“Het zal even duren dat Thais het gevoel hebben Covid-19 vergelijkbaar is met griep. Uit het levengegrepen Nr 283

 

De  Thais het gevoel hebben Covid-19 vergelijkbaar is met griep.

 

A shopper wears a face mask at Seacon Square mall, which reopened following the easing of lockdown restrictions. (Photo: Somchai Poomlard)

Al ruim 13 jaar de beste weblog met  het laatste nieuws het eerste op deze site.

3000 lezers/fans/volgers ,ook  een Engelse editie.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage ontvangen  via email van Sjoerd de econoom uit Bangkok.(bron Bangkok news online)

 

 

 

 

Het bestedingsgevoel van Thaise consumenten zal naar verwachting achterblijven bij de buurlanden die in de komende zes maanden met soortgelijke pandemische uitbraken te maken krijgen.

Usana Chantarklum, directeur van Ipsos (Thailand) Co, ’s werelds op twee na grootste marktonderzoeksbureau, zei dat het laatste onderzoek naar de impact van Covid-19 op het consumentengedrag in de regio in Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam aantoonde een derde van de Thaise consumenten (36%) beoordeelt hun financiële status als “slecht”, het hoogste percentage in de regio. Gemiddeld 76% van de respondenten uit alle landen vindt hun huidige persoonlijke financiële situatie goed of redelijk.

“Slechts 47% van de Thais denkt dat hun persoonlijke financiële situatie zal verbeteren en ze letten beter op hoeveel ze uitgeven tijdens het winkelen”, zei mevrouw Usana.

 

 

Ze zei dat hoewel er geen bewegingsbeperkingen meer zijn, Thais meer zullen uitgeven aan voedsel om thuis te koken, schoonmaakproducten en persoonlijke verzorgingsartikelen, terwijl ze minder uitgeven aan reizen, speelgoed, culturele activiteiten, restaurants en cafés, kleding en schoenenaccessoires, in vergelijking met de periode vóór de Covid-19-crisis.

Uit de enquête bleek ook een consistente daling van de aankopen van grote tickets, zoals huizen en auto’s, tijdens de drie golven van Covid-19-uitbraken.

“Tot 80% van de Thais zijn nog steeds voorzichtig in hun uitgaven en de helft van de consumenten heeft een slechtere mentaliteit dan hun leeftijdsgenoten in de buurlanden vanwege de 18 maanden durende pandemie”, zei mevrouw Usana.

“Hoewel het besmettingspercentage waarschijnlijk zal verbeteren vanwege de wijdverbreide distributie van vaccins in de komende drie maanden, is het vertrouwen van Thais in activiteiten zoals vrienden bezoeken, naar restaurants gaan, in het binnenland reizen, naar sportscholen gaan en het gebruik van het openbaar vervoer bijna het laagste in de regio.

 

“Het zal even duren voordat Thais het gevoel hebben dat Covid-19 vergelijkbaar is met griep.

 

 

Hoewel er signalen zijn van een economisch herstel na massale vaccinatie, zal het consumentenvertrouwen niet snel herstellen zolang er nog steeds 10.000 nieuwe gevallen per dag besmettingen zijn.”

Marketeers moeten voorzichtig zijn bij het lanceren van nieuwe producten of het introduceren van nieuwe merken, omdat het tijd nodig heeft voor herstel, zei ze. Marketeers moeten alle informatie verzamelen voordat ze beleggen, zei mevrouw Usana.

Uit het onderzoek bleek dat Thais meer tijd op sociale media doorbrachten, meer artikelen online kochten, inhoud streamden en contante betalingsopties gebruikten in fysieke winkels.

“Ongeveer 80% van de Thaise consumenten is bekend met livestream-winkelen en 60% van hen gebruikt deze service voor mode-, voedings- en schoonheidsproducten. Ondernemers zouden meer shoppers moeten trekken met livestream-winkelen, ingewikkelde bestelprocessen verminderen, producten aanbieden die overeenkomen met de vraag van de consument en duidelijke productboodschappen aan hen presenteren”, zei ze.

De topprioriteiten die Thaise klanten hebben voor de overheid zijn om iedereen te beschermen tegen Covid-19, de prijzen van goederen en diensten te beheersen, banen te beschermen en te creëren en de welvaartskloof te verkleinen, aldus het onderzoek.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish website Udonthaniweblog.nl

 

 

 

A shopper wears a face mask A shopper wears a face mask at Seacon Square mall, which reopened following the easing of lockdown restrictions. (Photo: Somchai Poomlard)on Square mall, which reopened following the easing of lockdown restrictions.

The spending sentiment of Thai consumers is expected to fall behind neighbouring countries encountering similar pandemic outbreaks over the next six months.

Usana Chantarklum, managing director of Ipsos (Thailand) Co, the world’s third largest market research company, said the latest study on the impact of Covid-19 on the region’s consumer behaviour in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam showed one-third of Thai consumers (36%) rate their financial status as “bad”, which is the highest ratio in the region. An average of 76% of respondents from all countries feel their current personal financial situation is good or fair.

“Only 47% of Thais think their personal financial situation will improve and they are being more mindful of how much they spend when shopping,” Ms Usana said.

She said even though there are no more restrictions on movement, Thais will spend more on food to cook at home, cleaning products and personal care items, while spending less on travel, toys, cultural activities, restaurants and cafes, clothing and footwear accessories, as compared with the period before the Covid-19 crisis.

The survey also found a consistent drop in big-ticket purchases such as houses and cars during the three waves of Covid-19 outbreaks.

“Up to 80% of Thais are still cautious in their spending and half of consumers have a worse mentality than their peers in neighbouring countries because of enduring 18 months of the pandemic,” said Ms Usana.

“Though the infection rate is likely to improve because of widespread vaccine distribution over the next three months, the confidence of Thais in activities such as visiting friends, going to restaurants, travelling domestically, going to gyms and using public transport almost ranks the lowest in the region.

“It will take time for Thais to feel Covid-19 is similar to the flu. Though there are signals of an economic recovery after mass vaccination, consumer confidence will not rebound quickly as long as infections are still at 10,000 new cases daily.”

 

 

 

Marketers should be careful when launching new products or introducing new brands because it will take time for a recovery, she said. Marketers should gather all the information before investing, said Ms Usana.

The survey found Thais spent more time on social media, bought more items online, streamed content and used cashless payment options at physical stores.

“Some 80% of Thai consumers are familiar with live-stream shopping and 60% of them use this service for fashion, food and beauty products. Business owners should draw more shoppers using live-stream shopping, reduce complicated ordering processes, offer products that match consumer demand, and present clear product messages to them,” she said.

The top priorities Thai customers have for the government are to keep everyone safe from Covid-19, control the prices of goods and services, protect and create jobs, and reduce the wealth gap, according to the survey.

Thanks to the sponsors.

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com