Vrees dat agenten ‘Joe Ferrari’ zullen beschermen. Het is uit het leven gegrepen. Nr 269

 

 

Vrees dat agenten ‘Joe Ferrari’ zullen beschermen

 

Reeds 13 jaar de beste weblog,met nieuws altijd als eerste online

3000 fans.

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een ingekomen reactie van Benny  the killer uit Udonthani.

 

 

Pol kolonel Thitisan Utthanaphon, de hoofdverdachte in de zaak van de vermeende dodelijke marteling van een drugsverdachte in Nakhon Sawan, wordt donderdag overgebracht naar de Crime Suppression Division. 
Pol kolonel Thitisan Utthanaphon, de hoofdverdachte in de zaak van de vermeende dodelijke marteling van een drugsverdachte in Nakhon Sawan, wordt donderdag overgebracht naar de Crime Suppression Division. 
Er is bezorgdheid geuit over het feit dat kolonel Thitisan Utthanaphon, de hoofdverdachte in de zaak met betrekking tot de vermeende dodelijke marteling van een drugsverdachte op het politiebureau van Muang in Nakhon Sawan, vrijgelaten zou kunnen worden nadat hij zich donderdag bij de politie had overgegeven.

 

 

Hoge politieagenten werden ervan beschuldigd donderdagavond een persconferentie te hebben gebruikt om kolonel Thitisan af te schermen, waardoor het publieke vermoeden ontstond, met name op sociale media, dat hem uiteindelijk straf zou worden bespaard.

“Stop met liegen Joe” trending op Thaise Twitter op vrijdag, verwijzend naar Pol Col Thitisan’s bijnaam van Joe Ferrari.

 

De voormalige chef van het politiebureau van Nakhon Sawan Muang heeft zich donderdagavond overgegeven aan de politie van de Crime Suppression Division (CSD) in Bangkok.

Kolonel Thitisan gaf toe dat hij opdracht had gegeven tot de gedeeltelijke verstikking van Chiraphong Thanapat, een 24-jarige drugsverdachte met plastic zakken, maar zei dat het motief niet was om hem geld af te persen.

Nadat hij foto’s had gezien van ongeveer een kilo crystal methamfetamine en 20.000 speedpillen op de mobiele telefoon van Chiraphong, zei hij dat hij had geprobeerd meer informatie uit hem te krijgen.

“Ik bedekte het hoofd van de verdachte met plastic zakken om te voorkomen dat hij de gezichten van de agenten kon zien, maar hij bleef proberen ze te verwijderen, dus ik moest ook zijn handen vastbinden”, beweerde hij.

 

“Het was mijn bedoeling om de informatie te krijgen zodat ik een drugshandel kon vernietigen en de mensen van Nakhon Sawan kon beschermen. Ik heb een fout gemaakt. Mijn ondergeschikten volgden gewoon mijn bevelen op en ik neem de volledige verantwoordelijkheid”, zei hij.

De 39-jarige politieagent hield vol dat het de eerste keer was dat hij een verdachte op die manier had behandeld en ontkende een reeks beschuldigingen van corruptie.

“Wat betreft [de vermeende poging om 1 miljoen baht af te persen], ik zweer bij het amulet om mijn nek dat ik nooit betrokken ben geweest bij corruptie”, zei hij.

Vicha Mahakun, een lid van de House-commissie die een wetsvoorstel over de Royal Thai Police onderzoekt, zei op vrijdag dat het publiek bezorgd is dat er pogingen zullen worden ondernomen om de verdachten in de zaak vrijuit te laten.

“Probeer niet de hele hemel te bedekken met de palm van je hand”, zei de heer Vicha, een voormalig commissaris van de Nationale Anti-Corruptie Commissie.

De heer Vicha citeerde ook een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2017 over een zaak waarin politieagenten tijdens het verhoor een tas gebruikten om het hoofd van een verdachte te bedekken. De rechtbank oordeelde dat de agenten moeten hebben geweten dat de verdachte hierdoor zou stikken en dat dit gelijk stond aan poging tot moord.

Chuvit Kamolvisit, een voormalig parlementslid, plaatste op Facebook dat “Joe zegt dat hij informatie wilde verzamelen in het belang van de mensen. Maar hij maakte geen melding van waarom de vrouw van de verdachte, die tegelijkertijd werd gearresteerd, werd vrijgelaten? Er is iets aan de hand fishy. De drugsbreker zegt dat hij goede daden wilde doen, maar de verkeerde aanpak gebruikte. Als de zaak in de handen van de politie van Nakhon Sawan wordt gelaten, is een harde [straf] onwaarschijnlijk,” schreef Chuvit.

 

 

Het hoofd van de nationale politie, Suwat Jangyodsuk, zei dat de CSD het onderzoek zal afhandelen en dat eventuele agenten die erbij betrokken zijn, actie zullen ondernemen.

Gen Suwat zei dat de politie de videoclip heeft onderzocht en geen bewijs heeft gevonden van een poging om 1 miljoen baht af te persen, zoals beweerd wordt.

Het onderzoek zal echter verder ingaan op de kwestie, aangezien deze publieke aandacht heeft gekregen, zei hij.

De rechtbank van Nakhon Sawan weigerde de zeven verdachten in de zaak tijdelijk op borgtocht vrij te laten.

Conclusie van de redactie :

Het zal er wel op uitdraaien dat  deze agenten gewoon worden overgeplaatst .En geen of weinig straf krijgen ,dit is thailand.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish  weblog Udonthaniweblog.nl

Fear that cops will protect ‘Joe Ferrari’

Pol Colonel Thitisan Utthanaphon, the prime suspect in the case of the alleged lethal torture of a drug suspect in Nakhon Sawan, will be transferred to the Crime Suppression Division on Thursday. 
Pol Colonel Thitisan Utthanaphon, the prime suspect in the alleged fatal torture of a drug suspect in Nakhon Sawan, will be transferred to the Crime Suppression Division on Thursday. 
Concerns have been raised that Colonel Thitisan Utthanaphon, the prime suspect in the case involving the alleged lethal torture of a drug suspect at Muang Police Station in Nakhon Sawan, could be released after surrendering to police on Thursday.

Senior police officers were accused of using a press conference on Thursday night to shield Colonel Thitisan, raising public suspicion, particularly on social media, that he would ultimately be spared punishment.

“Stop Lying Joe” trending on Thai Twitter on Friday, referring to Pol Col Thitisan’s nickname of Joe Ferrari.

 

The former chief of Nakhon Sawan Muang’s police station surrendered to the Crime Suppression Division (CSD) police in Bangkok on Thursday evening.

Colonel Thitisan admitted to ordering the partial asphyxiation of Chiraphong Thanapat, a 24-year-old drug suspect with plastic bags, but said the motive was not to extort money.

After seeing pictures of about a kilogram of crystal methamphetamine and 20,000 speed pills on Chiraphong’s cell phone, he said he had tried to get more information out of him.

“I covered the suspect’s head with plastic bags to prevent him from seeing the officers’ faces, but he kept trying to remove them, so I had to tie his hands as well,” he claimed.

“My intention was to get the information so that I could destroy a drug trade and protect the people of Nakhon Sawan. I made a mistake. My subordinates just followed my orders and I take full responsibility,” he said.

The 39-year-old police officer insisted it was the first time he had treated a suspect in this way and denied a series of corruption charges.

“As for [the alleged attempt to extort 1 million baht], I swear by the amulet around my neck that I have never been involved in corruption,” he said.

Vicha Mahakun, a member of the House committee investigating a bill on the Royal Thai Police, said on Friday the public is concerned that attempts will be made to free the suspects in the case.

 

“Don’t try to cover the whole sky with the palm of your hand,” said Mr Vicha, a former commissioner of the National Anti-Corruption Commission.

Mr Vicha also cited a 2017 Supreme Court ruling on a case in which police officers used a bag to cover a suspect’s head during questioning. The court ruled that the officers must have known that this would suffocate the suspect and that this was equivalent to attempted murder.

Chuvit Kamolvisit, a former MP, posted on Facebook that “Joe says he wanted to gather information in the interest of the people. But he made no mention of why the suspect’s wife, who was arrested at the same time, was released? Something is wrong going fishy. The drug buster says he wanted to do good deeds, but took the wrong approach. If the matter is left in the hands of the Nakhon Sawan police, a harsh [punishment] is unlikely,” Chuvit wrote.

National Police Chief Suwat Jangyodsuk said the CSD will handle the investigation and any officers involved will take action.

Gen Suwat said police investigated the video clip and found no evidence of an attempt to extort 1 million baht, as alleged.

However, the investigation will expand on the issue as it has received public attention, he said.

The Nakhon Sawan court refused to release the seven suspects in the case temporarily on bail.

Thanks to the sponsors.

 

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com