Woede over claims dat mensen ‘dood spelen’ op straat. Het is uit het leven gegrepen Nr 227

 

Woede over claims dat mensen ‘dood spelen’ op straat.

 

Al 10 jaar de beste Udonthaniweblog

Met 3000 lezers/fans/volgers.

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!!

Een bijdrage van onze fan  Nelis Doodmans.Bangkok.

 

Woede over beweringen dat mensen ‘dood spelen’ op straat, ThaiGov zet zich in om critici de mond te snoeren

Dit beeld van iemand in PBM-uitrusting die bij een liggend lichaam zit, is opgehouden als verder bewijs van het instortende gezondheidssysteem van Thailand. Aanhangers van de overheid geloven dat het nep is of uit de context is gehaald.
Dit beeld van iemand in PBM-uitrusting die bij een liggend lichaam zit, is opgehouden als verder bewijs van het instortende gezondheidssysteem van Thailand. Aanhangers van de overheid geloven dat het nep is of uit de context is gehaald.

Een medeoprichter van het populaire wellnessmerk Karmakamet was woedend omdat hij een complottheorie naar voren bracht dat alarmerende beelden van lichamen die in de straten van Bangkok liggen, zijn opgevoerd om de regering in diskrediet te brengen.

 

In een nu verwijderde Facebook-post schreef Natthorn Rakchana, die een belang in het bedrijf bezit, donderdag dat de lichamen die op foto’s te zien waren “werden ingehuurd om dood te spelen, en de politie achtervolgt ze. Trap niet in de trucs van deze country-haters’, met een gemeenschappelijk epitheton voor critici van de overheid.

Te midden van de inspanningen van de regering om kritiek op haar tekortkomingen de mond te snoeren door het te criminaliseren, veroorzaakten de opmerkingen van Natthorn online snelle woede.

Netizens waren boos; sommigen beloofden de producten helemaal te dumpen.

 

 

 

 

 

“Ik zag de eigenaar van dit aromatenmerk posten hoe mensen hun dood op straat in scène zetten om de regering in diskrediet te brengen. Oké, ik ben nu klaar met je. Zal je producten nooit meer gebruiken”, schreef YouGottaGoTH in een Twitter-thread die vanaf publicatie meer dan 40.000 keer opnieuw werd gedeeld. Uren later verontschuldigde Karmakamet zich.

Thaise meisjes op weg naar weeshuis nadat ze moeder thuis hebben zien sterven.

 

 

 

De beelden van lichamen die onbeheerd zijn achtergelaten omdat de medische middelen voorbij hun breekpunt zijn gespannen, hebben de reeds diepe ontevredenheid over de manier waarop de door het leger gesteunde regering de pandemie aanpakt, nog groter.

Terugvallend op zijn slechtste impulsen, hebben de autoriteiten geprobeerd mensen eenvoudigweg te dwingen te stoppen met praten.

Kolonel Kritsana Pattanacharoen, woordvoerder van de nationale politie, waarschuwde gisteren de mensen om niet “hun eigen dood in scène te zetten” op straat, aangezien de actie strafbaar is.

Premier Prayuth Chan-o-cha richtte zich gisteravond op zijn critici door hardhandig optreden tegen “nepnieuws” onder zijn 16 maanden oude noodtoestand, en verbood alle informatie die “tot misverstanden zou kunnen leiden en de nationale veiligheid zou kunnen aantasten”, zelfs als het klopt.

Het bevel stelt de staatsomroep- en telecomregulatoren in staat om elk mediakanaal dat in strijd wordt geacht te sluiten. Het dwingt ISP’s ook om het internet af te sluiten voor overtredende partijen.

 

 

 

In een ongewoon krachtige verklaring zeiden zes Thaise mediaverenigingen woensdag dat de regering haar oproep om de maatregel te heroverwegen of te verzekeren dat deze niet zou worden misbruikt, had genegeerd.

“Het aandringen van de premier om de nieuwe maatregelen af ​​te dwingen, samen met de recente pogingen van zijn regering om burgers te intimideren en juridische stappen te ondernemen tegen burgers die gewoon hun grondwettelijke rechten uitoefenen om de regering te bekritiseren tijdens de COVID-19-pandemie, onthullen duidelijk een met de bedoeling de vrijheid van meningsuiting van de media en het publiek aan te pakken”, staat in een vertaling van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand.

Ze beloofden op te staan ​​tegen pogingen om de pers te muilkorven.

“De komende dagen zullen we campagne blijven voeren tegen de nieuwe maatregelen van de regering totdat de autoriteiten beseffen dat hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid het zwijgen op te leggen, alleen maar zullen bijdragen aan de ondergang van de regering”, concludeerde het.

Wat Karmakamet betreft, zes uur na het oorspronkelijke bericht van Natthorn, heeft het merk gisteravond een verontschuldiging gepubliceerd.

“We willen ervoor zorgen dat het bedrijf deze mening niet deelt met Khun Natthorn”, zei Karmakamet in een verklaring. “We hebben contact opgenomen met Natthorn om te informeren naar zijn redenen voor het plaatsen van zijn online opmerkingen en ontdekten dat het een misverstand van zijn kant was.”

Het merk beloofde dezelfde fout niet te herhalen en zei dat het ontmenselijken van mensen niet in overeenstemming was met zijn waarden. Maar dat is misschien te laat gekomen om zijn reputatie te redden, omdat anderen de kans grepen om minder bekende alternatieven te promoten

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Udonthaniweblog  Inglish editie.

Fury over claims people ‘playing dead’ in street, ThaiGov moves to muzzle critics

 

This image of someone in PPE gear sitting near a lying body has been held up as further evidence of Thailand’s collapsing health system. Government supporters believe it is fake or taken out of context.
This image of someone in PPE gear sitting near a lying body has been held up as further evidence of Thailand’s collapsing health system. Government supporters believe it is fake or taken out of context.
A cofounder of popular wellness brand Karmakamet drew ire for floating a conspiracy theory that alarming images of bodies lying in Bangkok’s streets have been staged to discredit the government.

 

 

 

 

 

 

In a now-deleted Facebook post, Natthorn Rakchana, who owns a stake in the company, wrote Thursday that bodies seen in photos were “hired to play dead, and the police are chasing them down. Don’t fall for these country-haters’ tricks,” using a common epithet for government critics.

Coming amid government efforts to muzzle criticism of its failings by criminalizing it, Natthorn’s comments provoked swift fury online.

Netizens were angry; some vowed to ditch the products altogether.

“Saw the owner of this aromatics brand posting about how people are staging their deaths on the streets to discredit the government. Okay, I’m done with you now. Won’t use your products ever again,” YouGottaGoTH wrote in a Twitter thread reshared more than 40,000 times as of publication. Hours later Karmakamet apologized.

Thai girls bound for orphanage after watching mom die at home

The images of bodies left unattended because medical resources have been strained past their breaking point has hardened already deep dissatisfaction with the military-backed government’s handling of the pandemic.

Falling back on its worst impulses, the authorities have sought to simply force people to stop talking.

Col. Kritsana Pattanacharoen, national police spokesperson, warned people yesterday not to “fake their own deaths” in the street as the action is punishable by law.

Prime Minister Prayuth Chan-o-cha last night took aim at his critics by ordering a crackdown on “fake news” under his 16-month old state of emergency, banning any information that could “lead to misunderstanding and affect national security,” even if true.

 

 

 

 

 

The order allows state broadcast and telecoms regulators to shut down any media outlet deemed in violation. It also compels ISPs to shut off the internet to any offending parties.

In an unusually forceful statement, six Thai media associations said Wednesday that the government had ignored its call to reconsider the measure or insure it would not be misused.

“The Prime Minister’s insistence on enforcing the new measures, along with the recent attempts by his government to intimidate and take legal action against members of the public who simply exercise their constitutional rights to criticize the administration during the COVID-19 pandemic, clearly reveal an intent to crack down on the freedom of expression enjoyed by the media and the public,” it read, according to a translation by the Foreign Correspondents’ Club of Thailand.

They vowed to stand up against attempts to muzzle the press.

“In the coming days, we will continue to campaign against the government’s new measures until the authorities realize that their efforts to silence freedom of expression and freedom of the press will only contribute to the government’s downfall,” it concluded.

As for Karmakamet, six hours after Natthorn’s original post, the brand published an apology last night.

“We wish to ensure that the company doesn’t share this view with Khun Natthorn,” Karmakamet said in a statement. “We have contacted Natthorn to inquire about his reasons for posting his online comments and found it’s been a misunderstanding on his part.”

 

 

 

The brand vowed not to repeat the same mistake and said dehumanizing people was not consistent with its values. But that may have come too late to salvage its reputation, as others seized the chance to promote lesser-known alternatives

 

Conclusion  of the editors of Udonthaniweblog is  a good idea of Thai government to stop this kind of sandwich monkey stories .
Might also be a good idea to ban Thailand blog from publishing more incendiary articles.’
Editorial

Redactie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thanks to the sponsors.

 

 

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com