3 doden in een paddenstoelen kwekerij. bedrijf. Het is uit het leven gegrepen Nr 198

 

Vandaag zijn er 3 doden gevonden in een paddenstoelenkwekerij in Nakhon Ratchasima,

 

Al 10 jaar de beste weblog.

3000 fans/volgers

De weblog ook in het Engels.

Ze kunnen niet meer om ons heen.Geef reactie.Wij registreren niets,geen niks zeggende nieuwsbriven en wij kijken niet op een taal voutje.

Een bijdrage  van  Harry de Kweker.

 

 

Het gebeurde in een een noordoostelijke Thaise provincie.     De politie vermoedt dat hun doodsoorzaak waarschijnlijk te wijten was aan het inademen van kooldioxide.

De politiechef van Khon Buri, Prasit Premkamol, zegt dat de lichamen van de 27-jarige Nathapol Akkhisamrong, de 49-jarige Boonlua Channok en zijn vrouw, de 48-jarige Saipin Akkhisamrong, werden ontdekt in hun met jerrycans opgetuigde kinderkamer, die was bedekt met een canvas.

Prasit, andere politieagenten en reddingswerkers gingen allemaal ter plaatse om het te onderzoeken nadat ze waren gewaarschuwd voor de 3 niet-reagerende paddenstoelentelers.

De tante van Nathapol, de 41-jarige Thitya Kulpathumnon, zegt dat Nathapol bij een suikerfabriek in de buurt werkte en naar hun huis was gekomen om te leren hoe hij paddestoelen moest kweken onder begeleiding van zijn familieleden.

De dochter van Boonlua en Saipin, de 18-jarige Nicha Channok, sprak ook met de politie. Ze vertelde dat ze gisteren rond 22.00 uur buiten haar huis had gekeken en een licht in de paddenstoelenkwekerij zag branden. Ze nam aan dat haar vader en moeder binnen waren, dus viel ze weer in slaap.

Echter, rond 8 uur vanmorgen werd Nicha nieuwsgierig waarom haar ouders de hele nacht in de kinderkamer waren gebleven. Ze ging toen de kinderkamer binnen en zag de 3 lichamen op dezelfde plek op de grond liggen.

 

Thitya speculeert dat Nathapol eerst de kwekerij was binnengekomen en vervolgens flauwviel. Ze geloofde dat Boonlua en Saipin toen ook naar binnen gingen om Nathapol te zoeken, maar vielen ook flauw.

Prasit zegt dat de 3 waarschijnlijk stierven door het inademen van kooldioxide. Volgens het paddenstoelengroeiproces zwom de geïmproviseerde kwekerij naar verluidt gedurende 3 dagen in de opbouw van kooldioxide met het canvas op zijn plaats om de ontwikkeling van de paddenstoelen te stimuleren. Echter, na 3 dagen moest het canvas worden verwijderd om de kooldioxide eruit te laten als een bezoeker die zijn welkom heeft overschreden. Prasit voegde eraan toe dat de 3 “misschien” de kinderkamer binnenliepen terwijl het proces aan de gang was, wat resulteerde in hun snelle en verrassende dood.

 

Een bij het onderzoek betrokken arts beschouwt de doodsoorzaak als zuurstofgebrek. De lichamen zullen naar een ziekenhuis worden gebracht waar autopsies zullen uitwijzen waarom de 3 stierven, concludeerde Prasit.

De kooldioxideconcentratie neemt toe tijdens de vegetatieve fase van de champignongroei. Een CO2-meter kan echter worden gebruikt om het kooldioxidegehalte te meten. De CO2-niveaus moeten strikt worden gecontroleerd en gemeten om champignons van hoge kwaliteit te garanderen. De benodigde concentraties verschillen per champignon die gekweekt wordt.

Er werd niet gemeld wat voor soort paddenstoelen de 3 

kweekten.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

English weblog.

 

3 found dead in Nakhon Ratchasima mushroom nursery

 

 

Today, 3 people have been found dead in a mushroom nursery in Nakhon Ratchasima, a northeastern Thai province. Police suspect their cause of death was probably due to inhaling carbon dioxide.

The Khon Buri police chief, Prasit Premkamol, says the bodies of 27 year old Nathapol Akkhisamrong, 49 year old Boonlua Channok and his wife, 48 year old Saipin Akkhisamrong, were discovered in their jerry-rigged nursery, which was covered with a canvas.

Prasit, other police officers and rescue workers all went to the scene to investigate after being alerted to the 3 unresponsive mushroom growers.

Nathapol’s aunt, 41 year old Thitya Kulpathumnon, says Nathapol worked at a sugar mill in the nearby area and had come to their house to learn how to grow mushrooms with his relatives’ guidance.

 

Boonlua and Saipin’s daughter, 18 year old Nicha Channok, also spoke to police. She said that around 10 pm yesterday she had looked outside of her house and saw a light in the mushroom nursery still glowing. She assumed her mother and father were inside, thus she went back to sleep.

 

However, around 8 am this morning Nicha became curious why her parents had stayed in the nursery all night. She then went inside the nursery and saw the 3 bodies on the ground in the same spot.

 

Thitya speculates that Nathapol had entered the nursery first and subsequently passed out. She believed that Boonlua and Saipin then also went inside to look for Nathapol, but also passed out.

Prasit says the 3 probably died from inhaling carbon dioxide. Per the mushroom growing process, the makeshift nursery was reportedly swimming in carbon dioxide buildup for 3 days with the canvas in place to help spur the development of the mushrooms. However, after 3 days the canvas was supposed to be removed to let the carbon dioxide out like a visitor who has overstayed their welcome. Prasit added that the 3 “might have” walked into the nursery while the process was ongoing, thus resulting in their quick and surprising deaths.

A doctor involved in the investigations considers the cause of death to be a lack of oxygen. The bodies are due to be taken to a hospital where autopsies will determine why the 3 died, Prasit concluded.

Carbon dioxide concentration increases during the vegetative stage of mushroom growth. However, a CO2 meter can be used to measure carbon dioxide levels. The CO2 levels need to be strictly controlled and measured to ensure high quality mushrooms. The necessary concentration levels vary per mushroom being grown.

It was not reported what type of mushrooms the 3 were growing.

Thanks to the Sponsors.

 

 

Gasten  eten  Thais of Nederlands via Honnybee in Udonthani Thailand.

 

Enorme prijsverlaging  in Oktober/November/December .diverse mogelijkheden.

Daar  er waarschijnlijk   va Oktober weer  meer toegangs mogelijkheden  komen om Thailand te bezoeken  kunt u  enorme prijs verschillen  bij onze verhuur verwachten.

Zo kunt u eenvoudig overwinteren met 2 personen op een  eenvoudige kamer voor 320 euro 31 dagen zonder ontbijt.

Maar u kunt ook  reserveren  voor 2 personen met  Thais of Nederlands ontbijt voor slechts 350 Euro voor 31 dagen

Indien u langer dan 1 maand wenst te overwinteren  bij ons  krijgt u voor  de 2e en eventueel 3e maand van ons  het ontbijt er gratis bij.

En dan  hebben we  voor u als u dat wenst  ook luxe kamers in een condo  die prijzen  varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb

per maand.Bij de  condo apartement betaald u  borg en komt er  een bedrag bij voor  electra en water,ook  voor de condo luxe kamers  zonder ontbijt.

Indien u wenst te registreren vraag dan tijdig  onze voorwaarden via email aan voor de eenvoudige kamers bij  Lowy

U kunt een vip bus er bij huren voor 1500 thb  inclusief engeltalige chauffeur exclusief brandstof per dag.

 

Wij maken u er op attend dat u zelf  voor alle benodigde  inreis papieren regeld.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Eenvoudige  kamer  bij lowy. Met of zonder ontbijt.Airco.Buitenkeuken,wasmachine badkamer ,wifi alle nederlandse tv zenders internet

Tuk Tuk aan huis.

We spreken Nederlands/Duits/Engels

Vipbus  met Chauffeur per dag                  Uw gastheer Lowy Cremers.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Eenvoudige  kamer  bij lowy. Met of zonder ontbijt.Airco.Buitenkeuken,wasmachine badkamer ,wifi alle nederlandse tv zenders internet

Tuk Tuk aan huis.

We spreken Nederlands/Duits/Engels

Vipbus  met Chauffeur per dag                  Uw gastheer Lowy Cremers.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com