Thaise meisjes op weg naar weeshuis nadat ze moeder thuis hebben zien sterven. Het is uit het leven gegrepen Nr 210

 

 

 

Thaise meisjes op weg naar weeshuis nadat ze moeder thuis hebben zien sterven

 

Al ruim 10 jaar de beste weblog,ook een engelse editie.

3000 fans/volgers

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van zuster Angel uit Bangkok.

Twee meisjes – 7 en 9 – verhuizen naar hun nieuwe huis – een weeshuis ten zuidoosten van Bangkok – nadat ze gedwongen zijn hun zieke moeder thuis te zien sterven.

De meisjes werden gisteren thuis gevonden in de wijk Bang Phli in Samut Prakan naast het levenloze lichaam van hun 44-jarige moeder. De moeder werd geïdentificeerd als Apaporn Soontrarachun toen gisteren hun tragische verhaal werd verspreid. Ze werkte als masseuse.

Nu ze zelf in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19, zullen de meisjes gaan wonen in de Samut Prakan Shelter for Children and Families, volgens het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid.

Het was nog maar een paar dagen geleden dat hun moeder klaagde over pijn op de borst, moeite met ademhalen en duizeligheid, volgens reddingswerker Anya Phoampai. Ze begon bloed op te hoesten en ging naar een dokter, die haar alleen pillen gaf om thuis in te nemen. Haar toestand verslechterde tot haar dood op maandag.

Terwijl gezondheidswerkers het lichaam van hun moeder wegreden, huilden de twee meisjes en keken elkaar aan.

Gezondheidsfunctionarissen geloofden dat Apaporn stierf aan een coronavirusinfectie. Haar lichaam is voor autopsie naar een ziekenhuis gebracht.

Beide meisjes testten positief op COVID-19 en worden behandeld in het Bang Phli-ziekenhuis.

Er was geen directe familie om voor de meisjes te zorgen, waardoor het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid tussenbeide kwam.

Het nieuws van de meisjes die hulpeloos toekeken terwijl hun moeder stierf, veroorzaakte een mengeling van empathie, verdriet en woede. Sommigen stelden op sociale media vragen over de verkeerde behandeling door de overheid van de pandemie, wat heeft geleid tot een groeiend aantal mensen dat thuis sterft of op straat ligt als gevolg van overbelaste medische voorzieningen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Udonthani weblog  Inglish edition

 

 

 

 

Thai girls bound for orphanage after watching mom die at home

Two girls – 7 and 9 – will move to their new home – an orphanage southeast of Bangkok – after being forced to watch their sick mother die at home.

The girls were found at home in Samut Prakan’s Bang Phli district yesterday next to their 44-year-old mom’s lifeless body. The mother was identified as Apaporn Soontrarachun as word spread yesterday of their tragic story. She worked as a masseuse.

Now hospitalized with COVID-19 themselves, the girls will go to live at the Samut Prakan Shelter for Children and Families, according to the Ministry of Social Development and Human Security.

It was just a few days ago that their mom complained of chest pain, difficulty breathing and dizziness, according to rescue worker Anya Phoampai. She began coughing up blood and went to a doctor, who only gave her pills to take at home. Her condition grew worse until her death on Monday.

As health workers wheeled their mother’s body away, the two girls cried and looked at each other.

Health officials believed Apaporn died from a coronavirus infection. Her body has been taken to a hospital for an autopsy.

Both girls tested positive for COVID-19 and are being treated at Bang Phli Hospital.

There was no immediate family to care for the girls, leading the Ministry of Social Development and Human Security to step in.

The news of the girls watching helplessly as their mother died provoked a mix of empathy, sadness and rage. Some raised questions on social media about the government’s mishandling of the pandemic, which has led to growing numbers of people dying at home or lying in the streets due to overtaxed medical facilities.

Thanks to the sponsors.

 

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com