Ministerie van Toerisme stelt datum  vast voor heropening. Het is uit het leven gegrepen Nr 287

Ministerie van Toerisme stelt datum  vast voor heropening

 

Khaosan road is unusually quiet without tourists. (Photo: Pornprom Satrabhaya)

Reeds 13 jaar de beste Weblog in Udonthani ook Engelse edition.

3000 lezers/volgers daar kunnen ze niet meer om heen

Steeds als eerste met het laatste nieuws online.

Een bijdrage  ons per email toegezonden door een  lezer van Thailandblog ,die Anoniem  wilde blijven.(bij ons kan dat)

 

 

 

Ministerie van Toerisme stelt datum voor januari vast voor heropening

 

 

GEPUBLICEERD : 6 SEP 2021 

Khaosan Road is ongewoon rustig zonder toeristen.
Het ministerie van Toerisme en Sport belooft het hele land tegen januari volgend jaar zonder quarantaine te openen, maar een dergelijke stap hangt grotendeels af van de landelijke immuniteit van de kudde.

Phiphat Ratchakitprakarn, de minister van Toerisme en Sport, zei dat de heropening van Bangkok in oktober was gepland als onderdeel van de tweede fase voor het land, maar deze fase is uitgesteld tot november, aangezien de meerderheid van de inwoners hun tweede vaccindosis pas aan het einde zal ontvangen. van oktober.

“Het plan voor Bangkok is uitdagender omdat het gebied heeft uitgebreid met omgevingen die uitgebreidere standaard operatieprocedures [SOP’s] vereisen,” zei hij.

Ondertussen zullen Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) en Chon Buri (Pattaya) doorgaan zoals gepland op 1 oktober, evenals Phetchaburi, dat nog niet met zijn SOP’s is begonnen en deze maand moet versnellen, zei Mr. phiphat.

Tijdens een ontmoeting tussen het ministerie en de Tourism Authority of Thailand (TAT) op vrijdag, zei hij dat ze ermee instemden enkele provincies toe te voegen aan de derde fase van heropening in het kader van het 7+7-uitbreidingsprogramma.

Als gevolg hiervan zijn er vanaf 15 oktober 25 provincies die toeristen via het sandbox-programma kunnen betreden als tweede bestemmingen na zeven dagen in een van deze bestemmingen te hebben doorgebracht: Phuket, Samui, Chiang Mai, Chon Buri, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi en Bangkok.

“We moeten die lijst aan het Centrum voor Covid-19 Situatieadministratie voorleggen om op tijd een juiste hoeveelheid vaccins aan hen toe te wijzen”, zei de heer Phiphat.

Als de vaccinatie in bepaalde gebieden echter niet het vereiste niveau bereikt, kunnen bepaalde districten in een vroeg stadium worden geïsoleerd of is een afgesloten route mogelijk, zei hij.

“Alleen veilige gebieden kunnen op 1 november heropenen voor Thaise toeristen, terwijl internationale toeristen naar verwachting vanaf januari zonder quarantaine zullen binnenkomen, geleid door reisbubbels met buurlanden vanaf 15 januari”, zei de heer Phiphat.

De belangrijkste voorwaarde is dat Thailand binnen dit jaar kudde-immuniteit moet bereiken, zoals bepaald door de regering.

“Terwijl Thailand nog steeds dagelijks meer dan 10.000 zaken registreert en voor sommige doelmarkten naar de rode lijst is gedegradeerd, zal het aantal toeristen dit jaar mogelijk niet meer dan 300.000 bedragen”, zei hij. “Als Thailand deze maand echter weer op de veilige lijst kan staan, zijn er veelbelovende tekenen dat we in het laatste kwartaal kunnen hopen op 1,2 miljoen reizigers.”

TAT-gouverneur Yuthasak Supasorn zei dat gebieden die gepland zijn om in oktober te heropenen, SOP’s voorbereiden voor toegang onder een quarantainevrije benadering, zoals te zien is in de zandbak van Phuket.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog Udonthani

 

Tourism ministry sets January date to reopen

 

Khaosan road is unusually quiet without tourists. (Photo: Pornprom Satrabhaya)

Khaosan road is unusually quiet without tourists.

The Tourism and Sports Ministry vows to open the whole country without quarantine by January next year, but such a move largely depends on nationwide herd immunity.

Phiphat Ratchakitprakarn, the tourism and sports minister, said Bangkok was scheduled to reopen in October as part of the second phase for the country, but this phase has been delayed to November as the majority of residents will not receive their second vaccine dose until the end of October.

“The plan for Bangkok is more challenging as it has extended territory covering vicinities that require more elaborate standard operation procedures [SOPs],” he said.

Meanwhile, Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) and Chon Buri (Pattaya) will go ahead as planned on Oct 1, as well as Phetchaburi, which hasn’t yet started its SOPs and needs to speed up this month, said Mr Phiphat.

At a meeting between the ministry and the Tourism Authorities of Thailand (TAT) on Friday, he said they agreed to add some provinces to the third phase of reopening under the 7+7 extension programme.

 

As a result, from Oct 15 there are 25 provinces tourists can enter via the sandbox programme as second destinations after spending seven days in one of these destinations: Phuket, Samui, Chiang Mai, Chon Buri, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi and Bangkok.

 

 

“We need to propose that list to the Centre for Covid-19 Situation Administration in order to allocate a proper amount of vaccines for them in time,” said Mr Phiphat.

 

 

However, if vaccination does not reach the required level in certain areas, select districts can be isolated or a sealed route is possible in the early stages, he said.

“Only safe areas can reopen to Thai tourists on Nov 1, while international tourists are expected to enter without quarantine from January, led by travel bubbles with neighbouring countries starting on Jan 15,” said Mr Phiphat.

The key condition is Thailand must achieve herd immunity as determined by the government within this year.

 

 

“As Thailand is still recording daily caseloads of more than 10,000 and was downgraded to the red list for some target markets, the number of tourists this year might not exceed 300,000,” he said. “However, if Thailand can return to the safe list this month, there are promising signs in the last quarter we can hope for 1.2 million travellers.”

 

TAT governor Yuthasak Supasorn said areas scheduled to reopen in October are preparing SOPs for entry under a quarantine-free approach, as seen in the Phuket sandbox.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

THANKS TO THE SPONSORS.

 

our reaction to this content, but do look at the language, if you think you see a mistake or if you have a tip!, email your news bear, he will thank you.et dank aan de Sponsors.

 

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com