Vrouw voelt zich een paard en leeft als een paard. . Het is uit het leven gegrepen. Nr 245

 

 

 

Vrouw voelt zich een paard

 

Al 13 jaar de leukste artikelen met ruim 3000 volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Fan uit Australie  Mien The Wildwan.

    (Bron Internet)

Ook een udonthani Engelse weblog.

 

 

 

Op het eerste gezicht lijkt Leanne, een veertigjarige webdesigner uit Australië, een doodgewone vrouw. Maar wel een met een nogal bijzondere hobby: paarden. Leanne rijdt geen paard, maar probeert een exacte kopie van een paard te worden. Compleet met hoefschoenen, zadel, hoofdstel én bit.

 

Wanneer Leanne niet aan het werk is transformeert ze zichzelf tot paard luisterend naar de naam ‘Shyanne’ en draagt daarbij een hoofdstel en een zadel. Leanne heeft zelfs een eigen stal gebouwd en draagt hoefschoenen met een ijzertje. Daarnaast heeft Leanne ook een paardenmasker, welke zo nu en dan draagt. Volgens eigen zeggen helpt het haar om tot rust te komen. De Australische is altijd een dierenliefhebber geweest en bezit meerdere paarden. Haar paarden ziet ze als gelijken, zegt ze.

Shyanne wordt ook ingespannen voor de wagen. Haar vriendin Grace neemt de leidsels en ment met haar zoals ze met een echt paard doet. “Ik stuur haar door haar via de leidsels commando’s te geven. Net als bij een gewoon paard werk ik bij Shyanne met teugelhupen”, legt Grace uit.

Volgens Grace verandert haar vriendin Leanne zichzelf in een paard zodat ze meer zichzelf kan zijn. “Leanne is een zeer introvert persoon. Wanneer ze een paard is, is ze een totaal ander persoon. Ik denk dat dit een manier is om een groot deel van haar persoonlijkheid te uiten. Zo zit haar identiteit in elkaar.”

 

De extreem verlegen Leanne, ofwel Shyanne, vertelt dat ze zich niet voor de lol tot paard omtovert. “Als paard kan ik pas echt tot rust komen en volkomen mijzelf zijn. Ik voel me meer vrij als paard.” Goedkoop is haar hobby echter niet, de outfit van Leanne kost tussen de circa 5.200 en 11.000 euro.

En ze eet veel haver en strooi en gras.

En ze hinnikt als een volbloed Arabier.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Udonthani weblog  in Inglish edition.

Woman feels like a horse The best articles with over 3000 followers for 13 years They can no longer ignore us. A contribution from our Fan from Australia Mien The Wildwan. Also an udonthani english weblog. At first glance, Leanne, a 40-year-old web designer from Australia, seems like an ordinary woman. But one with a rather special hobby: horses. Leanne does not ride a horse, but tries to become an exact copy of a horse. Complete with hoof boots, saddle, bridle and bit. When Leanne is not at work she transforms herself into a horse called ‘Shyanne’ and wears a bridle and saddle.

Leanne has even built her own stable and wears hoof boots with an iron. In addition, Leanne also has a horse mask, which she wears every now and then. She says it helps her to relax. The Australian has always been an animal lover and owns several horses. She sees her horses as equals, she says. Shyanne is also harnessed to the carriage. Her friend Grace takes the reins and mends with her as she does with a real horse.

“I steer her by giving her commands through the reins. Just like a normal horse, I work with Shyanne with rein hopping,” explains Grace. According to Grace, her friend Leanne turns herself into a horse so she can be more herself. “Leanne is a very introverted person. When she’s a horse, she’s a completely different person. I think this is a way to express a lot of her personality.

That’s how her identity works.” Extremely shy Leanne, aka Shyanne, says she doesn’t turn into a horse for fun. “As a horse I can really relax and be myself completely. I feel more free as a horse.” Her hobby is not cheap, however, Leanne’s outfit costs between approximately 5,200 and 11,000 euros. And she eats a lot of oats and straw and grass. And she neighs like a full-blooded Arab.

Thanks to the  Sponsors.

Udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com