog in Thailand

3000 fans/volgers

 

Om ons kunnen ze niet meer heen.

Weblog  ook in deEngelse taal.

 

 

   Een bijdrage van  :SCHRIJVER: Hugo Pannekoek.

Op de 20e verjaardag van de Aziatische financiële crisis staan ​​nieuwe uitdagingen voor de deur: onderwijsverbetering, buitenlandse directe investeringen aantrekken en omgaan met de vergrijzing van de bevolking.

Thailand gaat 20 jaar na crash om met superbaht

Twee decennia geleden werd Thailand het middelpunt van de financiële crisis in Azië, toen de regering een dollarkoppeling aan de baht schrapte, een devaluatie die een golf van speculatieve aanvallen op andere regionale valuta’s ontketende en de wereldeconomie schokte.

Nu vormt de baht opnieuw een uitdaging voor Thailand, maar deze keer omdat hij misschien te sterk is.

 

 

 

 

 

Bijna record deviezenreserves en een overschot op de lopende rekening hebben de aantrekkingskracht van de baht als regionaal toevluchtsoord vergroot en buitenlands kapitaal aangetrokken voor Thaise obligaties.

 

 

 

 

De munt is het afgelopen jaar de sterkste presteerder in Zuidoost-Azië.

De superbaht is echter een complicatie voor beleidsmakers die proberen een herstel te bewerkstelligen in een economie waar de export goed is voor ongeveer 70% van het bruto binnenlands product (bbp).

THAILAND 4.0 & ONTSNAPPEN UIT DE MIDDENINKOMSTENVAL

De kriebels veroorzaakt door de baht weerspiegelen de bredere taak van Thailand na de crisis: hoe te verschuiven van een goedkope fabrikant van harde schijven [harde schijven] en auto-onderdelen naar meer geavanceerde industrieën die de inkomens verder kunnen verhogen.

 

 

 

 

De militaire regering, onder leiding van juntaleider en premier Prayuth Chan-Ocha, promoot Thailand 4.0 om biotechnologie, robotica, elektrische voertuigen (EV’s) en andere sectoren te versterken door investeringen na te streven en te proberen de vaardigheden van het personeel te verbeteren.

“De uitdaging voor de langere termijn is vandaag het concurrentievermogen van de industrie”, zei de assistent-gouverneur van de Bank of Thailand (BOT) Chantavarn Sucharitakul in een interview.

 

 

 

 

“Vooral kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) die profiteerden van de grote waardevermindering van de munt in 1997, die vandaag mogelijk nieuwe bedrijfsmodellen moeten vinden om over te stappen naar een meer concurrerende ruimte met een hogere toegevoegde waarde.”

 

 

 

 

DE ECONOMIE VAN THAILAND FINANCIEEL IN GOEDE GEZONDHEID

Positief is dat het gezonde fiscale, monetaire en prudentiële toezicht van Thailand wordt vertrouwd door investeerders en dat de schuldratio’s onder controle zijn na een “pijnlijk” hervormingsproces in de afgelopen twee decennia bij banken, bedrijven, huishoudens en de overheid, zei mevrouw Chantavarn.

Thailand schrapte op 2 juli 1997 een dollarkoers toen de buitenlandse reserves slonken na aanvallen van speculanten.

 

 

 

 

 

De munt stortte in, leners kwamen in gebreke met dollarschulden, financiële instellingen vielen en er volgde een diepe recessie.

 

 

 

 

Het land trok $ 14,1 miljard (479,5 miljard baht) aan internationale hulp om te helpen bij het herstel.

ENORME OPGESLAGEN RESERVES VOOR BUITENLANDSE UITWISSELING VAN $ 184,5 MILJARD

Na herstel en hervorming van de financiële sector op lange termijn zijn de buitenlandse reserves van 184,5 miljard dollar (6,27 biljoen baht) nu de tweede alleen voor Singapore in Zuidoost-Azië en zijn ze volgens de Bank of Thailand (BOT) meer dan drie keer groter dan de buitenlandse schuld op korte termijn. .

Het overschot op de lopende rekening bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 10% van het bruto binnenlands product (bbp).

De baht is de afgelopen 12 maanden met 3,7% gestegen ten opzichte van de dollar, het meest in Azië na de Taiwanese dollar en de Indiase roepie.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat in 1997 hulp verleende aan Thailand, zegt nu dat de externe positie te sterk is.

Gouverneur van de centrale bank Veerathai Santiprabhob heeft andere beweringen verworpen dat Thailand de stijging van de valuta beperkt voor een oneerlijk handelsvoordeel, en zegt dat het alleen ingrijpt wanneer de instroom stijgt.

LIBERALISERING VAN UITGAANDE BUITENLANDSE INVESTERINGSREGELS

Volgens Rahul Bajoria, senior econoom bij Barclays Plc in Singapore, kunnen de hoge reserves deels de reden zijn waarom de monetaire autoriteit de regels voor uitgaande buitenlandse investeringen geleidelijk heeft geliberaliseerd.

“Als investeringsprojecten op stoom komen, verwachten we dat de vraag naar kapitaalinvoer zal stijgen, wat kan helpen om meer gelijke voorwaarden voor deviezen te creëren”, zei de heer Bajoria.

ZWAKSTE HERSTEL IN ZUIDOOST AZIE

 

 

Toch zijn de investeringen van de particuliere sector gematigd sinds de generaals de macht grepen in een staatsgreep in 2014, terwijl een oplopende schuldenlast van de huishoudens op de consumenten drukt.

De economische groei versnelt door een ontluikend herstel van de export, inkomsten uit toerisme en overheidsuitgaven.

Maar Thailand blijft de zwakste in opkomend Zuidoost-Azië met iets meer dan 3% groei.

LANGSTE STRETCH VAN MILITAIRE REGERING SINDS 1970

Het huidige militaire bewind is de langste sinds het begin van de jaren zeventig,

Thailand heeft ongeveer een dozijn staatsgrepen ondergaan sinds het in 1932 een einde maakte aan de absolute monarchie.

Hugo Pannekoek

 Haarlem.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Udonthaniweblog  in Inglish.

 

WRITER: Hugo Pannekoek 

On 20th anniversary of Asian Financial Crisis new challenges ahead: educational upgrade, attracting foreign direct investment & coping with ageing population.

Two decades ago, Thailand became ground zero of the Asia financial crisis, when its government scrapped a dollar peg with the baht, a devaluation that unleashed a wave of speculative attacks on other regional currencies and shook the global economy.

Now, the baht is again posing challenges for Thailand — but this time because it may be too strong.

Near- record foreign exchange reserves and a current account surplus have burnished the baht’s appeal as a regional haven and attracted foreign capital to Thai bonds.

The currency is the strongest performer in Southeast Asia in the past year.

The super baht, however, is a complication for policy makers trying to nurture a recovery in an economy where exports account for about 70% of gross domestic product (GDP).

THAILAND 4.0 & ESCAPING FROM THE MIDDLE-INCOME TRAP

The jitters caused by the baht reflect Thailand’s wider post- crisis task: how to shift from a low-cost manufacturer of hard disks [hard drives] and car parts to more advanced industries that can boost incomes further.

The military government, under junta leader and Prime Minister Prayuth Chan-Ocha, is promoting Thailand 4.0 to bolster biotechnology, robotics, electric vehicles (EVs) and other sectors by wooing investment and trying to improve workforce skills.

“The longer term challenge today is the competitiveness of industry,” Bank of Thailand (BOT) Assistant Governor Chantavarn Sucharitakul said in an interview.

“Particularly small and medium-sized companies (SMEs) that benefited from the large depreciation of the currency in 1997, which today may have to find new business models to move to a higher value-added, more competitive space.”

THAILAND’s ECONOMY FINANCIALLY IN GOOD HEALTH

On the upside, Thailand’s sound fiscal, monetary and prudential oversight is trusted by investors and its debt ratios are in check after a “painful” process of reform over the past two decades across banks, companies, households and the government, Mrs Chantavarn said.

Thailand scrapped a dollar peg on July 2, 1997 as foreign reserves dwindled after attacks by speculators.

The currency crashed, borrowers defaulted on dollar debt, financial institutions fell and a deep recession ensued.

The nation drew $14.1 billion (479.5 billion baht) of international assistance to help with recovery.

MASSIVE ACCUMULATED FOREIGN EXCHANGE RESERVES OF $184.5 BILLION

After long-term financial sector repair and reform, foreign reserves today of $184.5 billion (6.27 trillion baht) are second only to Singapore in Southeast Asia and exceed short-term external debt more than three times, according to the Bank of Thailand (BOT).

The current account surplus was 10% of gross domestic product (GDP) in the first quarter of this year.

The baht has climbed 3.7% against the dollar in the past 12 months, the most in Asia after Taiwan’s dollar and the Indian rupee.

The International Monetary Fund (IMF), which provided aid to Thailand in 1997, now says the external position is too strong.

Central bank Governor Veerathai Santiprabhob has rejected other claims that Thailand is limiting the currency’s climb for an unfair trade advantage, saying it steps in [intervenes] only when inflows surge.

LIBERALIZATION OF OUTBOUND FOREIGN INVESTMENT RULES

 

The high reserves could be partly why the monetary authority has gradually liberalised outbound foreign investment rules, according to Rahul Bajoria, a senior economist at Barclays Plc in Singapore.

“If investment projects pick up steam, we would expect demand for capital imports to rise, which may help create more even conditions for foreign exchange,” said Mr Bajoria.

WEAKEST RECOVERY IN SOUTHEAST ASIA

Yet private-sector investment has been subdued since the generals seized power in a coup in 2014, while a run-up in household debt is weighing on consumers.

Economic growth is accelerating on a nascent export recovery, tourism income and government outlays.

But Thailand remains the weakest in emerging Southeast Asia at just over 3% in growth.

LONGEST STRETCH OF MILITARY RULE SINCE 1970S

The current stretch of military rule is the longest since the early 1970s,

Thailand has endured about a dozen coups since putting an end to absolute monarchy in 1932.

Thanks to the Sponsors.

Gasten  eten  Thais of Nederlands via Honnybee in Udonthani Thailand.

 

Enorme prijsverlaging  in Oktober/November/December .diverse mogelijkheden.

Daar  er waarschijnlijk   va Oktober weer  meer toegangs mogelijkheden  komen om Thailand te bezoeken  kunt u  enorme prijs verschillen  bij onze verhuur verwachten.

Zo kunt u eenvoudig overwinteren met 2 personen op een  eenvoudige kamer voor 320 euro 31 dagen zonder ontbijt.

Maar u kunt ook  reserveren  voor 2 personen met  Thais of Nederlands ontbijt voor slechts 350 Euro voor 31 dagen

Indien u langer dan 1 maand wenst te overwinteren  bij ons  krijgt u voor  de 2e en eventueel 3e maand van ons  het ontbijt er gratis bij.

En dan  hebben we  voor u als u dat wenst  ook luxe kamers in een condo  die prijzen  varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb

per maand.Bij de  condo apartement betaald u  borg en komt er  een bedrag bij voor  electra en water,ook  voor de condo luxe kamers  zonder ontbijt.

Indien u wenst te registreren vraag dan tijdig  onze voorwaarden via email aan voor de eenvoudige kamers bij  Lowy

U kunt een vip bus er bij huren voor 1500 thb  inclusief engeltalige chauffeur exclusief brandstof per dag.

 

Wij maken u er op attend dat u zelf  voor alle benodigde  inreis papieren regeld.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Eenvoudige  kamer  bij lowy. Met of zonder ontbijt.Airco.Buitenkeuken,wasmachine badkamer ,wifi alle nederlandse tv zenders internet

Tuk Tuk aan huis.

We spreken Nederlands/Duits/Engels

Vipbus  met Chauffeur per dag                  Uw gastheer Lowy Cremers.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com